Informacje

Wreszcie zlikwidują dziury na drodze z Dębowca do Załęża

Ponad 1,3 miliona złotych pochłoną prace przy przebudowie drogi powiatowej między Dębowcem, a Osiekiem Jasielskim. Inwestycja w osiemdziesięciu procentach zostanie pokryta z promesy przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pozostałą kwotę dołoży samorząd powiatu jasielskiego. Roboty mają zakończyć się do połowy listopada br.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Inwestorem przebudowy drogi powiatowej nr 1881R Dębowiec – Załęże – Folusz jest Starostwo Powiatowe w Jaśle. Jak poinformował nas wicestarosta Adam Kmiecik, do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach planowanego przedsięwzięcia przystąpiło dwóch oferentów. Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę przedłożyła firma Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Jest bardzo dobry czas dla prowadzenia przetargów. Praktycznie kwota jest niższa o około 35%. Wobec tego oszczędności możemy przeznaczyć na inne zadania. – powiedział.

Zadanie będzie kosztować ponad 1,3 miliona złotych i w związku z tym, że środki na jego realizację pochodzą z tzw. „powodziówki” obejmować ono będzie jedynie odtworzenie konstrukcji drogi i wykonanie nowej nawierzchni. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące prace budowlane: likwidacja przełomów, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy, wymiana przepustów i ścianek czołowych, frezowanie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej, profilowanie nawierzchni mieszanką tłuczniową, wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

Ponadto przewidziano: regulację pionową kratek ściekowych, wykonanie zjazdów bocznych do prywatnych posesji i przydrożnych pól, regulację pionową (około 56 metrów bieżących) i montaż ok. 76 metrów bieżących nowych poręczy energochłonnych wraz z ukośnikami (prawa i lewa strona) oraz malowanie przejścia dla pieszych.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Zakres przebudowy drogi obejmuje odcinek od Dębowca (skrzyżowanie z drogą powiatową relacji Jasło-Dębowiec-Folusz) do Załęża (skrzyżowanie koło kościoła) oraz fragment do granic tej miejscowości z Osiekiem Jasielskim.

Przez to, że w Załężu mieści się mieszalnia asfaltów jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych ten tonaż był duży i ta droga bardzo ucierpiała. Przełomy i koleiny powstałe w jezdni nie pozwoliły na jej bezpieczne użytkowanie. Wkrótce to się zmieni. – dodaje wicestarosta jasielski Adam Kmiecik.

W trakcie realizacji robót należy spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu. „Nowa” droga biegnąca przez Dębowiec i Załęże do Osieka Jasielskiego ma być gotowa do 15 listopada br.

Od początku 2015 roku udało się zmodernizować m.in. następujące odcinki dróg powiatowych: ulica Sobniowska w Jaśle wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Graniczną i wykonaniem kolektora kanalizacji deszczowej; likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Błażkowa; przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych Iwla – Polany – Huta Polańska; przebudowa i rozbudowa drogi Jasło – Dębowiec – Folusz; przebudowa i rozbudowa drogi Święcany – Lisów (etap I). Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe na remont kolejnych odcinków obejmujących następujące drogi: Bieździadka – Gorajowice – Jasło (980 metrów); Szebnie – Chrząstówka – Przybówka (900 metrów); przez wieś Sadki (533 metry); Lipnica Górna – Wróblowa (685 metrów) oraz Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka (667 metrów).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE