Informacje

„Rzeka Wisłoka i jej dopływy” w obiektywie młodych fotografików

W Jasielskim Domu Kultury ogłoszono laureatów pierwszego konkursu fotograficznego pod hasłem „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”. Jego organizatorem był Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, a adresatami uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Związku. Wyróżnieni nagrodami głównymi otrzymali aparaty fotograficzne i przewodniki turystyczne.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

20151216-02

Jednym z wiodących działań podejmowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle jest edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców obszaru obejmującego dwa województwa, pięć powiatów i dwadzieścia dwie gminy, na którym to terenie zamieszkuje blisko trzysta tysięcy osób. Wśród projektów, jakie zrodziły się z inicjatywy organizacji w tym zakresie, był ogłoszony w październiku br. konkurs fotograficzny pod hasłem „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”.

Jak podkreślają jego pomysłodawcy główną ideą przedsięwzięcia było „zachęcenie do głębszego zapoznania się z rzeką Wisłoką i jej dopływami poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru, promocję ciekawych miejsc przyrodniczych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory tego terenu, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży”.

Konkurs został skierowany do najmłodszych mieszkańców gmin należących do Związku i został podzielony na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas od cztery do sześć szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów i szkół średnich. Zgodnie z obowiązującym regulaminem każda placówka edukacyjna miała prawo zgłoszenia jednej fotografii z danej kategorii.

Biorący udział w konkursie mieli przedstawić na fotografii cyfrowej środowisko przyrodnicze związane z rzeką Wisłoką i jej dopływami.

Na pierwszą edycję konkursu napłynęło łącznie 106 prac z 73 szkół. Ich oceną oraz wyłonieniem laureatów zajęła się komisja, w skład której weszli: dyrektor biura Związku Maria Lignar, Tomasz Kasprzyk – fotografik, członek Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Magdalena Norberciak – inspektor w ZGDW.

Fotografowanie krajobrazu to trudna dziedzina fotografii. Mówię to z pełnym przekonaniem jako ten, który od niemal czterdziestu lat uprawia fotografię i też miałem taki etap w swojej twórczości. Tak jak w każdym konkursie muszą być wyłonieni zwycięzcy, ale w tym konkursie przegranych nie ma. Komisja konkursowa dokonała wyboru zdjęć – zresztą nie było to takie łatwe spośród tak dużej ilości przepięknych zdjęć. W tych nagrodzonych zdjęciach dostrzegła przede wszystkim przepiękne walory estetyczne, ale również zrozumienie kompozycji, czyli roli podziału kadru i linii wiodących, czyli tych linii, które wodzą oko oglądającego. To jest szczególnie ważne przy fotografii krajobrazowej. Komisja przy tych nagrodzonych zdjęciach również dostrzegła wagę elementu planu pierwszego, który zakotwicza uwagę oglądającego w określonej scenerii. To są klucze, które może nie gwarantują, ale są takimi elementami, które umożliwiają poprawnego zdjęcia. Dzisiejsza fotografia krajobrazowa balansuje pomiędzy kanonem, a innowacyjnym spojrzeniem. Nie tylko przez technologię jaką daje nam dzisiejszy świat, czyli fotografię cyfrową i programy do niej, ale również przez odpowiednie kadrowanie. – powiedział Tomasz Kasprzyk.

Uroczyste wręczenie podziękowań dla wyróżnionych oraz ich opiekunów miało miejsce w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. W spotkaniu wzięli udział również samorządowcy reprezentujący gminy, z których pochodzą laureaci: Zbigniew Staniszewski – wójt gminy Dębowiec, Rafał Papciak – wójt gminy Brzyska, Jan Czubik – wójt gminy Tarnowiec, Marek Rączka – wójt gminy Żyraków oraz Jan Łazowski – zastępca burmistrza miasta i gminy Brzostek.

Gratulacje uczestnikom złożył przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zrzesza dwadzieścia dwie gminy z pięciu powiatów i dwóch województw więc jesteśmy takim związkiem, który działa geograficznie szeroko. Na jego terenie mieszka ponad trzysta tysięcy mieszkańców. Jesteście Państwo reprezentacją tej bardzo licznej grupy. W konkursie wzięły udział wszystkie dwadzieścia dwie gminy, 73 szkoły, z których spłynęło 106 prac. Świadczy to o dużej konkurencji. To, że jesteście Państwo wśród laureatów to myślę, że jest to duże wyróżnienie i powód do satysfakcji. – zwrócił się do uczestników konkursu.

Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że wzięliście udział w tym konkursie i pogratulować. Zaprosiliśmy tutaj uczniów szkół podstawowych i gimnazjów tak, jak do tej pory to robiliśmy, ale także z racji charakteru tego konkursu szkoły średnie. Fotografia jest taką dziedziną sztuki, która z wiekiem autora jest bardzo rozwijająca. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj też prace osób, które są w wieku – z punktu widzenia artystycznego – rozwinięte. Wśród szkół średnich są nierzadko osoby z bardzo dobrze rozwiniętym zmysłem artystycznym. Mamy tutaj bardzo duży przekrój artystyczny tych prac w związku z tym trudno konkurować szkołom średnim razem ze szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi stąd dwie kategorie w tym konkursie. Poziom był bardzo wysoki i wyrównany. – dodał Andrzej Czernecki.

Swojego zaskoczenia z tak licznego zainteresowania projektem nie kryła dyrektor biura ZGDW Maria Lignar, która zapowiedziała już kolejną edycję konkursu w przyszłym roku.

Bardzo dziękuję Państwu za to, że tak licznie uczestniczyliście w pierwszym konkursie fotograficznym, który organizowaliśmy w ramach Związku. Przyznam się szczerze, że wspólnie z Magdaleną Norberciak zastanawiałyśmy się czy ten konkurs będzie się cieszył uznaniem. Okazało się, że tak. Z tych 106 prac, które były już wyłonione w szkołach w ramach wielu innych zdjęć, które zostały zgłoszone do konkursu, wybraliśmy głównych zwycięzców, również na poziomie gminnym. Na poziomie gminnym było wyłonionych 66 osób i spośród tych osób wybraliśmy po trzy nagrody główne z obu kategorii. Pierwsza kategoria to były szkoły podstawowe klasy od cztery do sześć i druga kategoria gimnazjum oraz szkoły średnie. – powiedziała.

Laureatami nagrody głównej, którą były aparaty fotograficzne oraz przewodniki turystyczne, zostali: w kategorii szkoły podstawowe – I miejsce Karol Kędziora (Szkoła Podstawowa w Kątach, gmina Nowy Żmigród), II miejsce Agnieszka Szalwa (Zespół Szkół w Żyrakowie, gmina Żyraków), III miejsce Patryk Niziołek (Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle, miasto Jasło); w kategorii gimnazjum i szkoły średnie – I miejsce Karol Barnaś (Zespół Szkół w Łękach Górnych, gmina Pilzno), II miejsce Aleksandra Rutana (Zespół Szkół w Czermnej, gmina Szerzyny), III miejsce Eryk Panek (Zespół Szkół w Bączalu Dolnym, gmina Skołyszyn).

Laureaci eliminacji gminnych otrzymali odtwarzacze MP4 oraz przewodniki turystyczne (pełna lista do pobrania tutaj). Związek nagrodził również ich opiekunów, którym wręczono kalendarze ścienne na 2016 rok.

Wystawę prac można było obejrzeć w holu Jasielskiego Domu Kultury. Dzisiejsze wydarzenie uświetnił występ młodzieży ze studia tanecznego AT Dance Tomasza Berkowicza oraz prezentacja multimedialna poświęcona działaniom Związku na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

20151216-06

20151216-07

20151216-08

20151216-09

20151216-10

20151216-11

20151216-12

20151216-13

20151216-14

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE