Informacje

Wyłoniono dyrektorów szkół średnich w Kołaczycach i Nowym Żmigrodzie

Antoni Salacha w Kołaczycach oraz Alicja Wiśniewska w Nowym Żmigrodzie będą od nowego roku szkolnego dyrektorami tamtejszych liceów ogólnokształcących. Zostali wyłonieni w drodze postępowania konkursowego ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu jasielskiego.

Antoni Salacha. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Antoni Salacha. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Posiedzenia komisji konkursowych w sprawie wyłonienia kandydatów na dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie odbyły się wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle.

W jej pracach uczestniczyli – z ramienia organu prowadzącego szkoły ponadgimnazjalne – członkowie Zarządu Powiatu Jan Urban i Bogusław Kręcisz oraz zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Andrzej Papciak.

Do obu postępowań konkursowych ze swoimi kandydaturami aplikowały po dwie osoby.

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych pojawiły się ogłoszenia o konkursie. Oferty można było nadsyłać do 8 maja. Komisje powołane do wyłonienia kandydatów na dyrektorów poszczególnych szkół dokonały oceny złożonych wniosków pod względem spełnienia kryteriów postawionych w ogłoszeniu. Po sprawdzeniu formalności odbyło się spotkanie z kandydatami, podczas którego każdy z nich przedstawił koncepcję funkcjonowania szkoły, a później są pytania od poszczególnych członków komisji. Każdy z członków komisji może zadawać praktycznie nieograniczoną liczbę pytań. Na końcu komisja dokonuje oceny i w tajnym głosowaniu wybiera kandydata. – wyjaśnia Adam Kmiecik, wicestarosta jasielski.

W wyniku tajnego głosowania komisja postanowiła o wyborze Antoniego Salachy (LO w Kołaczycach) oraz Alicji Wiśniewskiej (LO w Nowym Żmigrodzie).

Zdaniem odpowiedzialnego za oświatę wicestarosty jasielskiego obie kandydatury w pełni odzwierciedlają oczekiwania organu prowadzącego szkoły średnie w Kołaczycach oraz Nowym Żmigrodzie.

Myślę, że poszczególni wyłonieni kandydaci w pełni spełnili wymagania komisji. Te różnice w głosowaniu były bardzo wyraźną ilością głosów. – podkreślił Adam Kmiecik.

Przed objęciem stanowiska Antoni Salacha będzie musiał zrzec się mandatu radnego Rady Powiatu w Jaśle. – Te dwie funkcje się wykluczają. W związku z tym będą musiały być dokonane czynności przewidziane prawem, czyli najprawdopodobniej poprzez złożenie mandatu radnego i obsadzenie miejsca przez kolejną osobę z listy. – zaznacza Kmiecik.

Konkursy musi teraz zatwierdzić Zarząd Powiatu w Jaśle. Jak poinformował nas wicestarosta nastąpi to na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Salacha i Wiśniewska obejmą swoje stanowiska wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wyłoniono dyrektorów szkół średnich w Kołaczycach i Nowym Żmigrodzie”