Informacje

Nowy radny w powiecie: Kaleta w miejsce Salachy

49-letni Tomasz Władysław Kaleta z Bieździadki został zaprzysiężony na radnego Rady Powiatu w Jaśle. Wszedł w miejsce Antoniego Salachy, który zrezygnował z mandatu w związku z wyborem na stanowisko kierownicze w jednostce oświatowej podległej powiatowi jasielskiemu.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Postanowienie o wstąpieniu Tomasza Kalety w miejsce radnego, któremu wygaszono mandat w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zrzekł się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu wydał w dniu 2 września br. Komisarz Wyborczy w Krośnie Arkadiusz Trojanowski.

Z funkcji radnego zrezygnował Antoni Salacha, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, które jest jednostką oświatową prowadzoną przez powiat jasielski.

Tomasz Kaleta, który w ubiegłorocznych wyborach samorządowych ubiegał się o mandat z pierwszego miejsca na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego, miał 342 głosy co przełożyło się na drugi wynik w okręgu wyborczym obejmującym m.in. gminę Kołaczyce.

Mandat radnego objął na dzisiejszej sesji składając wcześniej rotę ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej”. Na zakończenie dodał: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Nowy radny urodził się 22 lipca 1966 roku w Jaśle, żonaty, obecnie mieszka w Bieździadce, jest prezesem zarządu w podległym gminie Kołaczyce Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. W lokalnym samorządzie będzie pracował po raz pierwszy.

W Radzie Powiatu w Jaśle V kadencji zasili szeregi klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowy radny w powiecie: Kaleta w miejsce Salachy”

  1. Powiat zyskał bardzo merytorycznego i solidnego Radnego. Pan inż. Kaleta na pewno do Rady Powiatu wniesie swoje doświadczenie i wiedzę, z korzyścią dla mieszkańców Powiatu. Niestety polityczne spory nie tworzą atmosfery do merytorycznej dyskusji nad rozwiązaniem istniejących problemów.