Informacje

Zaproszenie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zaprasza do udziału w „Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2015”.

Podstawowym celem programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zaprzestaniu jej stosowania oraz ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról. Cele szczegółowe programu są następujące:
– powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,
– rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
– kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
– uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy, zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
– zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
– uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku /pokój 23/. Osoba do kontaktu – Magdalena Maculak, tel. 13 448 58 38.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.pcprjaslo.info.
Dyrektor PCPR w Jaśle
Beata Rak

SŁOWA KLUCZOWE