Informacje

Z bajką bezpieczniej – program profilaktyczny Straży Miejskiej w Jaśle

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla funkcjonariuszek Straży Miejskiej z Komórki ds. Profilaktyki to dobry sygnał do działania. Po wakacyjnej przerwie strażniczki znów można spotkać w placówkach oświatowych. Na rok szkolny 2015/2016 została przygotowana nowa oferta programowa „Z bajką bezpieczniej”.

Fot. © Straż Miejska w Jaśle
Fot. © Straż Miejska w Jaśle

Jasielska Straż Miejska od nowego roku szkolnego realizuje program profilaktyczny „Z bajką bezpieczniej”. Program adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz najmłodszych uczniów szkół podstawowych z etapu zintegrowanej edukacji i ma na celu kształtowanie umiejętności poprawnych zachowań prospołecznych. Podstawowym środkiem dydaktycznym stosowanym w programie jest zbiór bajek znanych polskich poetów i pisarzy, które służą jako metafora do zobrazowania różnych sytuacji, z jakimi dziecko może mieć do czynienia na co dzień. Pierwszą z bajek, na podstawie której przeprowadzono zajęcia „Bezpieczni na drodze” była książka autorstwa Wandy Chotomskiej i Wacława Bisko pt: „Pies z ulicy Bałamutów”.

Program „Z bajką bezpieczniej” realizowany jest w placówkach oświatowych przez funkcjonariuszki z Komórki ds. Profilaktyki Straży Miejskiej. Dla każdej bajki przygotowane zostały odrębne scenariusze zajęć. Straż Miejska zachęca wszystkie szkoły i przedszkola na terenie miasta do podjęcia wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W chwili obecnej strażniczki realizują treści programowe w oparciu m.in. o bajki: Koza, kózka i wilk (A. Mickiewicz), Kruk i lis (I. Krasicki), O wilku i siedmiu koźlątkach (J.Grimm, W.Grimm ), Przyjaciele (A. Mickiewicz) oraz Paweł i Gaweł (A. Fredro)

Straż Miejska w Jaśle współpracuje z placówkami oświatowymi już od wielu lat. Funkcjonariuszki zajmujące się na co dzień profilaktyką szkolną prowadzą prelekcje, które cieszą się na terenie szkół i przedszkoli ogromnym zainteresowaniem. Zajęcia propagują wśród młodych ludzi bezpieczne i rozważne zachowania. Straż Miejska w ramach spotkań pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach: oświatowych, wychowawczych, terapeutycznych, spotyka się także z dziećmi na festynach czy piknikach. W trakcie zajęć strażniczki mówią o konieczności przestrzegania prawa, tłumaczą zbieżność norm prawnych i moralnych, ostrzegają przed zagrożeniami, a także szczegółowo tłumaczą sens istnienia nakazów, zakazów i obowiązków prawnych.

(Straż Miejska w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE