Informacje

BŚP w Jaśle: „niech ten betlejemski ogień umacnia nasze braterstwo i współpracę dla dobra człowieka”

Tradycyjnie już przed świętami Bożego Narodzenia miało miejsce uroczyste przekazanie przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju. Za ich pośrednictwem trafi on do urzędów i instytucji publicznych, służb mundurowych, placówek kulturalnych, miejscowych parafii, a także do wielu prywatnych domów w naszym regionie.

Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII. Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, które harcerze przywieźli do Jasła od swoich kolegów z Rzeszowa, zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji kultury, duchowieństwo, reprezentanci jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jasielskiej Komendy Hufca ZHP, a także mieszkańcy Jasła.

Z rąk zastępcy Komendanta Hufca harcmistrza Wiesława Hapa oraz skarbnika harcmistrz Doroty Rzońcy symboliczny ogień pochodzący z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem odebrali dzisiaj popołudniu na płycie Rynku: wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, burmistrz Jasła Ryszard Pabian wraz z kierownictwem urzędu (zastępcy: Elwira Musiałowicz-Czech i Antoni Pikul oraz sekretarz Paweł Rzońca), przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak wraz z wiceprzewodniczącą Urszulą Czyżowicz, starosta jasielski Mariusz Sepioł wraz z etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Jaśle Markiem Biernackim, inspektor do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Jasło Piotr Sikora. Służby mundurowe reprezentowali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wiesław Latoszek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle Stanisław Święch, p.o. Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Paweł Szynal oraz mjr Wiesław Wojdyła z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle. Światełko pokoju odebrali ponadto: dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Grażyna Leńczuk, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk oraz dziekan jasielski ks. Zbigniew Irzyk.

W imieniu kierownictwa jasielskiej Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Rodziny Madejewskich głos zabrał harcmistrz Wiesław Hap, który przypomniał zgromadzonym historię oraz ideę wędrowania Betlejemskiego Światła Pokoju po całym świecie.

Spotykamy się po raz kolejny na płycie jasielskiego Rynku, żeby podzielić się Betlejemskim Światłem Pokoju. Światłem, które jest symbolem narodzin Chrystusa, ale także symbolem miłości, nadziei, radości, ciepła, wiary i pokoju. Tego pokoju między ludźmi i tego między narodami. Betlejemskie Światło Pokoju pojawiło się po raz pierwszy w 1986 roku w Austrii. Już w następnym roku skauci austriaccy przejęli patronat nad tym pięknym zwyczajem, który istnieje do dzisiaj. Od tego czasu skauci austriaccy docierają w grudniu do Ziemi Świętej i tam w Grocie Narodzenia Pańskiego zapalają ten wyjątkowy ogień. Później ogień przekazywany jest drogą lotniczą do Wiednia. W stolicy Austrii ma miejsce wielka uroczystość ekumeniczna, podczas której przedstawiciele różnych organizacji skautowych odbierają ten ogień. Związek Harcerstwa Polskiego włączył się od 1991 roku w Betlejemskie Światło Pokoju. Od tego czasu harcerze polscy odbierają ogień betlejemski na granicy ze Słowacją, w Tatrach. Później dociera ten ogień do miast, miasteczek, wsi na terenie naszego państwa, a druhny i druhowie ZHP przekazują ten ogień także do państw ościennych. – powiedział.

Podczas swojego wystąpienia przypomniał on, że akcji przyświeca co roku hasło przewodnie. Do tegorocznego motywu nawiązuje okolicznościowe przesłanie jakie Komenda Hufca wystosowała do wszystkich mieszkańców ziemi jasielskiej.

Czytamy w nim: „Zauważ człowieka. To hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym dzisiejszym coraz szybszym i bardziej zagonionym życiu mniej mamy czasu dla siebie, a tym bardziej dla innych, a przecież wokół nas jest wielu ludzi, którzy czekają na pomoc, oczekują na dobre słowo, poradę, życzliwe wysłuchanie i zainteresowanie się ich sprawami. Wielu ludzi samotnych, starszych, a często i chorych czeka na to, aby ktoś się nimi zainteresował, przyszedł im z pomocą. Wypatrują człowieka, który ich zrozumie, nie odtrąci czy zlekceważy i tak zwyczajnie po ludzku, po chrześcijańsku pomoże. Na tyle, na ile będzie mógł. Przekazując Betlejemskie Światło Pokoju idźmy zatem do wszystkich potrzebujących, nie tylko dając im ogień, ale wyciągając do nich pomocną dłoń. Oni na to czekają w szpitalach, hospicjach czy w samotności we własnych domach. Niech ten betlejemski ogień umacnia nasze braterstwo i współpracę dla dobra człowieka. Niech obudzi i pogłębi w nas wrażliwość na cudze potrzeby, na cudze kłopoty i krzywdy. W tym szczególnym czasie i klimacie oczekiwania na narodziny Chrystusa starajmy się być lepsi, otwórzmy swe serca na innych i rzeczywiście zauważmy innego człowieka. Liczy się każdy, nawet najmniejszy gest pomocy, solidarności, dobra i otwartości.”

Z okazji zbliżających się szczególnych chwil, jakim w życiu każdego katolika są święta Bożego Narodzenia, w imieniu wszystkich harcerzy, instruktorów i działaczy ZHP Wiesław Hap przekazał wszystkim zebranym, członkom ich rodzin oraz przyjaciołom, a także mieszkańcom Jasła i regionu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz łask Bożych.

Do serdecznych życzeń dołączył również burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Tradycyjnie już spotykamy się na jasielskim Rynku po to, aby przyjąć, a następnie zanieść do naszych domów Betlejemskie Światło Pokoju. Niech świece stojące na naszych stołach zapłoną od tego światełka, niech towarzyszy nam przy czytaniu Pisma Świętego, kolacji wigilijnej, a następnie śpiewaniu kolęd. Na te nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim radosnego przeżywania tych świąt, spokoju i niech będą one spędzone w rodzinnej atmosferze. Na nadchodzący nowy rok życzę pomyślności we wszystkich wyzwaniach jakie będziemy mieli do realizacji. – powiedział.

Świątecznego błogosławieństwa udzielił zgromadzonym poniedziałkowego popołudnia na centralnym placu miasta dziekan jasielski, proboszcz Kolegiackiej Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ks. Zbigniew Irzyk.

Tegoroczne przekazanie światła ma szczególny wymiar albowiem w Polsce przeżywamy 1050-lecie przyjęcia chrztu świętego. Przed ponad dwa tysiące lat to światło rozświetliło mroki świata kiedy Jezus przychodził na świat w Betlejem. Przed 1050 laty rozświetliło także naszą Ojczyznę kiedy Mieszko I przyjął chrzest, a później wszyscy, którzy należeli do niego jako do władcy. My również, jeśli nie wszyscy to w większości, do tej wspólnoty należymy. Cieszę się, że dzisiaj to światło dotarło do nas, do Jasła. Pragnąłbym, aby ono rozświetliło przede wszystkim nasze serca, aby Chrystus światłość świata mógł przez nas docierać do ludzi. To dzisiejsze hasło jest bardzo piękne i tak bardzo komponuje się w rok, który ogłosił Ojciec Święty Franciszek Rokiem Miłosierdzia. Niech nasze wyciągnięte ręce do drugiego człowieka okażą się właśnie darem światła. A także nasze nogi niech idą do tych, którzy potrzebują naszej pomocy. – powiedział.

Kierując swoje życzenia świąteczno-noworoczne życzył Jaślanom „aby Chrystus, który na nowo urodzi się w naszych sercach (…) prowadził nas do doskonałości i darzył wszystkich łaskami”.

Uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju prowadziła phm. Iwona Dziedzic.

FOTOGALERIA: Betlejemskie Światło Pokoju 2015 w Jaśle (zdjęć 42)

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “BŚP w Jaśle: „niech ten betlejemski ogień umacnia nasze braterstwo i współpracę dla dobra człowieka””