Informacje

Paweł Zawada będzie odpowiedzialny za miejskie inwestycje

Paweł Zawada będzie odpowiedzialny za inwestycje realizowane przez miasto Jasło. Właśnie wygrał postępowanie konkursowe na kierownika merytorycznego wydziału. To jego powrót do magistratu, w którym pracował, gdy obecnie urzędujący burmistrz Ryszard Pabian był zastępcą gospodarza miasta.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Nabór na kierownika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta Jasła został ogłoszony przez burmistrza miasta Ryszarda Pabiana pod koniec stycznia br. w związku z koniecznością uzupełnienia wakatu na tym stanowisku. W celu przeprowadzenia procedury konkursowej została powołana komisja konkursowa, której zadaniem było dokonanie oceny zgodności ofert z ogłoszeniem w naborze oraz przedstawienie burmistrzowi kandydata, który spełniałby wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe celem jego zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku.

Postępowanie konkursowe wygrał 41-letni Paweł Zawada z Niegłowic.

Jak napisał w uzasadnieniu do wyboru sekretarz miasta Jasła Paweł Rzońca „kandydat spełnił warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze na wskazane stanowisko. Kandydat posiada wykształcenie wyższe techniczne – mgr inż. na kierunku inżynieria środowiska w zakresie zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów, posiada także uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Kandydat posiada ponad 17-letni staż pracy, w tym prawie 9-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku (stanowiska kierownicze w administracji samorządowej, kierownik budowy, kierownik budowy robót instalacyjnych)”.

Nowy szef wydziału jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej (magister inżynier inżynierii środowiska). W latach 1997-2006 pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle, skąd awansował na zastępcę kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle, a następnie na kierownika Wydziału Gospodarki Mieniem, którym to kierował do kwietnia 2011 roku. Na swojej oficjalnej stronie internetowej, którą utworzył w związku ze startem w ubiegłorocznych wyborach samorządowych chwali się, że w tym okresie był odpowiedzialny „za przygotowanie i realizację wszystkich kluczowych dla rozwoju miasta inwestycji”.

W ostatnich latach był związany jako projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru z prywatnym sektorem budowlanym.

16 listopada 2014 roku został wybrany na radnego Rady Gminy Jasło z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu obejmującym miejscowość Niegłowice (otrzymał 193 głosy).

Prywatnie: żonaty, ojciec 17-letniej córki i 11-letniego syna.

Jego głównym zadaniem będzie kierowanie całokształtem prac podległego mu wydziału, w tym kreowanie miejskiej polityki inwestycyjnej. W kompetencjach kierownika wydziału leży ponadto nadzorowanie nad: Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta, modernizacją i utrzymaniem dróg miejskich oraz lokalnym transportem zbiorowym, którego elementem jest Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej.

Wydział Inwestycji wchodzi w skład Pionu Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta w Jaśle, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje I Zastępca Burmistrza Miasta Antoni Pikul.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE