Informacje

„Nie chcecie nas to sami zrezygnujemy”

Grzegorz Pers, Anna Bialik i Jan Lazar zrezygnowali z pracy w prezydium Rady Powiatu w Jaśle po tym jak kolejną próbę ich odwołania podjął klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wprowadziło to spore zamieszanie podczas dzisiejszych obrad, które po blisko dwugodzinnej debacie zostały przerwane ponieważ … formalnie nie miał ich kto poprowadzić.

W imieniu klubu radnych PiS wniosek przedstawił najmłodszy w gremium radny Mateusz Lechwar. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
W imieniu klubu radnych PiS wniosek przedstawił najmłodszy w gremium radny Mateusz Lechwar.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Przypomnijmy. 10 lipca dziewięciu radnych zrzeszonych w klubie Prawa i Sprawiedliwości złożyło na ręce przewodniczącego Grzegorza Persa wniosek o zwołanie „nadzwyczajnej” sesji Rady Powiatu w Jaśle wraz z propozycją rozpatrzenia na niej dwóch wniosków dotyczących odwołania przewodniczącego oraz jednego z jego zastępców – Jana Lazara. Do zwołania posiedzenia w trybie „nadzwyczajnym” nie doszło. Jedną z przesłanek, jaką Grzegorz Pers kierował się odmawiając radnym PiS-u, miały być nieczytelne podpisy pod wnioskiem, które uniemożliwiły mu w sposób formalny stwierdzić kto jest autorem dokumentu. Jednocześnie przewodniczący zwołał sesję zwyczajną na dzień 27 lipca br. umieszczając w porządku wcześniej wspomniane wnioski, które klub radnych PiS wycofał. Natomiast żaden z pozostałych klubów nie przyznał się do autorstwa stawiając tym samym obrady jako bezprzedmiotowe. Szef klubu Witold Lechowski zapowiedział powrót do tematu po wakacjach.

Tym razem radni rozszerzyli wniosek o odwołanie drugiego wiceprzewodniczącego – Anny Bialik oraz starosty jasielskiego Franciszka Miśkowicza. Oba zostały podpisane odpowiednio przez dziewięciu i dwunastu radnych (dołączyli do niego radni PSPP Janusz Przetacznik i Józef Kozioł oraz radny niezrzeszony Stanisław Mlicki).

„Oceniając zaistniałe sytuacje, tj. niezwołanie na wniosek klubu radnych PiS sesji w trybie nadzwyczajnym, tryb zwołania Rady na dzień 27 lipca 2015 r. i jej przebieg, w tym wyniki głosowania, klub stwierdza, że obecne kierownictwo Rady Powiatu w Jaśle, które tworzą przewodniczący oraz dwaj wiceprzewodniczący utraciło zaufanie większości radnych, a tym samym możliwość prawidłowego organizowania Rady i jej sprawnego funkcjonowania podczas sesji. Biorąc pod uwagę radni Rady Powiatu w Jaśle zrzeszeni w klubie Prawa i Sprawiedliwości, korzystając z uprawnień wynikających z treści art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz par. 13 ust. 2 statutu powiatu jasielskiego składają wniosek o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Jaśle” – napisali w uzasadnieniu.

Wnioski zostały wprowadzone do porządku obrad stosunkiem głosów 12:10.

Prezydium Rady tworzyli w całości radni Polskiego Stronnictwa Ludowego. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Prezydium Rady tworzyli w całości radni Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Obserwując działania podejmowane przez opozycję radny Grzegorz Pers sam złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Solidarnie w ślad za nim zrobili to także Jan Lazar oraz Anna Bialik.

Chciałem podziękować Państwu radnym za współpracę. Dochodzę do wniosku, że skoro nie mam większości w Radzie, szanuję Państwa wolę i składam rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, żeby zaoszczędzić czasu na procedurę głosowania. – powiedział.

Ani Pers, ani też jego dotychczasowi zastępcy nie wyrazili chęci dalszego prowadzenia sesji w dniu dzisiejszym. Przez blisko dwie godziny radni debatowali, powołując się na swoje wieloletnie doświadczenie w administracji oraz przytaczając poszczególne paragrafy ustawy o samorządzie powiatowym i statutu powiatu jasielskiego nad tym czy i kto spośród nich jest upoważniony do przewodniczenia posiedzeniu.

Uważam, że prezydium miało prawo nie czuć się, z różnych względów, uprawnione do dalszego prowadzenia sesji. Takie jest prawo i należy to uszanować. Moim zdaniem prowadzenie porządku obrad, gdy nikt ich nie prowadzi, jest niemożliwe. Jestem ciekaw kto z Państwa się tego podejmie, bo moim zdaniem będzie to przekroczenie uprawnień. Wiem, że się nam spieszy. Ustawodawca takich sytuacji za bardzo nie przewidział i zostawił rozstrzygnięcie wojewodzie. W takiej sytuacji, żeby ktokolwiek nie miał zarzutu nieuprawnionego poprowadzenia należy zgodnie z przepisami poinformować o tym co się dzisiaj wydarzyło wojewodę i poczekać na rozstrzygnięcie.
– Adam Kmiecik, wicestarosta jasielski

Radni musieli przegłosować pewne kwestie, by powiat mógł się ubiegać o środki finansowe w ramach zewnętrznych programów pomocowych, m.in. na przebudowę dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czy programu aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 roku życia realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Uważam, że prezydium miało prawo nie czuć się, z różnych względów, uprawnione do dalszego prowadzenia sesji. Takie jest prawo i należy to uszanować. Moim zdaniem prowadzenie porządku obrad, gdy nikt ich nie prowadzi, jest niemożliwe. Jestem ciekaw kto z Państwa się tego podejmie, bo moim zdaniem będzie to przekroczenie uprawnień. Wiem, że się nam spieszy. Ustawodawca takich sytuacji za bardzo nie przewidział i zostawił rozstrzygnięcie wojewodzie. W takiej sytuacji, żeby ktokolwiek nie miał zarzutu nieuprawnionego poprowadzenia należy zgodnie z przepisami poinformować o tym co się dzisiaj wydarzyło wojewodę i poczekać na rozstrzygnięcie. – wyjaśnił wicestarosta jasielski Adam Kmiecik.

Starosta Franciszek Miśkowicz zaznaczył: – Jeżeli by ta propozycja była w odwrotnej kolejności, czyli te sprawy, które są ważne ze względu na terminowość, były do podjęcia i pozostała część była na samym końcu to tego problemu by nie było. Procedowalibyśmy te uchwały i one takim czy innym rozstrzygnięciem zakończyłyby się.

Nikt nie chciał się podjąć prowadzenia dzisiejszych obrad. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Nikt nie chciał się podjąć prowadzenia dzisiejszych obrad.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Radni: Janusz Przetacznik i Tadeusz Gorgosz na przemian apelowali do Grzegorza Persa by dla dobra lokalnej społeczności doprowadził do końca jedenastą sesję, jednak ten był nieugięty.

Nie czuję się upoważniony przez Państwa do prowadzenia obrad. To, że prawo jest niedoskonałe to trzeba było przewidzieć. – odparł.

Górczyk: złożę wniosek do prokuratury

Przysłuchując się debacie etatowy członek Zarządu Powiatu Tadeusz Górczyk zauważył, że nie podjęcie przez Radę Powiatu zaproponowanych we wcześniejszym porządku proponowanych uchwał będzie skutkowało wielomilionowymi stratami dla samorządu.

Podkreślił, że w takim przypadku będzie zmuszony powiadomić prokuraturę.

Jeżeli my stracimy możliwość pozyskania tych środków, które są zaproponowane w tych uchwałach na dzisiejszą sesję to chciałbym, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, a mówię do prezydium Rady, że w dniu 1 października ja na Zarządzie postawię wniosek o skierowanie sprawy z powództwa cywilnego w związku z niedopełnieniem obowiązków służbowych i narażenie powiatu na stratę w wysokości przynajmniej tej, która jest wykazana do „schetynówki” czyli milion 252 tysiące złotych. Nie ma innej możliwości niż tak zadziałać, dbając o interes powiatu. Jeżeli Zarząd odrzuci ten wniosek to będę zmuszony złożyć taki sam wniosek przeciwko Zarządowi o niedopełnienie obowiązku i narażenie powiatu na straty. Myślę, że w tej całej „zabawie” Państwo zapomnieliście o tych rzeczach. – powiedział.

Nowym przewodniczącym będzie prawdopodobnie Tadeusz Gorgosz. Jest doświadczonym samorządowcem, pełnił już raz tę funkcję. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Nowym przewodniczącym będzie prawdopodobnie Tadeusz Gorgosz. Jest doświadczonym samorządowcem, pełnił już raz tę funkcję.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Kilkukrotnie zarówno starosta Miśkowicz, jak i wicestarosta Kmiecik w trakcie dyskusji wychodzili na korytarz i telefonicznie konsultowali zaistniałą sytuację ze służbami prawnymi wojewody podkarpackiego.

Składając taki wniosek o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących musieliście się liczyć, że w pewnym momencie nastąpi przerwanie obrad sesji, ponieważ odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących w pierwszych punktach skutkuje tym, że dalej oni nie prowadzą obrad. Sama rezygnacja przewodniczącego i wiceprzewodniczących spowodowała to samo. W związku z tym biuro prawne wojewody uważa, że sesja nie może być dalej kontynuowana przez żadną osobę. Po opisaniu tej sytuacji wojewoda podejmie decyzje: zwoła w określonym trybie tą sesję i osoba wyznaczona przez nią poprowadzi tą sesję. – wyjaśnił Franciszek Miśkowicz.

Po kilkuminutowej przerwie, w trakcie której spotkali się przewodniczący wszystkich klubów, zapadły ostateczne decyzje co do dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu.

Po naradzie przewodniczących klubów w Radzie Powiatu w Jaśle ustaliliśmy, że na dzień dzisiejszy kończymy obrady tej sesji. Ja zwrócę się do przewodniczącego, ponieważ Grzegorz Pers może to jeszcze zrobić, o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie tygodniowym, po wcześniejszym uzgodnieniu programu tej sesji i zaakceptowaniu przez wszystkie kluby radnych. – oświadczył Franciszek Miśkowicz.

Grzegorz Pers: – Zobowiązuje się i jeszcze tą ostatnią czynność wykonam, żeby nie sprawiać wrażenia, że tutaj coś blokujemy. Natomiast uważam, że sami Państwo doprowadziliście do takiej sytuacji.

Wszystkie projekty uchwał, które mogłyby narazić powiat na straty finansowe, mają pojawić się w porządku przyszłotygodniowych obrad. Prawdopodobnie posiedzenie będzie odbywało się w trybie „nadzwyczajnym”.

Do odwołania Franciszka Miśkowicza z funkcji starosty jasielskiego potrzebnych będzie czternaście głosów. Na dzień dzisiejszy wnioskodawca (PiS) – co pokazuje aktualny rozkład sił – oprócz swoich dziewięciu radnych może liczyć na poparcie Janusza Przetacznika i Józefa Kozioła (Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami) oraz radnego niezrzeszonego Stanisława Mlickiego. W świetle przepisów ustawy o samorządzie powiatowym odwołanie starosty jest równoważne z odwołaniem całego Zarządu, w skład którego wchodzą ponadto: wicestarosta, etatowy członek oraz dwóch nieetatowych członków.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE