Sport | rekreacja | turystyka

Bezpłatne zajęcia z narciarstwa biegowego – zima na sportowo w Jaśle

Miasto Jasło zaprasza na bezpłatne zajęcia z narciarstwa biegowego, które trwać będą od 1 do 28 lutego br.

Głównym celem zajęć jest popularyzacja narciarstwa biegowego poprzez naukę od podstaw oraz doskonalenie wcześniej nabytych umiejętności. W razie braku śniegu, możliwe będą wyjazdy poza miasto, a także prowadzone będą zajęcia z łyżwiarstwa i nartorolek.

Zajęcia adresowane są dla zamieszkałych w Jaśle uczniów jasielskich gimnazjów i szkół podstawowych. Prowadzić je będzie wykwalifikowana kadra Klubu Sportowego SPEED. Dla dzieci biorących udział w zajęciach zapewniony jest podstawowy sprzęt sportowy: narty biegowe, buty narciarskie oraz kijki. Można również za zgodą instruktora wykorzystać prywatny sprzęt.

Program „Zima na sportowo” realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Zajęcia organizowane będą w grupach, a prowadzone będą w terminie od 1 do 12 lutego w każdy poniedziałek od 12.00 do 15.00. Natomiast w okresie feryjnym (od 13 do 28 lutego) odbywać się będą codziennie w godz. od 10.00 do 13.00.

Zapisy odbywają się telefonicznie u instruktora Damiana Ciborowskiego pod nr tel. 606 267 207. Warunkiem koniecznym do udziału w zajęciach jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów) dziecka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pod nr tel. 13 44 86 341.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE