Informacje

Ulica Kolejowa po modernizacji. Obejrzyj zdjęcia z robót budowlanych

Po trwających blisko pół roku pracach budowlanych oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Kolejową w Jaśle. Za kwotę ponad 4,5 miliona złotych zmienił się nie tylko układ komunikacyjny biegnącej przez jedno z miejskich osiedli drogi, ale udało się również przebudować fatalnie działający w tym miejscu układ zbierający wody opadowe.

Kompleksowa rozbudowa ulicy Kolejowej rozpoczęła się na początku czerwca. Inwestor, czyli miasto Jasło, powierzyło realizację prac budowlanych podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego, w którym najistotniejszym kryterium wyboru była cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyło miejscowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. Praktycznie przez cały okres inwestycji roboty odbywały się przy normalnym, ale z pewnymi obostrzeniami, ruchu ulicznym. Nie obowiązywały one mieszkańców tutejszego osiedla domków jednorodzinnych oraz służb ratowniczych.

W wyniku trwających blisko pół roku robót z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, prowadzonych na niespełna dziewięciuset metrowym odcinku biegnącej przez osiedle Górka Klasztorna ulicy, kompleksowej zmianie uległ układ ruchu.

Mająca dotychczas charakter drogi osiedlowej została rozbudowana i dostosowana do parametrów ulicy miejskiej. Ulica Kolejowa na całej swojej długości została wytyczona zarówno po starym, jak i nowym śladzie. Do odtworzenia jej charakteru potrzebne były liczne wykupy gruntów, za które – według informacji uzyskanych w jasielskim magistracie – zapłacono ponad 989 tysięcy złotych. W ramach prac przygotowawczych trzeba było częściowo wyciąć nasadzenia drzew i krzewów, wyburzyć kilka budynków gospodarczych oraz wyciąć kolidujące z planowanym przebiegiem trasy ogrodzenia.

Ulica Kolejowa na całej swojej długości jest teraz jezdnią o szerokości sześciu metrów (z poszerzeniami na łukach) i dwoma pasami ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa najmniej chronionych użytkowników wybudowano prawostronny chodnik, a także zamontowano nowe słupy oświetlenia ulicznego.

Na wysokości skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką wybudowano mur oporowy i zamontowano na nim poręcze ochronne.

Konieczna była przebudowa skrzyżowań z sąsiednimi uliczkami osiedlowymi: Bolesława Prusa, Mikołaja Reja i Henryka Sienkiewicza. Przy tym ostatnim utworzono plac manewrowy, a skrzyżowanie przesunięto w kierunku ulicy 3 Maja. Zostało ono zaprojektowane jako łącznik o długości 71 metrów i szerokości 6 metrów, z prawostronnym chodnikiem. Aby zapewnić komunikację z ulicą Kolejową wszystkim przylegającym posesjom modernizacji uległo siedemnaście zjazdów indywidualnych, kolejne trzy w wyniku korekty geometrii jezdni trzeba było dobudować, aby zapewnić dojazd do tych terenów.

Na wysokości ogródków działkowych powstała zatoka postojowa, kolejna za skrzyżowaniem z ulicą Bolesława Prusa. Docelowa ilość miejsc przewidzianych w obu miejscach dla samochodów osobowych wynosi piętnaście.

Prędkość przelotowa na nowo oddanej ulicy wynosi 40 km/h.

Istotnym elementem całego przedsięwzięcia było wykonanie sieci zbierającej wody opadowe z ulicy Kolejowej i przyległych.

Jak poinformowała nas Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle „wykonano roboty dodatkowe w zakresie: odspojenia skały w trakcie wykonywania wykopów pod mur oporowy, kanalizację deszczową i przepompownię wód deszczowych oraz drobnych robót drogowych na kwotę 395.531,54 złotych”.

Łącznie prace związane z realizacją inwestycji pochłonęły ponad 4,5 miliona złotych i zostały one sfinansowane z budżetu miasta Jasła oraz dotacji pozyskanej przez miejscowy samorząd w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp – Rozwój” (na poziomie 1,9 miliona złotych). Do tego należy doliczyć koszty dokumentacji projektowej (94,6 tysiąca złotych) oraz wspomniane we wcześniejszym fragmencie artykułu środki poniesione na wykup gruntów.

Prace, które zakończyły się pod koniec listopada, przeszły pozytywnie wszelkie odbiory i w ubiegłym tygodniu zostały ściągnięte znaki zakazujące ruchu pojazdów zarówno od strony ulicy Grunwaldzkiej, jak i 3 Maja.

Wiceburmistrz Jasła odpowiedzialny za lokalne inwestycje Antoni Pikul w komentarzu udzielonym portalowi regionalnemu terazJaslo.pl powiedział, że „miasto chce, aby ulica Kolejowa docelowo stanowiła integralna część układu komunikacyjnego miasta. Miasto nie dysponuje koncepcją tego rozwiązania”.

Przygotowaliśmy obszerną fotorelację obejmującą ulicę przed realizacją inwestycji, w trakcie robót budowlanych oraz ich efekt końcowy. Pierwsza część do obejrzenia tutaj, druga tutaj.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE