Informacje

Miasto dotuje 250 tysiącami złotych inwestycje powiatu w Sobniowie

Miasto Jasło przekaże powiatowi jasielskiemu ćwierć miliona złotych na budowę kolektora zbierającego wody opadowe w okolicy skrzyżowania ulicy Sobniowskiej i Granicznej oraz odbudowę nawierzchni jezdni uszkodzonej w wyniku jej systematycznego podtapiania przy większych opadach deszczu. Finał inwestycji, o którą mieszkańcy osiedla Sobniów zabiegają już od przeszło dekady, ma nastąpić w bieżącym roku.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR (x3)
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR (x3)

Inwestycja została podzielona na dwa zadania: „Budowę kolektora kanalizacji wody deszczowej – przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle” oraz „Odbudowę infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska”. Pierwsze z nich miasto Jasło wesprze kwotą dwustu tysięcy złotych, drugie – pięćdziesięcioma tysiącami złotych.

Choć realizacja przedsięwzięcia leży w gestii powiatu to samorząd miejski chętnie przychylił się do wniosku starostwa, bo jak podkreśla wykonanie kolektora pozwoli na uporządkowanie gospodarki wód opadowych na obszarze miejskim, a modernizacja jezdni uszkodzonej w wyniku jej ciągłego podtapiania i wypłukiwania nawierzchni poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo w tym rejonie.

Radni miejscy jednogłośnie zaaprobowali uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu, a niezbędne środki zostały uwzględnione w projekcie budżetu Jasła na 2015 rok.

O finansowe wsparcie przedsięwzięcia apelowała na wczorajszej sesji przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasło-Sobniów Elżbieta Bernal.

Będąc radną dwie kadencje i przewodniczącą poprzedniej kadencji ten temat pojawiał się jak bumerang. Środki finansowe z miasta były dla powiatu, ale mimo że jest to droga powiatowa i zadanie własne powiatu to powiat podchodził do tego zadania ociężale i bardzo długo, bo dwanaście lat jak jestem przewodniczącą zarządu osiedla. Przebudowa tego kolektora i ujęcie wód opadowych była dla mnie priorytetem, jak i bardzo trudnym tematem dla mieszkańców przez zalewanie naszego osiedla, niszczenie budynków, dróg oraz domu osiedlowego. Ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Być może ten temat wreszcie zacznie być realizowany. – powiedziała.

Elżbieta Bernal nie kryła również swojej radości z faktu, że jednocześnie zostanie rozwiązany problem z przejezdnością ulicy Sobniowskiej, która głównie na wysokości miejscowego zespołu szkół miejskich praktycznie nie nadaje się do żadnego użytkowania ze względu na zniszczoną konstrukcję nawierzchni jezdni.

Bardzo dobrze, że wreszcie ten temat zostanie zrealizowany i zostanie wyremontowana droga powiatowa na osiedlu Sobniów. W poprzedniej kadencji powiat podchodził opieszale do tego tematu, nie wyremontował jej z własnych środków. Pomimo że to jest droga powiatowa i zadanie powiatu to miasto w poprzednich kadencjach wyrażało chęć, ale też nic z tego było. Cieszę się i myślę, że również mieszkańcy będą cieszyć się z tego, że wreszcie to zostanie zrealizowane. – dodaje.

Zdaniem zastępcy burmistrza Jasła Antoniego Pikula, budowa kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w obrębie wspomnianego skrzyżowania dróg będzie pierwszym etapem kompleksowego zabezpieczenia spływu wód opadowych na osiedlu Sobniów.

Realizacja przebudowy tego skrzyżowania stanowi pierwszy etap prac związanych z odwodnieniem tego terenu. Wprawdzie mówimy tutaj o odwodnieniu pasa drogowego ulicy Sobniowskiej i części ulicy Granicznej, ale tak się składa, że wody opadowe kierują się nie tylko z drogi powiatowej, ale również z terenu gminy Jasło i terenu naszego miasta. Aby całkowicie poradzić sobie z tym problemem, którym jest zalewanie przy każdym większym opadzie deszczu tej części Sobniowa trzeba będzie jeszcze przebudować kolektor, a w praktyce wybudować nowy, na ulicy Sobniowskiej od skrzyżowania na wysokości szkoły podstawowej aż do sklepu GS, gdzie ten kolektor przechodzi już w rów otwarty. Ta inwestycja jest bardzo ważna i dobrze, żeby ją skutecznie zacząć. Warunkiem, żeby wychwycić wody opadowe z terenu gminy Jasło to jest budowa tego kolektora, gdyż w tym miejscu istniejąca kanalizacja ma niewielką średnicę i nie odbiera wody opadowe w przypadku opadów deszczu. – wyjaśnia wiceburmistrz.

Podobną pomoc finansową, choć w innej kwocie, przewiduje w swoim tegorocznym budżecie bezpośrednio sąsiadująca z przedmiotowym terenem gmina Jasło.

Powiat jasielski przymierzał się do obu zadań już w roku ubiegłym. Na początku października zostało ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące wykonania robót budowlanych z terminem realizacji do 5 grudnia 2014 roku. Postępowanie zostało jednak unieważnione, ponieważ w terminie składania ofert do inwestora nie wpłynęła żadna oferta. Wobec tego zamierzenia inwestycyjne z tym zakresie przesunięto na rok bieżący.

Na mocy uchwały Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 roku przez teren miasta Jasła przebiega pięć odcinków dróg powiatowych: 1313R Jasło-Błażkowa-Jodłowa (ulica Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiełły do granic administracyjnych miasta), 1840R Bieździadka-Gorajowice-Jasło (ulica Na Kotlinę), 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin (ulica Kasprowicza i ulica Floriańska), 1851R Jasło-Łaski-Nowy Glinik-Zarzecze (ulica Sobniowska), 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz (ulica Niegłowicka). Ponadto cztery ulice stanowią odrębne drogi powiatowe (1855R ulica Graniczna, 1856R ulica Szopena, 1857R ulica Jagiełły, 1858R ulica Kraszewskiego).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE