Kultura | rozrywka | edukacja

VII Konferencja Ekologiczna pn. „Sport – zdrowie – czyste środowisko” (zapowiedź)

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle oraz Jasielskim Stowarzyszeniem CONSENSUS organizuje po raz siódmy Konferencję Ekologiczną.

Temat tegorocznej edycji brzmi: „Sport – zdrowie – czyste środowisko”. Celem konferencji jest przede wszystkim kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży i dorosłych. Konferencja odbędzie się 20 października 2015 r. w godz. 8.30 – 15.00.

W pierwszej części uczestnicy wysłuchają następujących wykładów: „Aktywność fizyczna w aspekcie zdrowia, czyli dlaczego warto być w ruchu” – prorektor ds. studiów PWSZ w Krośnie prof. dr hab. Zbigniew Barabasz, „Aktywność ruchowa formą kształtowania osobowości człowieka” – mgr Dariusz Jurczak, „Zanieczyszczenia żywności pestycydami” – dr inż. Marta Pisarek, „Eustres lub dystres – siła dobra lub zła” – mgr Stanisława Olszyk oraz „Wpływ stanu środowiska na zdrowie” – mgr Jolanta Nawrot, WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle. Wykłady odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle w godz. 8.30 – 11.00.

Następnie uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną o praktyczne jej zastosowanie na warsztatach przygotowanych w PWSZ w Krośnie – Kampus w Turaszówce (tematy warsztatów: „Lecznicze właściwości światła”, „Ciało bez tajemnic – masaż dla każdego”, „Techniki relaksacyjne”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Geotechnika – nie tylko „złoty pociąg”, godz. 12.00 – 14.00).

Serdecznie zapraszamy do udziału nauczycieli (liczba zgłoszeń z danej szkoły/placówki dowolna) oraz uczniów w wieku od 14 roku życia wzwyż (max. 3 uczniów ze szkoły). Zapraszamy również wszystkich chętnych zainteresowanych tematem. Udział w Konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmujemy do dnia 15 października 2015 r. na formularzach, które można pobrać ze strony www.mdk.kronet.pl (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia). Wszelkich dodatkowych informacji udziela Agnieszka Kuczała, tel. 13 446 59 25.

VII Konferencja Ekologiczna odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego.

Partnerem Głównym wydarzenia jest Grupa LOTOS SA.

Zapraszamy!

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE