Informacje

Ryszard Pabian zarobi około 800 złotych „na rękę” więcej od poprzedniego burmistrza

Kształtuje się powoli obraz samorządu Jasła siódmej kadencji. W poniedziałek radni miejscy ustalili składy komisji merytorycznych. Ustalili również wynagrodzenie dla burmistrza Ryszarda Pabiana, który od swojego poprzednika będzie zarabiał o około osiemset złotych „na rękę” więcej. Według zapewnień wnioskodawców zwiększenie pensji dla nowego gospodarza naszego grodu ma nieco podnieść rangę pełnionego urzędu na tle pozostałych samorządów powiatu jasielskiego.

W nowej kadencji radni będą pracować w sześciu stałych komisjach merytorycznych. Przekształceniu uległy cztery z nich, które działały w poprzedniej kadencji obejmującej lata 2010-2014: Komisja Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego; Komisja Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji; Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Kultury oraz Komisja Samorządu i Ochrony Środowiska.

Skład pierwszej z nich, czyli Komisji Rewizyjnej, ustalili już na pierwszym posiedzeniu, które zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie odbyło się dwa tygodnie temu (1 grudnia). Do gremium weszli: Dorota Bilewicz (PiS), Krzysztof Czeluśniak (Jaślanie), Lech Polak (PSPP), Michał Rybka (PiS), Michał Sołtys (PiS), Roman Strojek (PSPP) i Leszek Znamirowski (SJ).

Na dzisiejszym posiedzeniu radni wyrazili chęć pracy w pozostałych pięciu komisjach. Komisję Finansowo-Budżetową tworzą: Dorota Bilewicz (PiS), Krzysztof Czeluśniak (Jaślanie), Urszula Czyżowicz (PiS), Robert Hap (Jaślanie), Krzysztof Pec (PiS), Henryk Rak (PiS) oraz Leszek Zduński (PiS).

Do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji weszli: Bogusław Buglewicz (PiS), Michał Burbelka (Jaślanie), Andrzej Dybaś (PSPP), Józef Kędrek (Jaślanie), Jan Pierzchała (SJ), Henryk Rak (PiS) i Jerzy Węgrzyn (PiS).

W pracach Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska będą brali udział: Bogusław Buglewicz (PiS), Andrzej Dybaś (PSPP), Jan Pierzchała (SJ), Michał Rybka (PiS), Krystyna Sikora (PiS), Leszek Zduński (PiS) oraz Leszek Znamirowski (SJ).

Komisję Samorządowo-Statutową tworzą radni: Michał Burbelka (Jaślanie), Urszula Czyżowicz (PiS), Robert Hap (Jaślanie), Alicja Nowosielska (Jaślanie), Lech Polak (PSPP), Maria Szańca (PiS) i Jerzy Węgrzyn (PiS).

Siedmioosobowy skład będzie mieć ostatnia z nich, czyli Komisja Samorządowo-Statutowa, do której weszli radni: Józef Kędrek (Jaślanie), Alicja Nowosielska (Jaślanie), Krzysztof Pec (PiS), Krystyna Sikora (PiS), Michał Sołtys (PiS), Roman Strojek (PSPP) oraz Maria Szańca (PiS).

Za pracę w Radzie Miejskiej Jasła radnym przysługiwać będzie comiesięczne wynagrodzenie. Przewodniczący komisji merytorycznej będzie mógł liczyć na zryczałtowaną dietę w wysokości 1 470,57 złotych, sekretarz komisji 1 430,83 złote, natomiast szeregowy radny 1 391,08 złotych.

Niemniej jednak kwoty te mogą ulec korekcie, ponieważ Jan Pierzchała (Samorządowe Jasło) zapowiedział na dzisiejszym posiedzeniu, że na najbliższą sesję przygotuje projekt uchwały o obniżeniu diety radnych Rady Miejskiej Jasła VII kadencji.

Burmistrz zarobi więcej od poprzednika: „musimy podnieść prestiż urzędu”

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zanim jednak radni ukonstytuowali składy poszczególnych komisji to ich pierwszą decyzją było ustalenie wynagrodzenia dla nowo powołanego burmistrza Ryszarda Pabiana. To normalna procedura wynikająca z przepisów obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego.

Stosowną uchwałę przygotował i przedstawił podczas dzisiejszych obrad przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak. Według opracowanego projektu na comiesięczne wynagrodzenie burmistrza będą składać się: wynagrodzenie zasadnicze (5,5 tysiąca złotych), dodatek funkcyjny (1,9 tysiąca złotych), dodatek specjalny w wysokości 35 procent wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia funkcyjnego (2,2 tysiąca złotych) oraz dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących zasad dla pracowników samorządowych.

Jak poinformował sekretarz miasta Paweł Rzońca, poprzedni burmistrz Andrzej Czernecki otrzymywał co miesiąc 9 831 złotych brutto wynagrodzenia. Ryszard Pabian będzie natomiast pobierał 11 090 złotych brutto.

Skąd więc taka podwyżka? – W poprzedniej kadencji ówcześni radni zastanawiali się nad tym, że wynagrodzenie ówczesnego burmistrza było niewspółmierne do rangi jaką instytucja burmistrza jest we wszystkich miastach i gminach powiatu jasielskiego. Przypomnę, że ówczesny burmistrz Andrzej Czernecki miał drugie od końca wynagrodzenie w hierarchii wójtów gmin wiejskich i burmistrza miasta Kołaczyce. Trzeba tutaj jednoznacznie stwierdzić, że ta niewielka progresja, która będzie wynosiła około 800 złotych „na rękę” więcej pozwala na to, że burmistrz miasta Jasła będzie wynagradzany w miarę możliwości finansowych miasta Jasła. Nie będzie to na pewno najwyższe wynagrodzenie wśród pozostałych gmin natomiast będzie ono bardziej adekwatne do rangi jaką jest instytucja burmistrza miasta Jasła. Jeśli chodzi o rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia w jednostkach samorządu nie jest najwyższe jeśli chodzi o widełki jakie są odnośnie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. – wyjaśnił radnym Paweł Rzońca.

Uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia dla burmistrza Jasła poparło czternastu radnych, od głosu wstrzymali się radni klubu „Jaślanie” oraz dwoje radnych „Samorządowego Jasła”.


Podczas trzeciej sesji radni podjęli ponadto uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia i zbiorowego odprowadzenia ścieków (od 1 lutego 2015 roku zapłacimy o kilka groszy więcej) oraz dokonali zmiany w budżecie miasta na 2014 rok (jednym z punktów było zabezpieczenie kwoty 23 100 złotych na opracowanie koncepcji budowy nowego odcinka i przebudowy istniejącego odcinka drogi na osiedlu Gamrat, kwoty 70 114 złotych zwiększonej subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci sześcioletnich, kwoty 18 tysięcy złotych z tytułu dzierżawy płyty Rynku na organizację miejskiego Sylwestra, kwoty 12,5 tysiąca złotych na rozszerzenie zakresu monitoringu wizyjnego miasta poprzez umieszczenie kamery w Parku Miejskim w okolicy nowo wybudowanego szaletu, kwoty 59 tysięcy złotych na wypłatę ekwiwalentów dla ustępujących burmistrzów miasta oraz kwoty 19,6 tysięcy złotych na zakup urządzeń do mycia i dezynfekcji naczyń dla czterech domów osiedlowych).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Ryszard Pabian zarobi około 800 złotych „na rękę” więcej od poprzedniego burmistrza”

  1. Nic nagannego w wynagradzaniu urzedników samorządowych nie ma.Jednak koniecznie należy obnizyc wynagrodzenie zasadnicze, ktore należy sie jak psu miska, a podnieść kwotę wynagrodzenia zależnego od osiaganych wyników, czy realizacji planow. Myśle ze pan burmistrz zgodzi sie że tak bedzie sprawiedliwie. Jednocześnie radnemu należy pozwolic na udzial jedynie w jednej komisji i z tego udziału rozliczyć go bardzo skrupulatnie z konkretnych wyników, a nie tylko z liczby ataków na władzę – co bardzo przyda się np.panu Czeluśniakowi..