Informacje

Gmina Tarnowiec zdecyduje się na likwidację kolejnych szkół?

Trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum planują zlikwidować od nowego roku szkolnego władze gminy Tarnowiec. Swoją decyzję tłumaczą wysokimi kosztami utrzymania sieci szkół publicznych, do których ze względu na utrzymujący się od wielu lat niż demograficzny uczęszcza coraz mniej uczniów. Przygotowano już stosowne uchwały. W piątek (30.01), czyli tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych, ustosunkują się do nich miejscowi radni.

Szkoła Podstawowa w Czeluśnicy. Fot. © GoogleMaps
Szkoła Podstawowa w Czeluśnicy. Fot. © GoogleMaps

Sprawa likwidacji publicznych placówek edukacyjnych w gminie Tarnowiec dotyczy Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz szkół podstawowych w Czeluśnicy i Łajscach. W obecnym roku szkolnym w klasach od zerowej do szóstej w „podstawówkach” oraz od pierwszej do trzeciej w gimnazjum jest blisko dwustu uczniów.

Miejscowy samorząd nie chce dalej utrzymywać nierentownej sieci szkół stąd przygotował stosowne projekty uchwał. Za decyzją stoi „konieczność dostosowania sieci szkół prowadzonych w gminie Tarnowiec do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związaną z tym koniecznością racjonalizacji wydatków budżetowych ponoszonych na realizację zadań oświatowych”.

Urzędnicy zapewniają, że wraz z pierwszym dzwonkiem lekcyjnym zapewnią uczniom ze zlikwidowanych szkół możliwość kontynuowania nauki w innych placówkach. Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łajscach miałyby przenieść się do Łubna Szlacheckiego, a z Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu i ze Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy do Tarnowca.

Jak napisano w uzasadnieniu: „do szkoły uczniowie będą dowożeni autobusem szkolnym wraz z zapewnieniem opieki. Ponadto uczniowie zostaną objęci opieką w świetlicy szkolnej na czas oczekiwania na autobus. Rezygnacja z nauki w klasach łączonych wpłynie pozytywnie na poziom kształcenia dzieci”.

Przygotowując projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji, do czego jednostki samorządu terytorialnego obligują właściwe przepisy ustawy o systemie oświaty, władze gminy Tarnowiec przyjęły, że w miejscu zlikwidowanych szkół prawdopodobnie powstaną placówki niepubliczne prowadzone przez inny podmiot.

Podobne funkcjonują tutaj z dużym powodzeniem już od wielu lat. Niepubliczne szkoły podstawowe mają miejscowości: Glinik Polski, Łubienko, Nowy Glinik, Roztoki i Wrocanka.

W przypadku podjęcia uchwał, od 1 września 2015 roku gmina Tarnowiec utrzymywałaby dwa Zespoły Szkół Publicznych w Tarnowcu oraz Łubnie Szlacheckim.

Proces wygaszania działalności placówek rozpocznie się wraz z podjęciem uchwał o zamiarze ich likwidacji. Rada Gminy będzie rozstrzygać te kwestie na swoim najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano w piątek (30.01) o godzinie trzynastej w świetlicy miejscowego Urzędu Gminy. Swój udział. Swój udział w obradach zapowiedziały już środowiska związane z zainteresowanymi szkołami.

Jeśli radni zagłosują „za” to swoją opinię w przedmiotowym zakresie będzie zobowiązany wydać Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Nie musi być ona jednak wiążąca dla ostatecznej decyzji.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Gmina Tarnowiec zdecyduje się na likwidację kolejnych szkół?”

  1. Szkoda, że nie zapytali Państwo rodziców, nauczycieli szkół stowarzyszeniowych z Wrocanki, Roztok, Glinika itd. jak teraz wygląda nauka. Rodzice nawet Ci którzy byli przeciw stowarzyszeniu, są teraz zachwyceni, bo takie szkoły funkcjonują lepiej niż te wcześniejsze samorządowe. Więc nie ma czego się bać tylko zakładać stowarzyszenia ;)