Informacje

Światowy Dzień Zdrowia 2015

W dniu 7 kwietnia obchodzić będziemy Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku wiodącym problemem obchodów jest bezpieczeństwo żywności, a hasło przewodnie ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”. Celem podejmowanych inicjatyw jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, od produkcji do spożycia.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem wartości odżywczych żywności ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i dobrego stanu zdrowia. Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne jest przyczyną ponad 200 chorób – silne biegunki, wyniszczające infekcje, takie jak zapalenie opon mózgowych, a także ostre zatrucia i nowotwory. Przenoszone drogą pokarmową choroby mogą być przyczyną długotrwałej niesprawności, a nawet śmierci. Należy podkreślić, że każdego roku około 2mln osób, w tym wiele dzieci, umiera z powodu biegunek wywoływanych przez bakterie obecne w żywności i w wodzie.

Urbanizacja i zmiany nawyków konsumentów doprowadziły do zwiększenia się liczby osób kupujących i spożywających posiłki przygotowywane w miejscach publicznych. Globalizacja spowodowała rosnące zapotrzebowanie konsumentów na większą gamę artykułów spożywczych, czego skutkiem jest coraz bardziej złożony i dłuższy globalny łańcuch żywnościowy.

Do skażenia żywności może dojść na dowolnym etapie jej produkcji i dystrybucji. Przyczyną dużej liczby przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową jest żywność niewłaściwie przygotowywana lub nieprawidłowo przechowywana w domach, zakładach gastronomicznych lub na bazarach. Wśród przykładów niebezpiecznej żywności należy wymienić niedopieczone/ niedogotowane produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, owoce i warzywa zanieczyszczone odchodami oraz surowe małże zawierające biotoksyny morskie.

Należy mieć świadomość tego, jak ważne dla zapewnienia ochrony zdrowia własnego i innych jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny podczas dokonywania zakupów, sprzedaży i przygotowywania posiłków.

Każdy (od decydentów poprzez producentów, po konsumentów) może wnieść swój wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywności!

Zalecenia WHO dla konsumentów i personelu sektora spożywczego:
– zapoznawać się z informacjami dotyczącymi produktów spożywczych (zapoznawanie się z treścią etykiet na opakowaniach z żywnością, dokonywanie świadomych wyborów, zapoznawanie się z najczęściej występującymi zagrożeniami związanymi z żywnością);
– postępować z żywnością i przygotowywać posiłki w domach, restauracjach i na lokalnych bazarach w sposób bezpieczny, stosując się do zasad zawartych w opracowaniu WHO „Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności”;
– prowadzić uprawy owoców i warzyw, stosując się do zasad zawartych w opracowaniu WHO „Pięć kroków zapewniających uprawę bezpieczniejszych owoców i warzyw” w celu zmniejszenia skażenia mikrobiologicznego.

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE