Informacje

Na drogach miasta Jasła wciąż najniebezpieczniej w całym powiecie

W 2015 roku na drogach powiatu jasielskiego zwiększyła się liczba wypadków i poszkodowanych w nich osób w stosunku do poprzedniego roku. Spadła za to liczba ofiar śmiertelnych. – wynika z analizy przedstawionej przez miejscową Policję. Wciąż największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi utrzymuje się na terenie samego miasta Jasła.

Do obsługującej teren dziesięciu gmin Komendy Powiatowej Policji w Jaśle w ubiegłym roku zostało zgłoszonych 615 zdarzeń drogowych, z czego 79 zostało zakwalifikowanych jako wypadki (z uwagi na śmierć ich uczestników lub doznane obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej siedmiu dni), a 536 jako kolizje. Na skutek wypadków sześć osób poniosło śmierć (pięć na miejscu i jedna po przewiezieniu do szpitala), a 99 zostało rannych. To o piętnaście wypadków i dziewiętnaście osób poszkodowanych więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Policjanci odnotowali natomiast spadek liczby zabitych na drogach o dwie ofiary.

Z analizy przeprowadzonej przez Wydział Ruchu Drogowego jasielskiej Policji wynika, że najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce na jezdni (574, w tym 66 wypadków i 507 kolizji), na skutek których 6 osób zginęło, a 82 doznały obrażeń ciała. W następnej kolejności zjazd ze skarpy do przydrożnego rowu – 14 zdarzeń (4 wypadki, 10 kolizji, 7 rannych), parking lub plac – 9 zdarzeń (1 wypadek, 9 kolizji, 1 ranna), pobocze – 8 zdarzeń (2 wypadki, 6 kolizji, 3 rannych), przejście dla pieszych – 7 zdarzeń (4 wypadki, 3 kolizje, 4 rannych) i po jednym zdarzeniu: wyjazd/wjazd z posesji (1 wypadek, 1 ranna), most/wiadukt/tunel (1 wypadek, 1 ranna) oraz chodnik (1 kolizja, brak poszkodowanych).

W roku 2015 na drogach naszego regionu najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie zabudowanym (57 wypadków i 430 kolizji, w których zginęło 5 osób, a 72 zostało rannych). Rok wcześniej było to 45 wypadków i 387 kolizji (6 zabitych, 57 rannych), a w 2013 roku 55 wypadków i 424 kolizje (1 zabity, 76 rannych).

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Analizując liczbę zdarzeń drogowych należy pokreślić, że w dalszym ciągu utrzymuje się tendencja wzrostowa zdarzeń drogowych w obszarze zabudowanym. – podkreśla podinsp. Andrzej Przebięda, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Dwoma głównymi rodzajami wypadków drogowych, które miały miejsce w roku poprzednim, było: najechanie na pieszego (23 wypadki, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 21 zostało rannych) oraz boczne zderzenie pojazdów, najczęściej na skutek nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu (również 23 wypadki, w których obrażeń ciała doznało 32 osoby, nie było ofiar śmiertelnych). Trzecią przyczyną było najechanie na tył poprzedzającego pojazdu – 10 wypadków (16 osób rannych). Kolejne czynniki to: zderzenie czołowe – 7 wypadków (3 ofiary śmiertelne, 10 rannych), wywrócenie się pojazdu – 5 wypadków (6 rannych), wypadek z pasażerem – 5 wypadków (5 rannych), najechanie na barierę ochronną – 3 wypadki (5 rannych), inne przyczyny – 2 wypadki (2 ranne) oraz najechanie na słup lub znak drogowy – 1 wypadek (2 ranne). W porównaniu z poprzednimi latami do wypadków nie doszło na skutek najechania na drzewo, na dziurę w jezdni lub garb.

Policjanci podkreślają, że udział pieszych w zdarzeniach drogowych pozostaje ciągle wysoki.

Brakuje nam jeszcze chodników przy wielu głównych ciągach komunikacyjnych: drogach krajowych i wojewódzkich. Ta infrastruktura poprawia się z roku na rok, ale ciągle są braki. Jeśli chodzi o drogi wyższej kategorii to ostatnio udało się zrobić kawałek chodnika w Siedliskach Sławęcińskich. To jest naprawdę dużo, bo w okolicy jest duży cmentarz, dojście do kościoła i dzięki temu ludzie nie korzystają już z pobocza tylko idą sobie spokojnie tym chodnikiem. Mieć taki chodnik przy drodze to jest majątek. – mówi podinsp. Andrzej Przebięda.

Główne przyczyny wypadków z ich udziałem są następujące: nieostrożne wejście na jezdnię przed nadjeżdżającym pojazdem, nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody, chodzenie nieprawidłową stroną drogi i leżenie na jezdni.

Tam, gdzie powinniśmy się czuć najbardziej bezpiecznie, powinniśmy najbardziej uważać. Ani kierujących, ani nas jako pieszych nic nie zwalnia od tego, by zachować szczególną ostrożność. Wszyscy musimy mieć się na baczności, nawet jak mamy zielone światło to trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo nie wiadomo czy ktoś nie jedzie zamyślony. A z drugiej strony nie raz piesi przechodzą przez jezdnię rozmawiając przez telefon komórkowy czy słuchając muzyki w słuchawkach i nie rozglądają się czy nie nadjeżdża jakiś pojazd. Zwłaszcza robią tak osoby młode. – wyjaśnia Naczelnik.

Wypadek drogowy w Harklowej - 29 marca 2015. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Wypadek drogowy w Harklowej – 29 marca 2015.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Wypadek drogowy w Brzyskach - 6 lipca 2015. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Wypadek drogowy w Brzyskach – 6 lipca 2015.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Biorąc pod uwagę ogólne przyczyny wypadków na Jasielszczyźnie w 2015 roku najczęściej dochodziło do nich wskutek niedostosowania prędkości jazdy do panujących warunków ruchu (18 wypadków), nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu (13 wypadków) i niezachowania należytej ostrożności od poprzedzającego pojazdu (10 wypadków). Do 7 wypadków doszło z innych niesklasyfikowanych przyczyn. 6 było efektem nieprawidłowego skręcania, 5 – nieprawidłowego cofania, 4 – nieudzielenia pierwszeństwa pieszemu, 4 – zaśnięcie lub zasłabnięcie za kierownicą pojazdu, 4 – nieprawidłowego wyprzedzania, 2 – nieprawidłowego omijania, 2 – nieprawidłowego wymijania, 2 – nieprawidłowego przejeżdżania przejścia dla pieszych.

Podinspektor Andrzej Przebięda oceniając użytkowników dróg w kategorii sprawców wypadków drogowych stwierdził, że najwięcej wypadków drogowych powodują kierujący samochodami osobowymi, którzy stanowią najliczniejszą grupę użytkowników.

Spośród 79 wypadków drogowych właśnie ta kategoria użytkowników dróg była sprawcami 50 wypadków drogowych co stanowi 63 % ogólnej liczby wypadków, w tej kategorii nastąpił wzrost do 2014 roku o 6 wypadków drogowych. Następną grupę stanowią rowerzyści 5 sprawców wypadków drogowych, w tej kategorii nastąpił wzrost zdarzeń drogowych do roku 2014 o 3 wypadki drogowe. W kategorii inny pojazd nastąpił wzrost zdarzeń drogowych do roku 2014 o 3 wypadki drogowe , oraz w kategoriach autobus inny, samochód ciężarowy do przewozu ładunku z przyczepą, oraz bez przyczepy wzrost wypadków drogowych 1 zdarzenie drogowe do roku 2014. W kategorii- autobus komunikacji publicznej, motocykl, motorower, osoby piesze zdarzenia te utrzymują się na tym samym poziomie do roku 2014. – mówi.

Mapa bezpieczeństwa

W liczbie wypadków niechlubnie przodują drogi biegnące przez teren samego Jasła. Na obszarze miasta w ubiegłym roku odnotowano ich aż 31, w tym pięć na ulicy Mickiewicza, cztery na ulicach Lwowskiej i Bieszczadzkiej, dwa na ulicach 3-go Maja, Fabrycznej, Piłsudskiego, Szkolnej i po jednym na ulicach 17-go Stycznia, Jagiełły, Kadyiego, Kościuszki, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Sokoła, Szopena, św. Jana z Dukli i Żeromskiego.

Kolejnymi gminami zagrożonymi wypadkowością były: Kołaczyce – 12 (3 zabitych, 16 rannych), Jasło – 10 (13 rannych), Skołyszyn – 7 (11 rannych), Nowy Żmigród – 6 (1 zabity, 6 rannych), Tarnowiec – 4 (4 rannych), Osiek Jasielski – 3 (1 zabity, 2 rannych), Dębowiec – 3 (5 rannych), Brzyska – 2 (1 zabity, 1 ranny), Krempna – 1 (1 ranny).

Wypadek drogowy na ulicy Jagiełły w Jaśle - 11.05.2015. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Wypadek drogowy na ulicy Jagiełły w Jaśle – 11.05.2015.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Kolizja drogowa w Kołaczycach - 25 listopada 2015. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Kolizja drogowa w Kołaczycach – 25 listopada 2015.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Policjanci wykazali w swojej analizie, że poza stolicą powiatu, wypadki zaistniały w następujących miejscowościach: Kołaczyce (pięć), Warzyce (trzy), Bieździedza, Bieździadka, Gorzyce, Jareniówka, Lisów, Łysa Góra, Potakówka, Skołyszyn, Trzcinica (po dwa), Bierówka, Cieklin, Dąbrówka, Dębowiec, Folusz, Harklowa, Krajowice, Krempna, Łubno Szlacheckie, Nawsie Kołaczyckie, Nowy Żmigród, Opacie, Osiek Jasielski, Osobnica, Pielgrzymka, Przysieki, Sadki, Samoklęski, Sieklówka, Sławęcin, Tarnowiec, Wróblowa (po jednym).

Najbardziej tragiczne w skutkach wypadki odnotowano na drogach: krajowej „28”, wojewódzkiej „993” i powiatowej „1313R”.

W najbardziej tragicznym wypadku drogowym śmierć na miejscu poniosły trzy osoby. Było to w lipcu w miejscowości Kołaczyce, gdzie w wyniku czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym zginęło dwóch pasażerów i kierujący pojazdem. Czwarty pasażer i kierowca samochodu ciężarowego zostali ranni. Dramatyczne wypadki miały miejsce również w Pielgrzymce, gdzie doszło do najechania pieszej leżącej na drodze – poszkodowana miała trzy promile alkoholu oraz we Wróblowej, gdzie podczas manewru cofania w niewiadomych okolicznościach pieszy znalazł się pod kołami pojazdu i został przejechany. W Łysej Górze został potrącony 15-letni chłopiec przez obywatela Republiki Słowackiej. Poboczem szło dwóch chłopców, jeden koło drugiego. W tym momencie bus z lawetą wyprzedzał inny pojazd i w ostatniej chwili zobaczył tego chłopca. Doszło do jego potrącenia. Zmarł on po kilku dniach pobytu w szpitalu. – wspomina podinsp. Andrzej Przebięda.

Liczba zabitych na drogach regionu jasielskiego spadła o dwie osoby w stosunku do roku 2014.

Nietrzeźwi zmorą polskich dróg

Spośród 79 wypadków, jakie w minionym roku odnotowali funkcjonariusze jasielskiego garnizonu Policji, sprawcami dziesięciu z nich były osoby będące w stanie nietrzeźwości. To mniej o jeden niż rok i dwa lata wcześniej. Sześć z nich doszło z winy kierującego (w tym przypadku dziesięć osób odniosło obrażenia), a cztery z winy pieszego (jedna ofiara i troje rannych).

Sami policjanci „drogówki” zatrzymali w ubiegłym roku 186 nietrzeźwych kierowców.

Chcemy służyć społeczeństwu

Podinspektor Andrzej Przebięda podkreśla, że działania podległemu mu pionowi ukierunkowane są nie tylko na represyjność wobec użytkowników ruchu drogowego.

Jesteśmy bardziej łagodnym pionem w Policji spośród pozostałych. Staramy się być bliżej ludzi. Różnie to bywa. Różni są policjanci, różne są charaktery. Staramy się ich ukierunkowywać, szczególnie tych młodych policjantów przychodzących do służby u nas, żeby patrzyli nie tylko pod kątem represji, ale również wzajemnej współpracy. – przyznaje.

Jasielska „drogówka” nałożyła w ubiegłym roku ponad 6,5 tysiąca mandatów karnych, z czego ponad pół tysiąca na osoby piesze.

Część z nich jest efektem wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy, które nakładają obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Choć także i w tym wypadku policjanci starają się być mniej restrykcyjni.

Przepisy obligują nas do noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym. Proszę sobie wyobrazić, że nawet w obszarze zabudowanym na terenie miasta Jasła jest tyle nieoświetlonych miejsc, że można się nabawić kłopotów. Mimo tego widzę mało osób, które ubierają elementy odblaskowe. Mimo że wspólnie z Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego oraz lokalnymi samorządami na przestrzeni lat rozdaliśmy tysiące elementów odblaskowych jeszcze mało je widać. Za ich brak dostaje się mandat w wysokości stu złotych. Nam też nie o to chodzi, by tylko karać pieszych. Chcemy ich edukować. – wyjaśnia Przebięda.

W analizowanym okresie czasu zatrzymano 958 dowodów rejestracyjnych i 198 praw jazdy oraz sporządzono 348 wniosków o ukaranie (tylko przez samych funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego). Ci mają też na swoim koncie sukcesy – w siedemnastu przypadkach zatrzymali na gorącym uczynku sprawców przestępstwa.

Jednym z wniosków płynących z przygotowanych przez mundurowych opracowań jest zapewnienie służby patrolowej w miejscach najbardziej zagrożonych zdarzeniami drogowymi.

Mówimy o tym na odprawach, żeby te radiowozy były w miarę widoczne. Wiadomo, że tych miejsc do kontroli też za wiele nie mamy i tych pojazdów nie ma gdzie za bardzo zatrzymać. Inna rzecz jest taka, że niejednokrotnie patrole się „chowają” i zdaje sobie z tego sprawę. Wygląda na to, że się poluje na kierowców, ale liczby mówią same za siebie. Tych mandatów jest nałożonych o tysiąc mniej niż w 2014 roku. Jak na taki powiat, jak nasz, to jest bardzo dużo. Trzy razy w tygodniu mamy tzw. koordynację wojewódzką służb. Mamy trasę Jasło-Krosno przez Nowy Żmigród. Na nasz teren wjeżdża wtedy również patrol z Krosna, bo trasa się zazębia. Ponadto na nasz teren przyjeżdżają oddziały prewencji z Rzeszowa. Radiowozy rozjeżdżają się po gminach i kontrolują. Być może nasi „wyżsi” przełożeni myślą, że my za dobrze znamy tutaj ludzi i jesteśmy przez to mniej surowi? Wnioski pozostawię Państwu. – powiedział Andrzej Przebięda.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Razem z Naczelnikiem służbę w Wydziale Ruchu Drogowego pełni 21 funkcjonariuszy. Mundurowi mają do dyspozycji nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem oraz radiowozy oznakowane, w tym zakupioną niedawno samochód marki Kia Cee’d w wersji kombi, w kosztach zakupu którego partycypowały jednostki samorządu terytorialnego i Komenda Główna Policji.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Na drogach miasta Jasła wciąż najniebezpieczniej w całym powiecie”