Informacje

90. rocznica Koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Tarnowieckiej Koronami Papieskimi (zapowiedź)

Jak co roku w drugą niedzielę września w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu odbędzie się główny Odpust Narodzenia NMP – Matki Bożej Siewnej.

Tegoroczne uroczystości będą jednak miały szczególny charakter, gdyż zostaną połączone z obchodami jubileuszu 90. rocznicy Koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Tarnowieckiej Koronami Papieskimi. Uroczystości odpustowe potrwają trzy dni i rozpoczną się w piątek – 11 września 2015 roku, a zakończą w niedzielę jubileuszową 13 września 2015 roku.

Program:

11.09.2015 r. (piątek) – Dzień Chorych
godzina 18.00 – Msza święta dla chorych i starszych z udziałem parafialnych zespołów Caritas i pracowników służby zdrowia. Błogosławieństwo Lourdzkie i obrzęd namaszczenia chorych.

12.09.2015 r. (sobota) – Dzień Rodziny
godzina 18.00 – Msza święta o uwolnienie i uzdrowienia duszy i ciała z udziałem rodzin i małżeństw. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

13.09.2015 r. (niedziela) – Główny dzień Odpustu, 90.rocznica Koronacji Figury Matki Bożej Tarnowieckiej
Uroczysta Suma odpustowa i jubileuszowa o godzinie 11.00 połączona z dorocznymi dożynkami sanktuaryjnymi i Aktem Zawierzenia Rolników Podkarpackich Matce Bożej Tarnowieckiej – Pani Rolniczego Trudu z udziałem Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego – Krajowego Duszpasterza Rolników.

Tarnowieckie Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia jest jednym z najważniejszych i najchętniej odwiedzanym przez pielgrzymów miejsc w tej części Polski. Początki istnienia sanktuarium sięgają 1789 roku kiedy to łaskami słynąca figura Matki Bożej została sprowadzona do Tarnowca po pożarze zakonu karmelitów w Jaśle, gdzie znajdowała się przez długi czas. Wraz z sprowadzeniem Figury do Tarnowca zaczęli przybywać pielgrzymi a ich liczebność z roku na rok była tak duża, że pod koniec 1924 r., pełniący wówczas na tarnowieckiej ziemi posługę kapłańską ks. Jan Warzecha, zawiadomił przemyską Kurię Biskupią o doznawanych tu łaskach przez wszystkich, przybywających przed cudowny wizerunek. Prosił także, by Kuria uzyskała ze Stolicy Apostolskiej zezwolenie na uroczystą koronację. Aby potwierdzić moc tych słów, biskup przemyski Anatol Nowak powołał Komisję w skład której weszli: bp Karol Józef Fischer, ks. Władysław Sarna, ks. Edmund Dutschka i ks. Jan Warzecha.

Komisja w ciągu dwóch dni przesłuchała ok. 120 osób, które pod przysięgą zeznały jakich cudów i łask doznały za przyczyną Tarnowieckiej Pani. Były to m.in. uzdrowienia i nawrócenia: w 1912 roku 7-letnia dziewczynka zachorowała na zapalenie płuc. Dwóch lekarzy orzekło, iż dziecku pozostało niewiele czasu życia. W dniu, w którym rodzice dziewczynki z pokorą i miłością błagali Panią Tarnowiecką o cud życia, dziewczynka całkowicie ozdrowiała. Świadkiem tamtych wydarzeń był m.in. ks. Edmund Dutschka, który osobiście przygotowywał dziecko na śmierć. Pewna kobieta, która doznała zapalenia mózgu została opętana przez złego ducha. Nie będąc w stanie znieść jego obecności, błagała o medalik z wizerunkiem Matki Bożej Tarnowieckiej, otarty o cudowną Statuę. Po jego otrzymaniu powróciła całkowicie do zdrowia, a zły duch odstąpił od niej. Wiele jest jeszcze świadectw i opisów cudownych uzdrowień.

8 września 1925 roku na mocy dekretu Ojca Świętego Piusa XI ks. bp Karol Józef Fischer dokonał uroczystej koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Tarnowieckie, nadając jej tytuł Królowej Ziemi Jasielskiej. Każda okrągła rocznica tego historycznego wydarzenia w dziejach tarnowieckiego sanktuarium jest wielką okazją do szczególnego dziękczynienia Panu Bogu za opiekę Tarnowieckiej Matki.

(Sanktuarium MB Zawierzenia w Tarnowcu)

SŁOWA KLUCZOWE