Kultura | rozrywka | edukacja

Narodowe Czytanie w gminie Jasło

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wspólnie z Anną Łepkowską – w-ce przewodniczącą Rady Gminy Jasło, radną wsi Szebnie oraz lokalnymi organizacjami społecznymi i Świetlicą GOK, włączyły się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania.

Fot. © archiwum Biblioteki
Fot. © archiwum Biblioteki

W dniu 5 września 2015 roku odbyła się czwarta edycja tej ogólnopolskiej inicjatywy, zainaugurowanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie powieści Lalka Bolesława Prusa.

Gości w czytelni biblioteki powitała Stanisława Ablewicz – dyrektor GBP, natomiast fragmenty klasyki literatury polskiej czytali: Alicja Zając – senator RP, Anna Łepkowska – w-ce przewodnicząca Rady Gminy Jasło, Wojciech Piękoś – prezes Stowarzyszenia Parafii Szebnie „Dziedzictwo”, Maria Kozłecka – prezes SRKLZJ w Trzcinicy, Teresa Oleszkowicz – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich, Dorota Slezak – instruktorka świetlicy GOK, Izabela Tomaszewska, Beata Ablewicz, Ewa Wieczorek, Marta Domagała – bibliotekarki oraz młodzież: Paulina Potyrała i Maria Bożek.

Podczas spotkania wystąpiła Katarzyna Krawiec wcielając się w rolę współczesnej Izabeli Łęckiej. Humorystyczna scenka teatralna wprowadziła obecnych w znakomity nastrój.

„Prezydent Andrzej Duda, otwierając w sobotę Narodowe Czytanie „Lalki” Prusa powiedział, że czytanie klasyki literatury buduje w społeczeństwie ciągłość pamięci, która z kolei buduje wspólnotę. – Czytanie nas jednoczy – podkreślił prezydent. Dziś czytają młodzi, starsi, Polacy z wielkich miast i małych miejscowości. To jest niezwykle ważne.”

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zakładki z pamiątkową pieczęcią oraz kartki okolicznościowe przygotowane przez pracowników GBP.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE