Informacje

70-lecie kołaczyckiego liceum. Absolwenci: „na takie wydarzenia czeka się latami”

Parlamentarzyści, samorządowcy oraz córka założyciela i pierwszego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy wmurowanej w holu szkoły z okazji siedemdziesięciolecia istnienia tej placówki oświatowej. W związku z rocznicą odbyła się (12.09) okolicznościowa akademia z udziałem byłych i obecnych nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz absolwentów kołaczyckiej szkoły średniej.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w holu budynku szkoły. Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w holu budynku szkoły.
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Uroczystości jubileuszowe z okazji siedemdziesięciolecia funkcjonowania szkoły średniej w Kołaczycach (dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie) rozpoczęła msza święta odprawiona w miejscowym kościele parafialnym pw. świętej Anny pod przewodnictwem proboszcza ks. prałata Jana Sabata. Okolicznościową homilię wygłosił absolwent kołaczyckiego liceum ks. Piotr Filipek.

Stamtąd uczestnicy uroczystości prowadzeni w kolumnie przez Miejsko-Kolejową Orkiestrę Dętą z Jasła, poczet sztandarowy oraz uczniów z klasy o profilu mundurowym przeszli do budynku głównego szkoły, gdzie w holu głównym nastąpiło odsłonięcie tablicy ufundowanej dla oddania szacunku i upamiętnienia przyszłym pokoleniom jubileuszu 70-lecia funkcjonowania miejscowego liceum. Aktu odsłonięcia dokonali: poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, starosta jasielski Franciszek Miśkowicz, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha oraz w imieniu absolwentów szkoły Jadwiga Baystak-Salacha – córka założyciela i pierwszego dyrektora. Ufundowaną i wykonaną przez lokalnego artystę tablicę poświęcił ks. proboszcz Jan Sabat.

Z okazji kamiennego jubileuszu w sali gimnastycznej sąsiedniego zespołu szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowano okolicznościową akademię, którą prowadzili nauczyciele: Agnieszka Wójcik oraz Dariusz Szczepanik.

Czasy się zmieniają. System edukacji przeszedł wiele zmian od 1945 roku. I chociaż obecny, dobrze wyposażony budynek szkoły znacznie odbiega wyglądem od tego sprzed kilkudziesięciu lat to emocje towarzyszące nauczycielom i uczniom myślę są podobne. Kwitnące pod oknami kasztany niezmiennie zapowiadają egzamin maturalny. Ciągle podstawowym celem pracujących w naszej szkole nauczycieli jest stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju młodzieży, rozwijanie ich pasji, wpajanie w nich podstawowych wartości i przygotowywanie do dorosłego życia. – powiedziała na powitanie wicedyrektor szkoły Agnieszka Wójcik.

W imieniu komitetu organizacyjnego głos zabrał jego przewodniczący, absolwent kołaczyckiego liceum, obecnie pełniący funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle Paweł Filipek.

Tak dostojny jubileusz zobowiązuje i wymaga szczególnej oprawy. Czuje się zaszczycony, że to właśnie mnie przypadł obowiązek przewodniczenia komitetowi organizacyjnemu tego święta. Absolwentami tej szkoły byli moi rodzice, ja i moje rodzeństwo, obecnie uczy się tutaj mój syn, a moja żona jest nauczycielem w tej szkole. To zobowiązuje i nobilituje. Ale pokazuje jednocześnie, że szkoła jest mostem, który łączy pokolenia. – powiedział na wstępie.

Podczas wystąpienia Paweł Filipek podkreślił, że tego rodzaju uroczystości skłaniają do refleksji i przemyśleń, są też okazją do rozpamiętywania tego co było i okazją do snucia wizji tego co będzie w najbliższej przyszłości. Zaznaczył także, że na takie wydarzenia czeka się z niecierpliwością latami.

Ten dzień to czas przywoływania pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. To także czas wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego co ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia, bo tu na zawsze pozostawiliśmy ślad w naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach. Dzisiejszy dzień przypomina i świadczy dobitnie o tym, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły jest nauczyciel, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci. Ze szczególnym wzruszeniem jednak myślimy dzisiaj o pedagogach, pracownikach szkoły i absolwentach, którzy odeszli. Pomimo że nie ma ich wśród nas pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia. Jubileusz szkoły jest także okazją do wspomnień, które choć minione, na trwałe pozostaną w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia. Współczesna szkoła niewątpliwie jest inna. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele zmieniło się przez te siedemdziesiąt lat. Czy znajdziemy w niej swoje ławki z wyrytym przez siebie autografem tego nie wiem. Ale wiem na pewno, że przy jej zwiedzaniu towarzyszyć nam będą wielkie emocje, bo trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część samego siebie, a niejednokrotnie poznało się osobę, z którą dzieli się całe swoje życie. Dobre rzeczy rodzą się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzie, gdzie jest przedsionek do marzeń. To szkoła właśnie jest takim miejscem. – powiedział.

Zwracając się do licznie zgromadzonych absolwentów szkoły podziękował im „za okazany szacunek uczuciowy ze szkołą”. – Bo wielu z Was spotyka się tutaj na kolejnym jubileuszu, by móc ponownie w tym miejscu wśród bliskich sercu ludzi odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przygodę. Życzę Wam, aby w Waszych sercach jak i w sercach nauczycieli, rodziców i przyjaciół na zawsze pozostały wspomnienia tej niepowtarzalnej atmosfery jaką przeżyliście. – dodał Filipek.

Okoliczności powstania szkoły średniej w Kołaczycach oraz jej obecną sytuację na mapie oświatowej powiatu jasielskiego przedstawił dyrektor liceum Antoni Salacha, który po wygranym konkursie ponownie objął stanowisko od 1 września br. Wcześniej placówką kierowali – zapewniając wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój młodzieży – Jan Baystak, Józef Ślisz, Stanisław Maciąg, Stanisław Kumik, Teresa Szczerba, Wojciech Pawluś, Antoni Salacha oraz Agnieszka Wójcik.

Antoni Salacha przypomniał, że utworzenie miejscowego liceum wynikło z aktywności lokalnej społeczności. Szkoła rozpoczęła funkcjonowanie w 1945 roku w wyniku oddolnej inicjatywy grupy mieszkańców. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęto 2 lutego, czyli kilkanaście dni po zakończeniu działań wojennych. W dniach 7-9 lutego kuratorium wydaje zgodę na utworzenie szkoły średniej w Kołaczycach jako filii gimnazjum i liceum w Jaśle, a na jej pierwszego dyrektora powołuje magistra Jana Baystaka (dzisiejszym patronem jednej z ulic w centrum tej miejscowości).

Kolejnym działaniem dyrektora Baystaka było dążenie do uzyskania samodzielności organizacyjnej. 18 lipca 1945 roku Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zgodziło się na utworzenie samodzielnego gimnazjum i liceum w Kołaczycach. Lekcje, wobec braku własnego lokalu, odbywały się na pierwszym piętrze szkoły podstawowej, obecnie budynek przedszkola. Grono pedagogiczne tworzyli: Jan Baystak – dyrektor szkoły, Mieczysław Bagan, ks. Andrzej Filipek, Jan Lisowski, Józef Lesikiewicz, Jan Martowicz, Stefania Martowicz, Józef Ślisz, Helena Wawszczak, Stanisław Bełzowski, Jadwiga Łazarkiewicz, Wanda Krupa, Jan Makarski, Stanisław Maciąg, Franciszek Gustek. Do pierwszej matury przystąpiło z sukcesem trzynastu uczniów. W 1947 roku szkoła uzyskała własny budynek – poniemiecki barak. Obecny budynek oddano w 1958 roku, internat cztery lata później. W 2003 roku wykonano nadbudowę szkoły. – powiedział Salacha.

W trudnych dla edukacji czasach kołaczyckie liceum wciąż tętni życiem, a uczniowie odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach. Obecnie w jedenastu klasach naukę pobiera tu 357 uczniów.

Szkoła cieszy się uznaniem władz oświatowych, służb mundurowych, władz powiatu jasielskiego, gminy Kołaczyce, ościennych gmin. – podkreśla dyrektor placówki. – Kształci i wychowuje młodzież z powiatu jasielskiego, dębickiego, strzyżowskiego, a także gorlickiego, brzozowskiego, sanockiego. To świadczy o jej ponadlokalnym znaczeniu. Liceum w Kołaczycach dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do zmieniającej się rzeczywistości, w której największym problemem jest niż demograficzny oraz zmiany w systemie oświaty. W roku obchodów siedemdziesięciolecia ofertę szkoły stanowią klasy: humanistyczno-artystyczno-dziennikarska, przyrodniczo-matematyczno-językowa oraz dwie klasy mundurowe, w których młodzież systematycznie osiąga sukcesy na szczeblu krajowym. Dziękując rodzicom i młodzieży za wybór kształcenia w naszej szkole gwarantuję, że nas wspólny wysiłek przyniesie rozwój każdego młodego człowieka. Niezmiernie się cieszę, że moje dzieci kultywują tradycje rodzinne. Córka jest absolwentką szkoły, a syn obecnie uczęszcza do klasy pierwszej.

Dyrektor kołaczyckiego „ogólniaka” podczas jubileuszu nie krył również dumy z nauczycieli oraz pracowników administracyjnych prowadzonej przez siebie szkoły.

Grono pedagogiczne jest podstawą dobrego funkcjonowania szkoły. Nauczyciele naszego liceum byli wielokrotnie nagradzani przez władze oświatowe i samorządowe czego symbolem jest uzyskanie w ostatnich latach aż jedenastu Medali Komisji Edukacji Narodowej, przyznawanych za wybitne osiągnięcia wychowawcze i edukacyjne. Szczególnym wyrazem uznania są jednak dobre relacje z uczniami, a także absolwentami szkoły. Są one dowodem jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej. – przyznał Salacha.

Podczas okolicznościowego wystąpienia dyrektora Salachy nie zabrakło odniesienia do aktualnej sytuacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym na terenie powiatu jasielskiego.

W obecnej trudnej sytuacji szkół ponadgimnazjalnych związanej z niżem demograficznym oraz podnoszeniem poziomu trudności matury pojawia się pytanie o przyszłość liceum w Kołaczycach. W imieniu grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi deklaruję gotowość sprostania wyzwaniom, które stoją przed szkołą. Pytanie o istnienie liceum w Kołaczycach ma dużo szerszy kontekst. Jest pytaniem o funkcjonowanie lokalnej wspólnoty, dzięki której ta szkoła powstała. Pytaniem o odpowiedzialność wobec zmiany pokoleń i ojców założycieli na czele z Janem Baystakiem. Pytaniem o lokalny patriotyzm, o tworzenie dobra dla nas i wokół nas. – powiedział. Dziękując władzom samorządowym za dotychczasową pomoc zaapelował o kolejne inwestycje, z których najważniejsze to dokończenie remontu wewnątrz budynku, wykonanie termomodernizacji całego obiektu oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Zaproszeni goście z uznaniem wypowiadali się o dostojnej jubilatce, jej byłych i obecnych pedagogach oraz absolwentach. Życzenia płynęły m.in. od polityków – senator Alicji Zając i posła Bogdana Rzońcy oraz samorządowców – wicemarszałek Marii Kurowskiej, starosty Franciszka Miśkowicza i burmistrza Małgorzaty Salachy. Ciepłe słowa pod adresem społeczności szkolnej skierował również dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły z węgierskiego Sárospatak.

W liście gratulacyjnym przesłanym na ręce dyrektora Antoniego Salachy Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Jacek Wojtas napisał: „W uroczystym dniu jubileuszu siedemdziesięciolecia szkoły składam serdeczne gratulacje całemu środowisku szkolnemu. Siedemdziesiąt lat to czas na tyle długi, by pozwolił przywołać wspomnienia o pięknych kartach historii, o nauczycielach i uczniach, ich sukcesach na niwie edukacyjnej i wychowawczej. To stosowna chwila do złożenia hołdu wraz z wyrazami wdzięczności tym, którzy swym zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się do rozwoju szkoły”.

Jubileusz stał się okazją do wręczenia pamiątkowych medali za wkład włożony w naukę i wychowanie młodzieży. Odebrali je emeryci: Teresa Szczerba, Wojciech Pawluś, Wanda Kmiotek, Julia Paściak, Maria Iwanicka, Kazimierz Iwanicki, Marian Kawałek, Anna Poznańska, Janina Sienicka, Maria Wojdyła, Helena Skocz, Krystyna Kuchta, Adam Koszelnik oraz obecni nauczyciele i pracownicy szkoły: Antoni Salacha, Agnieszka Wójcik, Danuta Bernal, Iwona Biernacka, Wioletta Buba, Marta Czekaj, Krystyna Fara, Bogusław Filip, Anna Filipek, Artur Gałuszka, Maria Garduła-Śniegowska, Katarzyna Gardzina, Tomasz Gardzina, Bożena Grzesiak, Ewa Ignarska, Adam Iwanicki, Agnieszka Jamróz-Płaziak, Maciej Karp, Katarzyna Kisielewska, Arkadiusz Kosiba, Renata Makara, ks. Damian Ziemba, Maria Mastaj, Wioletta Maziarz, Edyta Nowak, Mariola Ochałek, Anna Pankiewicz, Elżbieta Paściak, Małgorzata Piątkowska, Urszula Podgórska, Stanisław Podgórski, Marzena Samborska, Marzena Sikora, Wincenty Skwarek, Dariusz Szczepanik, Monika Szlachta, Ewa Śmietana, Piotr Śmietana, Jadwiga Węgrzynowska, Dariusz Władyka, Grażyna Żygłowicz, Barbara Żytniak.

Wspaniałym i trwałym dorobkiem jubileuszu jest księga pamiątkowa „I ciągle widzę ich twarze” opracowana przez zespół redakcyjny w składzie: Renata Makara, Grażyna Żygłowicz, Bożena Noga i Wincenty Skwarek. Pomoc finansową w wydaniu książki okazało miasto i gmina Kołaczyce.

Zwieńczeniem siedemdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach spotkania klasowe poszczególnych roczników oraz bankiet.

Powiedzieli podczas okolicznościowej akademii:

Alicja Zając, senator RP:
„Ogromnie się cieszę, że ta uroczystość przywiodła do Kołaczyc tak wielu z Państwa, którzy byli nauczycielami i są absolwentami tej szkoły. To będą piękne wspomnienia. Ja również najpiękniejsze wspomnienia mam z czasów szkoły: podstawowej, która już nie istnieje, a jest tam obecnie Gimnazjum nr 1 w Jaśle i ze szkoły średniej, później z uczelni. Te przyjaźnie, wspaniałe wspomnienia o nauczycielach i wychowawcach, różne występy artystyczne, praca w sklepiku szkolnym czy bibliotece szkolnej to piękne wspomnienia, do których często się wraca, bo to są wspomnienia radości, młodości i prawdziwego szczęścia. Właśnie tego życzę uczniom, którzy już ukończyli tę szkołę, ale szczególnie tym, którzy rok szkolny rozpoczęli 1 września, aby zawsze pamiętali o swojej szkole, aby docenili to co otrzymają w murach tej szkoły i żeby z wdzięcznością po latach wracali w mury kołaczyckiego liceum. Serdecznie gratuluję tego jubileuszu”.

Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP:
„Pierwsze gratulacje jakie składam Państwu to gratulacje związane z tym, że Państwo świętujecie jubileusz siedemdziesięciolecia powstania Waszej szkoły. My Polacy musimy pamiętać o chlubnych, ważnych jubileuszach, bo one zaświadczają skąd nasz ród. Pochylamy dzisiaj głowę przed założycielami szkoły, wszystkimi pokoleniami nauczycieli, dobrymi absolwentami, „trudnymi” uczniami, którym Państwo pomogliście w życiu. Na pewno dobrze Was wspominają. W życiu czegoś się trzeba trzymać, żeby pójść dalej, mieć w kimś oparcie. Na pewno rzesze uczniów tej szkoły miało takie oparcie w nauczycielach, dobrych wychowawcach, dobrych dyrektorach, dobrych władzach, które doprowadziły do tego, że ta szkoła funkcjonuje, bo przecież wiele innych gdzieś tam rozwiązano, gdzieś zniknęły z jakiś powodów. Żyjemy w XXI wieku, gdzie wszyscy mówią o zysku i ekonomii, a coraz mniej mówi się o człowieku, który potrzebuje pomocy”.

Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego:
„Jestem bardzo wdzięczna za zaproszenie na obchody, ponieważ miło jest brać udział w takich uroczystościach, podczas których przedstawia się piękną historię, a jednocześnie się marzy o tym, aby przyszłość była piękna. Bardzo się cieszę jako kobieta, że szkoła nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie. Wszak jako jedyna kobieta otrzymała dwie nagrody Nobla i jako jedyna uczona otrzymała te nagrody w różnych dziedzinach nauki. Myślę, że jest to doskonały wzór dla tej szkoły, a jak tak patrzę to widzę, że większość w tej szkole stanowią uczennice. Życzę, aby zapatrzone we wzór znakomitej uczonej, też pomnażały swoje bogactwo umysłowe i osiągały szczyty. Co prawda nie jestem absolwentką tej szkoły, ale znam wiele osób, które albo w tej szkole się uczą, albo też się kiedyś uczyły. I to są zwyczajni, dobrzy ludzie. A w życiu chyba o to chodzi, żebyśmy się dobrze sprawowali, abyśmy byli dobrzy dla drugich i byli patriotami. Życzę, aby przyszłość tej szkoły była świetlana, aby pan dyrektor nie musiał się martwić, że tej szkole coś zagraża. Często, zwłaszcza w Internecie, czytam artykuły o tym jak znakomicie sobie radzą uczniowie tej szkoły, jakie odnoszą sukcesy. Gratuluję dyrekcji, że podjęła nowe kierunki, aby mieć nabór. Dzisiaj utrzymać taką szkołę w niedużym mieście to jest duży trud i trzeba mieć pomysł. Gratuluję, że ten pomysł tutaj był, że władze się do niego przychyliły i że dzięki temu ta szkoła na mapie Podkarpacia będzie zawsze istniała”.

Franciszek Miśkowicz, starosta jasielski:
„Jest mi szczególnie miło uczestniczyć w tym pięknym jubileuszu. Po raz wtóry w tym tygodniu uczestniczę w takiej uroczystości. Wczoraj w Trzcinicy, gdzie Zespół Szkół też obchodził siedemdziesięciolecie. Podobna historia: okres powojenny, trudne czasy, determinacja mieszkańców, że chcą mieć blisko placówkę oświatową, która pomoże kształcić młodzież. Pan dyrektor prezentując historię tej szkoły powiedział, że grupa mieszkańców ówczesnej społeczności lokalnej postanowiła, że będzie się starać o otwarcie tej szkoły. Kolejne pokolenia nauczycieli, uczniów kreśliły piękną historię szkoły, która wrosła w tą społeczność lokalną. Mam przyjemność wielokrotnie gościć tutaj w szkole i podziwiać determinację tego środowiska. Wy pokazaliście jak w trudnym czasie należy walczyć o to, aby szkoła była popularna, żeby osiągała sukcesy. To kolejne pokolenia absolwentów odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej pokazując jak można promować własną szkołę i własny region. Dziękuję Państwu za to. Z tej okazji chciałem Państwu życzyć dalszych sukcesów, abyście mieli zawsze chętnych do nauki w tej szkole, abyście pokazywali jak należy pracować dla społeczności lokalnej. Szczególne podziękowania dla pani burmistrz, która wspólnie z władzami samorządowymi wspomaga pracę tej szkoły”.

Małgorzata Salacha, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce:
„Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w kolejnym jubileuszu. Mówię w kolejnym dlatego, że jestem po raz trzeci na jubileuszu. Wcześniej było pięćdziesięciolecie, później sześćdziesięciolecie kiedy sprawowałam funkcję dyrektora szkoły obok, a obecnie jako gospodarz gminy. Jest mi niezmiernie miło, że ta placówka istnieje. Jako gospodarz tej gminy jestem z niej dumna. To szkoła średnia, w której życiu uczestniczę jako małżonka dyrektora tej placówki, jestem zapraszana tutaj na wszystkie uroczystości, mam przyjemność sponsorować wiele przedsięwzięć tej placówki. Gratuluję szczególnie komitetowi, który włożył tyle pracy w przygotowanie tej uroczystości”.

Uroczystości jubileuszowe przygotował komitet organizacyjny w składzie: Paweł Filipek – przewodniczący, Adam Iwanicki – zastępca przewodniczącego, Anna Pankiewicz – skarbnik, Agnieszka Jamróz-Płaziak – sekretarz, Eleonora Cieniek, Anna Wojdyła, Bożena Noga, Jan Macieik, Antoni Salacha – członkowie.

Przedsięwzięcie wsparli: miasto i gmina Kołaczyce, Bank Spółdzielczy w Kołaczycach, Cukiernia Renata i Zbigniew Golcowie Brzostek, Delikatesy Centrum Małgorzata Drozd Brzostek, Grawerstwo.net, Hurtownia Budowlana Germot, Piekarnia Kołacz w Kołaczycach, Usługi Kominiarskie Piotr Nowiński, Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach sp. z .o.o. Pracownia Cukiernicza Renata Kafel, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Renoma” w Jaśle, F.H. „Żelbud” Tomasz Wojdyła i Paweł Leśniak, Andrzej Maziarz oraz Lucyna Zięba.

FOTOGALERIA: Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE