Informacje

Miłośnikom Jasła „stuknęło” pół wieku!

W Jasielskim Domu Kultury została zorganizowana uroczysta akademia z okazji jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Organizacja oraz jej zasłużeni działacze zostali uhonorowani nadanymi przez ministra kultury odznaczeniami. Również władze stowarzyszenia postanowiły wyróżnić swoich sprzymierzeńców oraz sponsorów.

Więcej zdjęć z jubileuszu w naszej FOTOGALERII. Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Więcej zdjęć z jubileuszu w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Finał obchodów miał miejsce w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. Spotkanie otworzył burmistrz miasta Ryszard Pabian, który objął jubileusz swoim patronatem honorowym. Podczas swojego wystąpienia nawiązał do zakończonymi przed dwoma tygodniami oficjalnymi wydarzeniami związanymi z 650. rocznicą nadania Jasłu przez króla Kazimierza Wielkiego praw miejskich.

To piękna okazja do spotkania, bo pięćdziesięciolecie stowarzyszenia wpisuje się w nasze jasielskie obchody jubileuszu. To nie przypadek, bo właśnie pięćdziesiąt lat temu, gdy miasto obchodziło jubileusz 600-lecia ta grupa, która pracowała nad przygotowaniem tego jubileuszu, była zalążkiem tego stowarzyszenia. Jak widać, przez pięćdziesiąt lat udało się mu przetrwać. Udało mu się nie tylko przetrwać, ale i wspaniale pracować nad tym, aby pokazywać tradycje miasta Jasła i ziemi jasielskiej, aby przybliżać nam jego historię i na bieżąco prowadzić zapiski tego co się dzieje na naszej ziemi. Stąd serdeczne podziękowania za Waszą pracę i gratulacje tych osiągnięć, które macie do tej pory. To ponad sto wydawnictw, dziesiątki spotkań, odczytów, wystaw. To także wspólna praca nad innymi wydarzeniami, które miały miejsce na terenie Jasła. – powiedział.

Na ręce prezesa Stowarzyszenia Wiesława Hapa burmistrz przekazał list gratulacyjny, pamiątkowy wizerunek przedstawiający patrona miasta świętego Antoniego Padewskiego oraz bombkę świąteczną z namalowanym pałacykiem w Gorajowicach podkreślając, że jest on tematem często podejmowanym w wydawanych przez miłośników Jasła publikacjach.

Życzę Wam tego, aby Wasza praca dalej była tak wspaniała jak dotychczas. Abyście poszukiwali naszej historii i przedstawiali ją nam w swoich wydawnictwach i utrwalali to co będzie się w tej chwili i na przyszłość działo w naszym mieście i regionie. – dodał Ryszard Pabian.

Po wystąpieniu przedstawiciela lokalnego samorządu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych dotychczasowych działaczy.

Następnie została wyświetlona blisko dwudziestominutowa prezentacja multimedialna wraz z komentarzem, poświęcona pięciu dekadom działalności Stowarzyszenia. Wśród działań podejmowanych na przestrzeni pięćdziesięciu lat szczególnie imponująco przedstawia się liczba wydawnictw o tematyce regionalnej – ponad setka. Wśród nich swoją uwagę przyciągają Kalendaria Dziejów Jasła Felicji Jałosińskiej (od zarania dziejów do 2005 roku), Roczniki Jasielskie, album „Jasło. Zburzone nienawiścią – wydźwignięte pracą”, „Przewodnik po Jaśle i Jasielszczyźnie”, „Poczet wybitnych Jaślan i ludzi związanych z regionem”, „Wspomnienia o Jaśle 1939-1960”, „Legendy Jasielskie” czy „Jasielskie pomniki, tablice i obeliski”. W dorobku wydawniczym stowarzyszenia są także dwa opracowania poświęcone placówkom edukacyjnym: „Jasielskie szkoły podstawowe” oraz „Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne”.

Stowarzyszenie wydaje corocznie „Kalendarz Jasielski”, organizuje Turniej Wiedzy o Jaśle oraz konkurs fotograficzny „Jasło moje miasto”, liczne wystawy, odczyty, prelekcje adresowane do najmłodszych mieszkańców naszego miasta i regionu. Przez kilka lat prowadziło lokalne czasopisma „Obiektyw Jasielski” oraz „Region Jasielski”.

Na wniosek władz samorządowych minister kultury i dziedzictwa narodowego postanowił przyznać jubilatowi oraz jego działaczom odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”, które podczas jubileuszu wręczyli: wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Felicja Jałosińska, Zdzisław Świstak, Henryk Zych, Bogusław Mastej oraz Marian Zawiliński. Ze względu na stan zdrowia dwóch ostatnich nie mogło odebrać odznaki osobiście, zrobili to przedstawiciele ich rodzin.

Ponadto Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił przyznać stowarzyszeniu nagrodę pieniężną, którą w imieniu marszałka Władysława Ortyla wręczyła Maria Kurowska.

Jest to dla mnie zaszczyt i duża radość, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać i wspólnie świętować znakomity złoty jubileusz. Nasza znajomość trwa od wielu lat. W przeciągu tych lat mogłam z szacunkiem i z podziwem patrzeć na działalność Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie tego miasta i regionu bez Państwa działalności. To Wy odkrywacie tą często nieznaną historię miasta Jasła. To Wy jesteście inspiratorami do podejmowania różnego rodzaju działań i to Wy tak pięknie edukujecie młodzież. Uczycie ich tego co najważniejsze: miłości do Ojczyzny poprzez małą Ojczyznę. Należą się Wam wielkie gratulacje. – powiedziała pani wicemarszałek.

Doceniając wkład pracy w organizację i działalność na rzecz stowarzyszenia Zarząd postanowił przyznać medale 50-lecia oraz pisemne podziękowania dla członków-założycieli: Henryka Zycha, Jerzego Brokowskiego, Czesława Czachowskiego, Haliny Trelki, Stanisława Rajchla, Adama Wydro, Dariusza Wróblewskiego oraz byłych prezesów Zarządu: śp. Albina Pietrusa, śp. Władysława Mendysa, Czesława Leosza, śp. Karola Głowy, Henryka Zycha, Jana Romanowa, Felicji Jałosińskiej, Mariana Zawilińskiego oraz obecnemu Wiesławowi Hapowi.

W okolicznościowym liście napisano: „W dniu jubileuszu pięćdziesięciolecia Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za to, że dzięki Panu/Pani to stowarzyszenie powstało. To Pan/Pani jako członek-założyciel stowarzyszenia sprawił, że od początku działalności po dziś dzień stowarzyszeniu przyświecają niezwykle ważne idee: szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Jasła i regionu, ochrona zabytków, a także troska o wygląd miasta i jego wszechstronny rozwój. Dziękując za owocną społeczną pracę w stowarzyszeniu i służbę na rzecz środowiska lokalnego życzę Panu/Pani wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności.”

Chcąc w szczególny sposób wyróżnić swoich działaczy, instytucje oraz firmy wspierające Zarząd postanowił na swoim posiedzeniu nadać tytuł „Honorowy Członek Stowarzyszenia” dla: Urzędu Miasta Jasła, Jasielskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, prof. Karola Myśliwca, Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, Zbigniewa Dranki, Wiesława Hapa, Zbigniewa Skrudlika oraz tytuł „Zasłużony Członek Stowarzyszenia” dla: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle, MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal sp.j., Tekpud sp. z o.o. w Jaśle, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle, FH „ELA” sp. z o.o. Jasło, Huty Szkła S.A. w Jaśle, Stanisława Rajchla, Zdzisława Szymańskiego, Tomasza Kasprzyka, Jacka Nawrockiego, Andrzeja Gawlewicza oraz Mariusza Skiby.

Z rąk dyrektora Jasielskiego Domu Kultury Janusza Szewczyka miłośnicy Jasła odebrali pamiątkową statuetkę „Przyjaciela JDK”.

Swojego wzruszenia z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania stowarzyszenia nie kryła jego wieloletnia prezes Felicja Jałosińska.

Wydawaliśmy przez cztery lata „Obiektyw Jasielski”. Wtedy nie było takich możliwości technicznych jak w tej chwili. Były maszyny do pisania z odzysku, oczywiście od darczyńców. Były powielacze na denaturat. Przez prawie dziesięć lat był wydawany „Region Jasielski”. Były organizowane Turnieje Wiedzy o Jaśle, konkursy fotograficzne „Jasło moje miasto”. W tym wszystkim brała udział młodzież, bo gdyby młodzież nie znała historii tego miasta, gdyby młodzież nie była związana sercem i pochodzeniem z tym miastem to na pewno później nie miałaby czasu ani możliwości zdobywania tych wiadomości. Zastanawiam się jak mogliśmy wydać ponad sto wydawnictw nie dysponując niczym. Dysponowaliśmy jedynie swoją wolą, pracą, swoim oddaniem dla tej małej Ojczyzny jaką jest miasto Jasło. Przez ten okres przeprowadzaliśmy się siedem razy. Nie mieliśmy stałego miejsca, żeby nasze archiwa odpowiednio zabezpieczyć i przechowywać, a jednak wszystko jest. Mamy moc zdjęć i tak dużą dokumentację jakiej chyba nikt nie posiada. Przepraszam, ale muzeum chyba się nie obrazi za to. Staramy się niektóre eksponaty przekazać. Jesteśmy zadowoleni, gdy możemy je przekazać, by mogła je zobaczyć większa ilość mieszkańców, bo my nie mamy tego eksponować. – powiedziała.

Obchody uświetnił występ działających przy Jasielskim Domu Kultury: młodzieży ze sceny słowa, zespołu wokalnego FERMATA oraz solistek: Aleksandry Tockiej i Weroniki Turek. W holu placówki można było nabyć różnego rodzaju wydawnictwa, a także obejrzeć wystawę fotograficzną „Jasielskie w kolorze sepii” – pokłosie konkursu organizowanego przez stowarzyszenie.

Władze Stowarzyszenia w roku jubileuszowym: Zarząd (Wiesław Hap – prezes, Felicja Jałosińska – pierwszy zastępca prezesa, Andrzej Gawlewicz – drugi zastępca prezesa, Józef Laskowski – sekretarz, Łucja Filipek – zastępca sekretarza, Eulalia Cetnar – skarbnik, Ewa Pietraszek – zastępca skarbnika, Henryk Zych, Tomasz Kasprzyk, Jacek Nawrocki, Mariusz Skiba, Katarzyna Barzyk, Remigiusz Gogosz – członkowie zarządu), Komisja Rewizyjna (Barbara Żegleń – przewodnicząca, Bogusław Mastej, Zdzisław Szymański – członkowie), Sąd Koleżeński (Józef Piękoś, Bronisław Wójcik, Łukasz Kotulak).

FOTOGALERIA: 50-lecie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE