Sport | rekreacja | turystyka

Sportowe wakacje w mieście – rusza program Trener Osiedlowy

Od 1 lipca do 29 sierpnia br. na dziesięciu jasielskich osiedlach odbywać się będą bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trener Osiedlowy”.

Zajęcia organizowane będą cztery razy w tygodniu na osiedlach: Kopernika (boisko „Orlik” przy ul. Szkolnej), Rafineria (przy ZSM nr 1), Mickiewicza (boisko „Orlik” przy ul. Szkolnej), Śródmieście (boisko „Orlik” przy ul. Śniadeckich), Sobniów (przy ZSM nr 5), na Górce Klasztornej (teren rekreacyjny przy ul. Kwiatowej), na obiektach sportowych na osiedlu Gamrat (przy ZSM nr 2), na obiektach sportowych na osiedlu Hankówka, przy Szkole Podstawowej nr 10 na osiedlach Ulaszowice-Brzyszczki oraz na obiektach sportowych MOSiR Jasło i torze BMX (pon.- pt. od 16-19).

Głównym celem programu jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży, a w jego ramach odbędą się zajęcia z różnych dziedzin sportowych, rajdy rowerowe oraz wyjścia na basen czy siłownię.

„Trener Osiedlowy” jest programem realizowanym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a finansowany ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu. Koszt programu to około 50 tysięcy złotych. Informacje o zapisach na oddzielnych plakatach.

Na zakończenie programu (21 sierpnia) planowana jest organizacja aero pikniku (w formie rekonstrukcji historycznej), na którym pojawi się replika balonu braci Montgolfier.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE