Informacje

Stop dopalaczom – spotkania w szkołach

By uświadomić uczniom i ich rodzicom niebezpieczeństwa związane z zażywaniem dopalaczy, policjanci z komisariatu w Nowym Żmigrodzie prowadzą w szkołach spotkania profilaktyczne.

Fot. © KPP w Jaśle
Fot. © KPP w Jaśle

W trakcie pogadanek funkcjonariusze poruszają także temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i propagują noszenie odblaskowych elementów. Prowadzone działania są kolejną odsłoną akcji pod nazwą „Gmina Nowy Żmigród mówi Stop Dopalaczom” realizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie.

Spotkania, w których obok policjantów uczestniczą przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemologicznej w Jaśle, mają na celu podniesienie świadomości uczniów i ich rodziców w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą narkotyki i dopalacze, a także kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw i umiejętności spędzania wolnego czasu bez potrzeby korzystania ze środków odurzających. Funkcjonariusze przekazują informacje m.in. na temat konsekwencji zdrowotnych zażywania środków zastępczych, skutków prawnych ich posiadania, instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym lub też wchodzącym w nałóg oraz głównych przyczyn sięgania przez młodych ludzi po dopalacze czy inne narkotyki.

W trakcie pogadanek rozdawane są uczestnikom materiały edukacyjne przygotowane dla rodziców, uczniów i nauczycieli w ramach kampanii społecznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Uczestnicy spotkań mają również okazję sprawdzić, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej lub pod wpływem środków odurzających, dzięki zakupionym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Nowym Żmigrodzie specjalnym okularom – alkogoglom i narkogoglom. Po ich założeniu można się przekonać, że zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków – to tylko niektóre z odczuwanych efektów obecności alkoholu i narkotyków w organizmie.

Okres jesienny to czas, kiedy piesi stają się mniej widoczni dla kierujących pojazdami i częściej dochodzi do wypadków z ich udziałem, dlatego kolejnym z poruszanych tematów jest bezpieczeństwo osób pieszych w ruchu drogowym. Podczas spotkań policjanci propagują i uświadamiają, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Uczestnikom wręczane są również odblaskowe opaski zakupione przez GKRPA w Nowym Żmigrodzie.

W ramach akcji „Gmina Nowy Żmigród mówi Stop Dopalaczom” blisko stu uczniów wzięło również udział w organizowanych przez członków GKRPA w Nowym Żmigrodzie szkolnych wycieczkach. Dzieci i młodzież zwiedziły m.in. Komendę Powiatową Policji oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, a także uczestniczyły w rejsie statkiem po Jeziorze Solińskim.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE