Informacje

Ginekologia i położnictwo w Jaśle na wysokim poziomie

Oddziały posiadają drugi stopień referencyjności w trzystopniowym systemie. System zarządzania jakością funkcjonujący w szpitalu potwierdzają certyfikaty ISO oraz Akredytacja.

POŁOŻNICTWO
Wykwalifikowana i doświadczona kadra medyczna, nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna, nowoczesna sala do cięć cesarskich w obrębie Oddziału, zapewniają bezpieczeństwo dla ciężarnej, rodzącej i noworodkiem. Wprowadzamy różne metody łagodzenia bólu. Kobiecie zostawiamy wybór między systemem tradycyjnym a rooming-in. Sale dwu osobowe z łazienkami, wyposażone w gazy medyczne, systemy przyzywowe, zapewniają nie tylko bezpieczeństwo ale i komfortowe warunki pobytu w oddziale.

120615(3)

120615(4)

TRAKT PORODOWY
Corocznie na naszym trakcie przychodzi na świat ponad 1000 noworodków. Trzy sale porodowe, każda wydzielona z łazienką, zapewniają intymność każdej pacjentce. Sala porodów rodzinnych to możliwość rodzenia z osobą bliską. Klimatyzowane pomieszczenia zapewniają odpowiednie warunki porodu. Nowoczesna sala do cięć cesarskich spełnia wszystkie standardy, wyposażona w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, znajduje się w obrębie Traktu Porodowego.

120615(5)

GINEKOLOGIA
W obrębie oddziału diagnozujemy i leczymy wiele jednostek chorobowych. Wykonujemy również drobne zabiegi diagnostyczno-lecznicze, laparoskopię, histeroskopię, operacje korygujące.

120615(6)

NEONATOLOGIA
Dysponuje 2 stanowiskami intensywnej opieki neonatologicznej oraz 4 stanowiskami opieki neonatologicznej pośredniej. Wykwalifikowana kadra medyczna oraz nowoczesny sprzęt medyczny zapewnia bezpieczeństwo noworodków. System rooming-in daje możliwość przebywania matki z dzieckiem, jednak personel oddziału wspiera rodzące mamy w opiece nad jej maluszkiem. W ramach oddziału wszystkim noworodkom zapewniamy wykonywanie obowiązkowych szczepień i badań przesiewowych. Realizujemy bezpłatnie program wykrywania wad słuchu.

120615(7)

120615(8)

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Pozwala na kontynuację leczenia. W ramach poradni realizujemy program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Szczegółowe informacje na stronie www.szpital.jaslo.pl.

(Szpital Specjalistyczny w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE