Informacje

Burmistrz obiecał i dotrzymał słowa: będzie rozbudowa ulicy Kolejowej

Podczas styczniowej sesji budżetowej burmistrz Ryszard Pabian zapewniał, że w kwietniu ponownie znajdą się środki w miejskiej kasie na oczekiwaną od wielu lat przez mieszkańców rozbudowę ulicy Kolejowej. Dotrzymał słowa. Radni zabezpieczyli dzisiaj kwotę siedmiu milionów złotych wygospodarowanych w ramach „wolnych środków”, a chwilę później samorząd ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Kompleksowo zmodernizowana droga ma być gotowa przed końcem listopada br.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Na styczniowym posiedzeniu radni stanęli przed koniecznością wyboru: albo szukamy oszczędności na wcześniej zaplanowanych zadaniach i zabezpieczamy wkład własny na rozbudowę Jasielskiego Domu Kultury w ramach unijnego projektu albo rezygnujemy z szansy, o którą miasto zabiegało od praktycznie sześciu lat wstecz. Burmistrz Ryszard Pabian, przedkładając projekt uchwały budżetowej zaproponował, by brakujące środki przekazać z zaplanowanego jeszcze przez poprzedniego gospodarza miasta zadania rozbudowy ulicy Kolejowej. Zadanie to, choć okrojone finansowo, pozostało w pozycji budżetowej, bo jak zapewnił wówczas samorządowiec środki miały się ponownie pojawić na początku lub w połowie kwietnia.

Tak też się stało. W przygotowanym na dzisiejszą sesję projekcie zmiany uchwały budżetowej uwzględniono tzw. „wolne środki” pozostające w miejskiej kasie na koniec ubiegłego roku.

Zawsze będziemy się starać spełniać obietnice. W styczniu była taka konieczność, w tej chwili pojawiła się możliwość przywrócenia tych środków i realizujemy zadanie zgodnie z obietnicą. – podkreśla Ryszard Pabian.

W ramach inwestycji miasto planuje kompleksową modernizację ulicy Kolejowej, w tym jej przebudowę w newralgicznych odcinkach, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu (stalowe bariery ochronne), budowę jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, przebudowę kolizji z sieciami technicznymi (elektrycznymi, gazowymi, teletechnicznymi) oraz co najważniejsze – wykonanie nowej kanalizacji deszczowej.

„W tej chwili mamy już przygotowaną specyfikację. Wszystko zależy od tego jak nam się szybko uda wyłonić wykonawcę. Im szybciej tym szybciej przystąpimy do realizacji. Natomiast planujemy zrealizowanie jej w tym roku dlatego, że taki jest wymóg jeśli byłoby dofinansowanie ze środków „schetynówek”. Praktycznie będzie to całkowita przebudowa tej ulicy, ale istotne jest to, że w ramach tej przebudowy przewidywane jest odwodnienie całego tego odcinka, czyli to na co najbardziej narzekają mieszkańcy ulicy Kolejowej i sąsiednich”.
– Ryszard Pabian

Dzisiejsza decyzja radnych o zabezpieczeniu wkładu własnego w wysokości siedmiu milionów złotych pozwoliła samorządowi ogłosić postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Te mają się zakończyć jeszcze w bieżącym roku, ponieważ – jak wyjaśnia burmistrz Ryszard Pabian – taki wymóg nakłada od beneficjentów Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, do którego miasto Jasło chce aplikować o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że znaczna część tych środków zostanie zrefundowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”. – zaznacza burmistrz.

„Wolne środki”, które przegłosowali dzisiaj radni, pozwolą na uruchomienie nowych zadań inwestycyjnych (m.in. opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Gorajowickiej – 65 tysięcy złotych; opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na osiedlu Gamrat – 30 tysięcy złotych; przebudowa ulicy Rolniczej na osiedlu Sobniów – 50 tysięcy złotych) oraz kontynuowanie inwestycji prowadzonych w poprzednich latach (m.in. budowę wiat przystankowych – 40 tysięcy złotych; remont wiat przystankowych – kolejne 40 tysięcy złotych; bieżące remonty ulic – 300 tysięcy złotych; remont budynków i lokali socjalnych – 80 tysięcy złotych; zakończenie przebudowy sześciu lokali socjalnych przy ulicy Franciszkańskiej 4 – 120 tysięcy złotych; budowa sektora grzebalnego na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza – 140 tysięcy złotych).

W dziale „oświata” zaplanowano kwotę 25 tysięcy złotych na wymianę pokrycia dachowego na części budynku szkoły przy ulicy Niegłowickiej 72 oraz 200 tysięcy złotych na montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Miejskich nr 3.

Chyba najwyższy czas, by szkoła, która jest integracyjną, miała windę umożliwiającą poruszanie się dzieci również w pionie, czyli pomiędzy parterem, a piętrem. – zauważa Ryszard Pabian.

Strażnicy miejscy dostaną nowy radiowóz

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Największe poruszenie wśród radnych wywołała kwota 80 tysięcy złotych, którą przewidziano w projekcie zmiany uchwały budżetowej na zakup nowego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

Burmistrz tłumaczył się z celowości sfinansowania tego przedsięwzięcia.

W tej chwili samochód, który jest użytkowany przez Straż Miejską przynosi corocznie „straszne” nakłady na jego utrzymanie. W tamtym roku było to kilkanaście tysięcy złotych, a więc ta kwota znacząco przewyższa wartość samochodu. Natomiast jest on niezbędny po to, aby Straż Miejska mogła pełnić swoje funkcje. Nie zapominajmy, że ciążą na niej zadania interwencyjne i tutaj ten samochód jest niezbędny, jeśli chcemy, aby Straż te zadania pełniła. – powiedział.

Wcześniej z użytkowania został wyłączony drugi z pojazdów, również mocno wyeksploatowany – nieoznakowany Opel Vectra, który służył funkcjonariuszom do transportu przenośnego fotoradaru.

Niestety on już kompletnie nie nadaje się do użytkowania i nie jest dopuszczony do ruchu. Będzie konieczna jego likwidacja. Wpływa do mnie szereg wniosków o przywrócenie funkcjonowania fotoradaru. Nie mamy go w tej chwili czym wywieźć i ustawić, aby mógł funkcjonować. Dlatego też przewidujemy zakup nowego samochodu jako patrolowego, a tamten mógłby ewentualnie służyć jako samochód, którym będzie przewożony fotoradar. Wtedy jego przebiegi będą znacząco niższe. Mało tego, odpadnie zarzut, że polujemy na kierowców. Jest to samochód oznakowany jako samochód Straży Miejskiej. Będzie pełnił rolę środka poprawiającego bezpieczeństwo, który będzie wpływał na ograniczenie prędkości przez kierowców. Wpływają do mnie wnioski zarówno ze szkół, jak i mieszkańców, że są odcinki dróg, gdzie w tej chwili ta prędkość jest ponownie nadmiernie przekraczana. – powiedział Pabian.

Jak zauważa zastępca Komendanta Straży Miejskiej Paweł Szynal wydatek jest jak najbardziej zasadny, ponieważ ta formacja obok funkcji patrolowo-interwencyjnej wykonuje szereg zadań zleconych przez miejscowy magistrat.

Obecny samochód ma już dziesięć lat, jest dość mocno wyeksploatowany, ma blisko 400 tysięcy kilometrów przebiegu i jest bardzo awaryjny. W zeszłym roku dołożyliśmy do utrzymania tego samochodu poprzez zakup części i naprawy bieżące blisko 15 tysięcy złotych. To jest kwota, która znacznie przewyższa wartość tego samochodu. Stąd wydaje mi się, że jest to uzasadniona potrzeba, żeby kupić nowy samochód. Tym bardziej, że część obowiązków, które wykonuje Straż Miejska z pomocą samochodu służbowego to są działania na rzecz Urzędu Miasta. Powiedziałbym, że nawet jedna trzecia użytkowania tego samochodu to jest właśnie użytkowanie na potrzeby Urzędu Miasta. – stwierdził.

Straż Miejska rozeznała już rynek i spośród najtańszych opcji „upatrzyła” sobie Fiata Doblo.

Mimo że sam samochód kosztuje o wiele mniej to jego dostosowanie do wymogów jakie w tej chwili nakłada ustawa powoduje, że ponad dwadzieścia tysięcy złotych trzeba do tego przystosowania dopłacić. – dodaje Ryszard Pabian.

Według planów nowy radiowóz ma zasilić tabor komendy jeszcze przed wakacjami.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE