Informacje

Brzyska, Szebnie, Warzyce – w nich drzemie strażacki potencjał!

Brzyska wśród młodzieży, Szebnie wśród kobiet oraz Warzyce wśród mężczyzn. Strażacy z tych miejscowości zwyciężyli w IX Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyły się w minioną niedzielę (30.08) na kompleksie sportowym w Osieku Jasielskim. W zmaganiach uczestniczyło w sumie piętnaście drużyn reprezentujących sześć gmin.

Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII. Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Drugi raz z rzędu gospodarzem zawodów powiatowych była gmina Osiek Jasielski. Zmagania drużyn młodzieżowych i seniorów zorganizowano na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy miejscowej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Rywalizację drużyn, na którą składały się dwie konkurencje sprawnościowe: bieg sztafetowy oraz ćwiczenie bojowe, poprzedziło uroczyste otwarcie imprezy przeprowadzone zgodnie ze strażackim ceremoniałem.

Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Żmigrodzie Adam Durał, który wprowadził poszczególne reprezentacje na płytę stadionu. Następnie wciągnięto flagę związkową na maszt i odegrano hymn Związku.

Rangę wydarzenia podniosła obecność zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. senator Alicja Zając, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, starosta jasielski Franciszek Miśkowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, wójt gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz oraz delegacja zawodowej straży pożarnej z Truskawca na Ukrainie.

Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło w sumie piętnaście drużyn (z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – Brzyska, Skołyszyn, Łysa Góra, Warzyce, Tarnowiec, Harklowa oraz spoza systemu – Mytarka, Lipnica Dolna, Bieździedza, Szebnie) reprezentujących sześć gmin powiatu jasielskiego.

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbywają się tradycyjnie co dwa lata, a w naszym powiecie zostały przeprowadzone już po raz dziewiąty. Służą one podniesieniu sprawności operacyjnej jednostek. Poprzez ćwiczenia druhowie doskonalą swoje umiejętności w obsłudze sprzętu, jak również ćwiczą swoją tężyznę fizyczną. W tym roku żadna ze zwycięskich drużyn nie awansuje na szczebel wojewódzki, ponieważ te zawody odbywają się raz na cztery lata. Na dzisiejsze zawody zgłosiły się reprezentacje siedmiu gmin, za wyjątkiem Osieka Jasielskiego, Krempnej, Dębowca i miasta Jasła. Wystartowało siedem drużyn w grupie A, jedna kobieca drużyna pożarnicza oraz siedem młodzieżowych drużyn pożarniczych: trzy dziewczęce i cztery chłopięce. – mówi Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.

Zawody składały się z dwóch konkurencji: biegu sztafetowego oraz ćwiczenia bojowego. Nad ich sprawnym przeprowadzeniem czuwała komisja sędziowska, której przewodniczył dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Marek Górniak. Komentarz zapewnił Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego bryg. Wacław Pasterczyk.

W wyniku kilkugodzinnych zmagań zostali ogłoszeni laureaci dziewiątej edycji powiatowych zawodów pożarniczych. W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych, zarówno wśród dziewczyn jak i chłopców, najlepsza okazała się drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach, nad którą opiekę w dniu zawodów sprawował Tomasz Bachórz. Wśród mężczyzn zwyciężyła drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach, w jej imieniu puchar odebrał druh Mateusz Błasik.

Jedyna kobieca drużyna biorąca udział w zawodach została uhonorowana okolicznościowym pucharem ufundowanym przez prezesa Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józefa Biernackiego.

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pucharami, medalami i pamiątkowymi dyplomami, które wręczali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek wraz ze swoim zastępcą mł. bryg. Bogdanem Ziembą, wójtowie gminy Brzyska Rafał Papciak, Jasło Stanisław Pankiewicz, Osiek Jasielski Mariusz Pykosz i Nowy Żmigród Grzegorz Bara, zastępca burmistrza miasta i gminy Kołaczyce Jerzy Sypień, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Adam Rozmus oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Wiktor Barański.

Podsumowując IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze komendant Wiesław Latoszek podziękował wszystkim uczestnikom za udział oraz pogratulował laureatom.

Myślę, że wszyscy jesteście zwycięzcami dzisiejszych zawodów. – zwrócił się do zgromadzonych zawodników. – One pokazują jak wysoka sprawność fizyczna jest w Was, jak jesteście dobrze przygotowani do codziennych obowiązków służbowych, do niesienia pomocy. Serdecznie gratuluję wszystkim drużynom. Szczególne słowa gratulacji kieruję do tych, które oczywiście zajęły trzecie, drugie i pierwsze miejsca. Być może nie udało się niektórym drużynom powtórzyć sukcesy z zawodów gminnych czy z powiatowych sprzed dwóch lat, ale myślę, że w sporcie tak bywa, że nie zawsze przygotowania gwarantują później sukces. Serdecznie podziękuję wszystkim osobom i zaproszonym gościom, a przede wszystkim samorządowcom, którzy obserwowali dzisiaj Wasze zmagania. To dzięki również ich pomocy te zawody mogły dojść do skutku. Szczególne słowa podziękowania kieruję do wójta gminy Osiek Jasielski, który jest jednym ze współorganizatorów, dzięki któremu na tym pięknym kompleksie sportowym możemy po raz kolejny przeprowadzać te zawody. Chciałbym również serdecznie podziękować prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowi druhowi Stanisławowi Święchowi wraz z całym Zarządem za kompletne przygotowanie dzisiejszych zawodów. Myślę, że w imieniu wszystkich startujących drużyn pozwolę sobie podziękować komisji sędziowskiej pod przewodnictwem bryg. Marka Górniaka. Sędziowie musieli przez cały czas być na płycie stadionu w tym upale. Mam nadzieję, że komisja starała się sędziować całe zawody jak najbardziej obiektywnie.

Zamykając tegoroczne zawody prezes Stanisław Święch zaprosił na kolejną edycję.

Problem narasta. Coraz więcej młodzieży wyjeżdża za granicę, a przygotowanie do tego typu zawodów jednak jest czasochłonne. Chcący się dobrze przygotować do zawodów gminnych, a później wystartować na zawodach powiatowych to generuje bardzo dużo prywatnego czasu. Młodzież bardziej woli ruszyć się za pracą niż poświęcać się swoim macierzystym jednostkom. Niemniej jednak liczymy, że podczas jubileuszowej dziesiątej edycji zawodów za dwa lata będziemy mieli komplet drużyn ze wszystkich dziesięciu gmin powiatu jasielskiego. – powiedział.

Zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działających przy nich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mają na celu mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego, a także popularyzację wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

WYNIKI:

MDP dziewczęta
1. Brzyska
2. Skołyszyn
3. Mytarka

MDP chłopcy
1. Brzyska
2. Skołyszyn
3. Łysa Góra
4. Warzyce

Kobiety
1. Szebnie

Mężczyźni
1. Warzyce
2. Łysa Góra
3. Bieździedza
4. Tarnowiec
5. Skołyszyn
6. Lipnica Dolna
7. Harklowa

FOTOGALERIA: IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP i MDP

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Brzyska, Szebnie, Warzyce – w nich drzemie strażacki potencjał!”

  1. Jeśli chodzi o ścisłość to w zawodach wzięły udział reprezentacje z sześciu gmin Panie Prezesie. Chyba że gmina Krempna nie należy już do powiatu Jasielskiego???