Informacje

Złote i Diamentowe Gody w Gminie Brzyska

To Wy, 50 lat temu powiedzieliście sobie sakramentalne TAK, a wszystko minęło, jakby ktoś otworzył i zamknął drzwi. Dziś, kiedy patrzy się w przeszłość, pamięta się tylko to, co dobre, choć nie zawsze było łatwo. Dziękuję Wam w imieniu swoim i składam życzenia dalszych lat w zdrowiu i miłości – powiedział Wójt Gminy Brzyska, Rafał Papciak do 9 par, które 14 września zostały odznaczone Medalami „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP.

Medal ten jest wyjątkowym pośród polskich odznaczeń, otrzymuje go bowiem para małżeńska, której wspólne życie małżeńskie i rodzinne jest powodem do dumy i radości dla najbliższych, a także dowodem uznania dla związku kobiety i mężczyzny, którzy pół wieku trwają w złożonej przysiędze – dodał kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzyskach Łukasz Czech.

W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Konieczny Jan i Maria, Piątek Jan i Maria, Pogorzelski Jan i Maria, Pogorzelski Stanisław i Krystyna, Tusiński Czesław i Janina, Węgrzyn Jan i Elżbieta, Wnęk Kazimierz i Stanisława, Wypasek Kazimierz i Maria, zaś wyjątkowy jubileusz Diamentowych Godów obchodzili również Pogorzelski Edward i Maria.

Medale wręczali Rafał Papciak – Wójt Gminy Brzyska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Łukasz Czech w asyście pracownika USC Agaty Klimczak oraz Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk.

Po części oficjalnej był czas na lampkę szampana i rozmowy. Jubilaci zapytani o receptę na udany związek odpowiadali, że na początku najważniejsza jest miłość, a potem równie istotne są cierpliwość i wzajemna tolerancja.

Uroczystości towarzyszył występ zespołu Jeruzalem oraz zespołu „Liwoczanie”.

150915(1)

150915(2)

150915(3)

150915(4)

150915(5)

(Gmina Brzyska)

SŁOWA KLUCZOWE