Informacje

ZGDW podsumowuje działania na rzecz poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podsumowuje drugi etap programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. W ośmiu gminach objętych przedsięwzięciem udało się wybudować setki kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a także rozbudować i gruntownie zmodernizować trzy oczyszczalnie ścieków, w tym jasielską.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Związek, który od dwudziestu lat zrzesza gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego, przystąpił do realizacji drugiego etapu projektu dotyczącego poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Do programu zostało zakwalifikowanych osiem gmin: Brzostek, Chorkówka, Dębica, Jedlicze, Pilzno, Sękowa, Żyraków oraz miasto Jasło.

Inwestorem dla części „jasielskiej” było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. W ramach projektu zmodernizowano 2,4 kilometra sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową studni rewizyjnych i przyłączeniowych w ulicach: Towarowa, Przemysłowa, Słowackiego, Franciszkańska oraz Wincentego Pola.

Na miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Krakowskiej dokonano wymiany odsiarczalników, modernizacji osadników oraz przebudowy budynku krat wraz z jego wyposażeniem. Ponadto zmodernizowano dwie wydzielone komory fermentacyjne w zakresie demontażu do fundamentów istniejących komór i montażu stalowych zbiorników dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych z izolacją termiczną i płaszczem osłonowym oraz montażu urządzeń, instalacji i wyposażenia, w tym mieszadeł.

Wartość wspomnianych robót została wyceniona na 12,5 miliona złotych, z czego 7,9 miliona złotych pochodziło z Funduszu Spójności.

Całkowita wartość projektu wyniosła 45 milionów złotych (dofinansowanie z unijnego budżetu zostało oszacowane na poziomie 63% wydatków kwalifikowalnych). Łącznie w drugim etapie programu udało się wybudować: 116 kilometrów sieci wodociągowej i 20 kilometrów sieci sanitarnej, siedem hydroforni, dwa zbiorniki wody, siedem przepompowni ścieków, a także rozbudować i zmodernizować trzy oczyszczalnie ścieków.

Realizacja Projektu w gminach należących do Związku pozwoliła na: wybudowanie kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie 1 100 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, wybudowanie sieci wodociągowej umożliwiającej podłączenie 4 300 mieszkańców do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę oraz zmodernizowanie i rozbudowanie oczyszczalni ścieków, które zapewniło prawidłowe oczyszczenie ścieków zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej. – informuje Rafał Matysik ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle.

Związek skupia dwadzieścia dwa samorządy położone w województwach podkarpackim i małopolskim: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec oraz Żyraków.

W ciągu dwudziestu lat swojej działalności na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym regionie udało mu się zrealizować przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 340 milionów złotych. Oprócz „sztandarowego” programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, są to: instalacja kolektorów słonecznych na blisko sześciu tysiącach budynkach prywatnych oraz 105 obiektach użyteczności publicznej, instalacja układów fotowoltaicznych obejmujących 49 obiektów użyteczności publicznej oraz liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE