Informacje

Kolejne inwestycje w uzbrajanie strefy przemysłowej

Miasto Jasło nadal uatrakcyjnia tereny zlokalizowane w strefie przemysłowej Warzyce. Właśnie została podpisana umowa na wykonanie budowy drogi KDZ 3 (etap 1), a na ostatniej sesji Rady Miejskiej Jasła radni przeznaczyli 150 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka 5KDZ. Budowa tych dróg pozwoli uatrakcyjnić tereny inwestycyjne, a także poprawi infrastrukturę drogową strefy przemysłowej.

Mapka poglądowa. © Urząd Miasta Jasła
Mapka poglądowa. © Urząd Miasta Jasła

Budowa drogi KDZ 3 (etap 1), która łączyć się będzie z drogą KDL1, ma zostać zakończona do 15 grudnia br. Jej koszt wyniesie ponad 690 tys. zł. Zakres robót obejmuje: wykonanie skrzyżowania w ciągu istniejącej drogi o symbolu KDL 1 oraz w ciągu drogi KDZ 3; wykonanie odcinka drogi KDZ 3 (w KM 0+010,87-0+204) wraz z dwoma lewostronnymi zjazdami publicznymi, kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia ulicznego z przyłączem energetycznym. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu, jest Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Wronkowicz z Rymanowa.

Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej Jasła podjęli uchwałę w sprawie wykonania dokumentacji projektowej budowy odcinka 5KDZ.

Wykonanie dokumentacji umożliwi połączenie istniejącej ulicy Produkcyjnej z realizowaną drogą KDZ3, czyli pozwoli na łatwiejszy dostęp przedsiębiorców do działek znajdujących się w strefie przemysłowej, a także połączy ulicę Fabryczną z ulicą Produkcyjną – zaznacza Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Na opracowanie dokumentacji przeznaczono 150 tys. zł.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE