Informacje

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie jasielskim zakończony

Zakończyły się nabory do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie jasielskim. Oferta edukacyjna, szczególnie szkół zawodowych, była bardzo bogata. Prowadzono nabór na 17 oddziałów w liceach, na 26 kierunków kształcenia w technikach oraz na 14 kierunków w szkołach zawodowych.

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Dla ponad 1240 absolwentów gimnazjów z terenu powiatu jasielskiego szkoły ponadgimnazjalne przygotowały bardzo szeroką ofertę edukacyjną. Na rok szkolny 2015/2016 zaplanowano w sumie 57 oddziałów. Ostatecznie utworzono 37 klas, w tym 5 dwuzawodowych.

Liceum

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle utworzono sześć oddziałów. W II Liceum Ogólnokształcącym – cztery, w IV LO (Zespół Szkół nr 4) – jeden, w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach – cztery.

Wśród liceów ogólnokształcących wymaganej liczby chętnych do utworzenia oddziału nie osiągnęło jedynie Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie. 19 uczniów wyraziło wolę podjęcia nauki w tej szkole. Mimo iż oddział nie osiągnął wymaganego minimum (25 uczniów), Zarząd Powiatu zadecydował o utworzeniu klasy, biorąc pod uwagę wniosek Stowarzyszenia „Kopernik”, działającego przy szkole, które wyraziło chęć przejęcia prowadzenia tej szkoły od 1 września 2016 r.

W związku z dobrymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych, Zarząd Powiatu przychylił się wstępnie do zamiaru przejęcia żmigrodzkiego liceum przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie „Kopernik” i Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie podjęły już uchwały intencyjne w sprawie przejęcia do prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie od roku szkolnego 2016/2017.

Technikum

Technika dokonały planowanego naboru. W każdym został utworzony jeden oddział dwuzawodowy.

W Technikum Nr 1 (Zespół Szkół Technicznych w Jaśle) utworzono trzy oddziały, w Technikum Nr 2 (ZSUIS w Jaśle) – dwa oddziały, w Technikum Nr 3 (ZS Nr 3 w Jaśle) – cztery oddziały, w Technikum Nr 4 (ZS Nr 4 w Jaśle) – cztery oddziały, w Technikum Nr 5 (ZSB w Jaśle) – dwa oddziały.

Szkoły zawodowe

Najmniejszą popularnością cieszyły się zasadnicze szkoły zawodowe. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 (ZST w Jaśle) utworzono dwa oddziały, w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 (ZSUiS w Jaśle) – trzy oddziały. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 (ZS Nr 3 w Jaśle) nie został dokonany nabór na kierunki oferowane przez szkołę – kucharz i blacharz samochodowy. Z kolei w ZSZ Nr 5 (ZSB w Jaśle), ze względu na liczbę chętnych, utworzono dwa oddziały klasy I w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Nabór do szkół, w których są jeszcze wolne miejsca w klasach trwa do końca sierpnia.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE