Informacje

Referendum nieważne, ale władze miasta chcą zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej

Ze względu na niską frekwencję podczas niedzielnego referendum w sprawie likwidacji jasielskiej Straży Miejskiej nie przyniosło ono rozstrzygnięcia. Niemniej jednak władze miasta biorą na poważnie pod uwagę te ponad pięć tysięcy siedemset głosów na „tak” i chcą skutecznie zreorganizować strukturę podległej sobie formacji mundurowej. Dają na to sobie i kierownictwu jednostki czas do końca pierwszego kwartału bieżącego roku.

Siedziba jasielskiej Straży Miejskiej przy ulicy PCK. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Siedziba jasielskiej Straży Miejskiej przy ulicy PCK.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Czternaście godzin mieli w minioną niedzielę mieszkańcy Jasła, aby opowiedzieć się nad dalszym losem funkcjonowania Straży Miejskiej. Od siódmej do dwudziestej pierwszej w dwudziestu siedmiu obwodowych komisjach wyborczych odpowiadali na pytanie „Czy jesteś za likwidacją w mieście Jaśle Straży Miejskiej?”.

Do udziału w referendum, którego głównymi inicjatorami byli działacze zawiązanego przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi miejscowego koła Kongresu Nowej Prawicy na czele z Jarosławem Winiarskim, uprawnionych do głosowania było nieco ponad 30 tysięcy mieszkańców Jasła. Aby było ono wiążące, przy urnach musiało się co najmniej jedna trzecia z nich.

Po podliczeniu wyników ze wszystkich dwudziestu siedmiu lokali „komisja stwierdza, że w referendum wzięło udział 6 121 osób. Uprawnionych do głosowania było 30 193 osób, w referendum wzięło więc udział mniej niż 30% uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 20,27%. W związku z powyższym – na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706) referendum jest nieważne”.

Choć frekwencja w referendum nie przekroczyła wymaganego progu to większość z osób opowiedziała się w nim za likwidacją Straży Miejskiej. To 5 708 głosów (pozostałe 372 głosy były na „nie”), czyli raptem o tysiąc mniej niż otrzymał w ubiegłorocznych wyborach samorządowych urzędujący obecnie burmistrz miasta Ryszard Pabian. Dlatego na poważnie przyjmuje wynik głosowania i zapowiada zmiany w funkcjonowaniu podległej mu formacji mundurowej.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Patrząc na wyniki głosowania to wygląda na to, że zdecydowanie większość jest za likwidacją Straży Miejskiej. Natomiast nie należy zapominać o tym na jakich zasadach działa referendum. Tutaj sam udział lub nie jest też formą wyrażenia swojej opinii. Dlatego te głosy, które zostały zebrane pośród osób, które brały udział w referendum, nie są do końca wykładnikiem woli mieszkańców. Owszem, jest to wola tych 5708 mieszkańców. Ja nigdy nie ukrywałem, że Straż Miejska wymaga reorganizacji. Tak twierdziłem jeszcze na etapie kiedy przedstawialiśmy ten temat na posiedzeniu Rady Miasta. Ta formacja musi być przeorganizowana i takie prace zostaną przez nas podjęte. Natomiast czekałem do wyniku referendum, bo to jest wykładnikiem woli mieszkańców. – wyjaśnia burmistrz.

Jak poinformował sekretarz miasta Jasła, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego miejskiej komisji referendalnej Paweł Rzońca, koszt organizacji niedzielnego głosowania zamknął się w kwocie około 32 tysięcy złotych, a więc poniżej zakładanego wcześniej poziomu.

Gro tych wydatków dotyczy diet dla 27 obwodowych komisji ds. referendum i diet dla miejskiej komisji ds. referendum. Jest to kwota 27 510 złotych. Pozostałe koszty są związane z wykonaniem tablic na lokale referendalne, pieczątek komisji, druku kart do głosowania, nakładek Brailowskich dla osób, które mają niepełnosprawność wzrokową czy też organizacji szkolenia dla komisji referendalnych. To jest kwota 1 300 złotych. Można powiedzieć, że koszty dotyczą prawie w całości diet dla komisji. Przypominam, że nie mamy wpływu na wysokość tych diet, bo są one ustalane uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej. Komisje zostały powołane w minimalnym składzie sześciu osób. Staraliśmy się generować jak najmniejsze koszty. – powiedział.

Co dalej ze Strażą Miejską?

W jasielskiej Straży Miejskiej jest dziś zatrudnionych 28 pracowników, w tym funkcjonariusze i osoby administracyjne. Inicjatorzy referendum podnosili kwestię przerostu kadr, a lokalny samorząd po zapoznaniu się z wynikami niedzielnego głosowania nie wyklucza roszad kadrowych.

Te mają być poprzedzone dogłębną analizą zadań realizowanych obecnie przez tą formację mundurową.

Trzeba zacząć od zadań, które postawimy przed Strażą Miejską, a potem pod tym kątem skład osobowy, który te zadania będzie wykonywać. – podkreśla burmistrz.

Z pewnością w najbliższym czasie nie należy spodziewać się zmian w kierownictwie Straży Miejskiej. – Komendant Mastej w tej chwili przebywa na zwolnieniu chorobowym. W tym zakresie mam ograniczone możliwości działania. Na tą chwilę taka odpowiedź jest właściwa. – mówi Ryszard Pabian.

„Oczywiście, że biorę je pod uwagę. To jest w końcu 5,7 tysięcy osób. Bez względu na to czy jest to cała liczba osób, które źle postrzegają funkcjonowanie Straży Miejskiej czy są za tym, aby tej Straży Miejskiej nie było to jest to znacząca liczba mieszkańców. Natomiast nie chciałbym na tą chwilę przesądzać i od razu deklarować wszystkich działań. Ja ukierunkuję pewne działania, które mnie interesują jako burmistrza. Takie zadanie dostanie komendant, aby przedstawić jak to widzi jeżeli chodzi o skład osobowy. Pod tym kątem będziemy tą reorganizację przeprowadzać.”
– Ryszard Pabian, burmistrz Jasła

Burmistrz miasta na reorganizację pracy Straży Miejskiej w Jaśle chce dać czas do końca pierwszego kwartału bieżącego roku, a więc już niespełna dwa miesiące. Niemniej jednak nie wyklucza również innych inicjatyw zmierzających w kierunku poprawy wizerunku funkcjonowania czy też likwidacji podległej mu formacji.

Pewnie nikt nie postrzega Straży Miejskiej inaczej jak zło konieczne, ale to wynika z ich zadań. Mają pilnować bezpieczeństwa, porządku stąd też ich częste interwencje. Powiem wprost: mogą być nielubiani co nie znaczy, że nie są potrzebni. Mają dbać nad porządkiem i bezpieczeństwem w mieście stąd też ich interwencje. Zdecydowanie trzeba ich ukierunkować na pewne działania związane z monitoringiem, interweniowaniem tam gdzie to jest konieczne po to, aby miasto wyglądało dobrze i żeby było bezpieczne. – tłumaczy Pabian.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podczas poniedziałkowej konferencji burmistrz miasta ustosunkował się również co do przedmiotu działania przenośnego fotoradaru.

Jak ocenia Ryszard Pabian, w ciągu siedmiu lat od wprowadzenia pomiaru prędkości przez jasielskich strażników, na ulicach miasta poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego. W miejscach, gdzie dokonywane są wyrywkowe kontrole jest mniej lub nie ma wcale wypadków i kolizji oraz żadnych ofiar. Spadła też średnia prędkość pojazdów korzystających z miejskich dróg.

Ustawodawca przewidział taką możliwość, miasto z takiej możliwości korzystało. Dokąd przepisy w tym zakresie się nie zmienią to nie wykluczam, że pomiary przez Straż Miejską przy pomocy fotoradaru będą prowadzone. – podkreślił burmistrz.

POSŁUCHAJ:

Koszt utrzymania Straży Miejskiej w 2015 roku ma kosztować budżet Jasła niespełna 1,6 miliona złotych. Z kolei wpływy z tytułu nałożonych mandatów i kar przez tą jednostkę mają przynieść około 450 tysięcy złotych.

Gospodarz naszego grodu nie chce oceniać funkcjonowania Straży Miejskiej pod względem ekonomicznym. – Na tej zasadzie możemy dużo dyskutować. Możemy dyskutować czy miasto stać na utrzymanie jednostek kultury, czy miasto stać na utrzymanie jednostek związanych z organizacją zajęć sportowych. Niestety, nie wszystko się da przeliczyć wprost. Miasto nie jest instytucją dochodową. – stwierdza.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Szczegółowy wykaz wydatków na Straż Miejską w Jaśle:

Łączny koszt utrzymania SM

1 548 450,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

22 000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

970 000,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

82 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

169 000,00 zł.

Składki na Fundusz Pracy

25 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

80 000,00 zł.

Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych

500,00 zł.

Zakup energii

32 000,00 zł.

Zakup usług remontowych

10 000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00 zł.

Zakup usług pozostałych

100 000,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 500,00 zł.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

150,00 zł.

Podróże służbowe krajowe

5 500,00 zł.

Podróże służbowe zagraniczne

1 000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

33 000,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 300,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000,00 zł.

Źródło: Zarządzenie nr IV/13/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Jasła na 2015 rok.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Referendum nieważne, ale władze miasta chcą zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej”

  1. Tak jak zlo konieczne ?? to ich praca ?? jak na rynku chodza podpici i zaczepiaja ludzi przyjezdza sm zabiera ich pare ulic dalej i po 10 minutach znow zaczepiaja to jest interwencja ???