Kultura | rozrywka | edukacja

Zapisy dla dzieci – VI edycja Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Burmistrz Miasta Jasła serdecznie zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat (rocznik 2005 – 2010) z terenu Miasta Jasła, do udziału w zajęciach w roku akademickim 2015/2016.

Juniwersytet 2015

Zapisy dzieci odbywać się będą w dniach od 11 do 23 września 2015 r., limit 120 miejsc. W pierwszej kolejności kwalifikowane będą dzieci, które nie uczestniczyły dotychczas w zajęciach na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym.

Rodzice i opiekunowie proszeni są o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, Kancelaria Ogólna, pok. 19.
Zajęcia rozpoczną się w październiku 2015 r. i trwać będą do czerwca 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach zawarte w Regulaminie Juniwersytetu dostępne są na stronie Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz drogą mailową. Termin inauguracji roku akademickiego oraz harmonogram zajęć zamieszczone zostaną na stronie Juniwersytetu w późniejszym terminie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu „Postaw na rodzinę”.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE