Kultura | rozrywka | edukacja

Podróż jasielskiej młodzieży do epoki PRL

W jasielskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie odbyły się (26.01) warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Młodzież w PRL…”.

Fot. © archiwum Biblioteki
Fot. © archiwum Biblioteki

PRL to najbliższy nam czasowo okres w historii naszej Ojczyzny. Przybliżyła go, uczniom z dwóch jasielskich szkół ponadgimnazjalnych – kl. Ic z II Liceum Ogólnokształcącego i kl. IIId z Zespołu Szkół nr 3, Inspektor Katarzyna Kyc, pracownik Referatu Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Prelegentka w bardzo interesujący sposób przedstawiła przekrój zagadnień dotyczących PRL. W swoim wystąpieniu skupiła się przede wszystkim na tym, aby pokazać młodym, jak wyglądało życie ich rówieśników w tym okresie. Na początku nakreśliła jednak sytuację polityczną i ideologiczną tamtego czasu. Mówiła o budowaniu przez władzę nowego ideologicznego wizerunku człowieka, o wychowaniu w szkole, o kontroli nad przekazywaną uczniom wiedzą, o fałszowaniu historii oraz o roli rodziny i kościoła w przekazywaniu prawdy historycznej. Następnie opowiedziała o filmach, które można było zobaczyć w tamtym okresie w kinie i telewizji oraz o programach przeznaczonych dla młodych.

W dalszej części warsztatów Katarzyna Kyc omówiła literaturę, którą ówczesna młodzież czytała. Jej zainteresowania literackie uzależnione były od miejsca zamieszkania. I tak np. młodzież mieszkająca w mieście czytała Marka Hłasko bądź Krystynę Siesicką. Natomiast młodzi mieszkańcy wsi skupili się na klasykach literatury Sienkiewiczu czy Mickiewiczu. Wymieniła też pisarzy, którzy w tym czasie byli na liście zakazanych. Omówiła także prasę młodzieżową tamtego okresu i przekazywane w niej treści.

Fot. © archiwum Biblioteki
Fot. © archiwum Biblioteki

Inspektor Kyc opowiedziała także o popularnych wykonawcach muzycznych i ich sztandarowych utworach z tego okresu. Ponadto przekazała kilka ciekawostek z dziedziny muzyki, m.in. mówiła o ukrytej wymowie niektórych utworów muzycznych oraz o słynnym koncercie The Rolling Stones, który odbył się w Warszawie w 1967 roku.

Nie zabrakło też tematu dotyczącego mody. Młodzież mogła zobaczyć na zdjęciach jak ubierali się i jakie nosili fryzury ich rówieśnicy z epoki PRL.

Na zakończenie Prelegentka omówiła wybrane subkultury. Zajęcia uatrakcyjniły prezentacja multimedialna i konkurs filmowy. Warsztatom towarzyszyła wystawa „Dzieciństwo i młodość w PRL” przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy jasielskiej Filii.

Fot. © archiwum Biblioteki
Fot. © archiwum Biblioteki

(PBW w Krośnie filia w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE