Informacje

Nowa radna w powiecie zaprzysiężona

Bożena Macek-Lubaś złożyła dzisiaj uroczyste ślubowanie i tym samym objęła mandat radnej Rady Powiatu w Jaśle. Do tego gremium weszła w miejsce startującego z tej samej listy wyborczej Henryka Motkowicza, który został zastępcą wójta gminy Jasło.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Wakat w Radzie Powiatu w Jaśle (okręg drugi obejmujący gminę Jasło) pojawił się w związku ze zrzeczeniem się mandatu przez Henryka Motkowicza, który z dniem 8 grudnia 2014 roku został powołany na stanowisko zastępcy wójta gminy Jasło. Przepisy prawa nie pozwalają łączyć jednocześnie obu tych funkcji.

Komisarz Wyborczy w Krośnie wygasił mu mandat, a w jego miejsce powołał kandydata, który w listopadowych wyborach samorządowych uzyskał kolejno największą liczbę głosów z listy (Platforma Obywatelska RP), nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.

Jest nim 56-letnia Bożena Macek-Lubaś z Chrząstówki, na którą 16 listopada 2014 roku oddano 252 głosy.

Kobieta została uroczyście zaprzysiężona w trakcie pierwszej sesji w 2015 roku, która odbyła się w czwartek (29.01). „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – odczytała słowa roty samorządowego ślubowania.

Wejście Bożeny Macek-Lubaś do Rady Powiatu w Jaśle pozwoli Platformie Obywatelskiej RP na utworzenie trzyosobowego klubu, który poza nią będą tworzyć Adam Kmiecik (wicestarosta) oraz Bogusław Kręcisz (członek Zarządu Powiatu). Stanisław Mlicki, który startował pod szyldem tej partii, zdecydował się być radnym niezależnym.

Nowa radna pełni również funkcję sołtysa wsi Chrząstówka. Zawodowo – przez wiele lat była dyrektorem Zespołu Szkół w Szebniach.

Gratulujemy oraz życzymy powodzenia i sukcesów w wypełnianiu mandatu radnej powiatowej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE