Kultura | rozrywka | edukacja

„Wielokulturowość Podkarpacia w żmigrodzkim ogólniaku”

Kontynuując tradycje z lat poprzednich, w dniach 09-10 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie zorganizowano cykl spotkań oraz wykładów w ramach akcji „Wielokulturowość Podkarpacia”.

Fot. © archiwum Szkoły
Fot. © archiwum Szkoły

Teren obecnego województwa podkarpackiego stanowił barwny, zróżnicowany, wielokulturowy obszar. To właśnie w województwie podkarpackim przez całe wieki krzyżowały się ze sobą kultury: polska, żydowska i ukraińska. Podczas imprezy, uczestnicy mogli obejrzeć kolekcję prac plastycznych i rękodzieł amatorskich twórców ludowych, które są nieodłącznym elementem tradycji i kultury Podkarpacia. Przedstawiono m.in. prace Mieczysława Brożyny – lokalnego rzeźbiarza ludowego z Nowego Żmigrodu.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład nt. specyfiki kulturowej mniejszości łemkowskiej, którą wygłosił Bogdan Gocz, jak również prelekcja Karoliny Wójcik przedstawiająca kulturę żydowską.

Organizacja imprez, odnoszących się do tradycji i zwyczajów regionalnych, stanowi dla młodzieży prawdziwą lekcję historii regionalnej. Czasami zachwycamy się pięknem i turystyką i tym wszystkim co mają inne regiony, a nie doceniamy tego, co jest u nas. Dlatego warto zapoznawać młodych ludzi z kulturą naszego regionu, żeby oni przekazywali ją później następnym pokoleniom.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie dziękuje wszystkim uczestnikom wystawy, jednocześnie zapraszając do udziału w jej kolejnej edycji już za rok.

(LO w Nowym Żmigrodzie)

SŁOWA KLUCZOWE