Kultura | rozrywka | edukacja

Szkolne Hity po raz piętnasty

XV Muzyczne Prezentacje Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Jasielskiego SZKOLNE HITY pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle w dniu 28 kwietnia 2015 r.

Konkurs organizowany jest przez MDK w Jaśle, od dwóch lat we współpracy z Gminą Jasło w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W konkursie udział wzięło 62 dzieci ze szkół podstawowych z Jasła, Harklowej, Warzyc, Opacia, Dębowca, Skołyszyna, Nowego Żmigrodu, Szebni, Czeluśnicy, Łężyn i Łubienka. Młodzi wokaliści prezentowali po jednym utworze w języku polskim.

Jury w składzie: Edyta Szczepanik-Halerz – nauczyciel muzyki z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Paweł Wałczyk – muzyk, instruktor ds. kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach oraz Daniel Mrugał – muzyk, nauczyciel MDK w Jaśle postanowiło przyznać:

w kategorii wiekowej uczniowie klas I – III:

Fot. © Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
Fot. © Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

I miejsce – Martyna Marszałek z SP nr 4 w Jaśle
II miejsce – Anna Przetacznik z SP nr 4 w Jaśle
III miejsce ex aequo: Zuzanna Niebieszczańska ze Społecznej SP w Jaśle oraz Bartosz Klęba z SP w Harklowej
Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Biesiadowska z SP nr 1 w Jaśle, Dominik Sęk z SP nr 4 w Jaśle oraz Maja Basińska z SP nr 12 w Jaśle.

W kategorii wiekowej uczniowie klas IV – VI:

Fot. © Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
Fot. © Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

I miejsce – Roksana Węgiel z SP nr 4 w Jaśle
II miejsce – Paulina Pawluś z ZS w Warzycach
III miejsce ex aequo – Martyna Polak z ZS w Szebniach i Aleksandra Osika z SP w Czeluśnicy
Wyróżnienia: Michał Witusik z SP nr 2 w Jaśle, Katarzyna Preisner z SP nr 1 w Jaśle, Patrycja Woźniak z SP nr 2 w Osobnicy, Julia Zielińska z SP nr 4 w Jaśle, Aleksandra Leśniak z SP nr 12 w Jaśle oraz Emilia Gotfryd z SP w Opaciu.

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Jasło i Gminę Jasło wręczała Grażyna Leńczuk, dyrektor MDK w Jaśle.

Gratulujemy laureatom tegorocznych SZKOLNYCH HITÓW i zapraszamy na kolejne edycje!

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE