Kultura | rozrywka | edukacja

O Karpackich parkach krajobrazowych: spotkanie z Ignacym Bieleckim (zapowiedź)

Jasielski Dom Kultury zaprasza na spotkanie z Ignacym Bieleckim specjalistą ds. edukacji Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Spotkanie odbędzie się 12 lutego br. o godz. 17.00 w sali multimedialnej JDK.

Klub Kulturalno – Turystyczny JDK rozpoczyna cykl spotkań edukacyjnych dotyczących parków, rezerwatów przyrody, ścieżek przyrodniczych, tras rowerowych i edukacji ekologicznej w naszym regionie.

Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w systemie ochrony przyrody województwa podkarpackiego. Wykład poprowadzi Ignacy Bielecki, specjalista ds. edukacji Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie został utworzony 1 stycznia 1995 r. przez ówczesnego wojewodę krośnieńskiego. Jego celem jest zachowanie i popularyzacja, w warunkach zrównoważonego rozwoju wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajoznawczych obszarów włączonych do parków krajobrazowych.

W skład Karpackich Zespołu Parków Krajobrazowych wchodzą: Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy, Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu oraz Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.

ZKPK sprawuje nadzór nad parkami krajobrazowymi, które zajmują obszar 133 174 ha i stanowią istotną część systemu ochrony przyrody Karpat.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE