Informacje

Miasto chce przejąć dworzec kolejowy i dawną bursę międzyszkolną

Jasielski samorząd przymierza się do przejęcia byłego dworca kolejowego w tym mieście wraz z przyległymi do niego działkami oraz dawnego internatu przy ulicy Szkolnej. Do tego drugiego, po odpowiednim zaadoptowaniu pomieszczeń, władze miasta planują przenieść jedną ze swoich jednostek organizacyjnych.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Podczas poniedziałkowej sesji burmistrz Jasła przedstawił radnym miejskim propozycję przejęcia na rzecz samorządu miejskiego byłego dworca kolejowego przy ulicy Metzgera wraz z przyległymi do obiektu działkami. Ryszard Pabian wyjaśnił, że Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, które są właścicielem nieruchomości, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy obydwoma stronami przekażą nieodpłatnie na rzecz miasta budynek wraz z działką, na którą jest on posadowiony. Natomiast pozostałe grunty miałyby zostać nabyte przez miasto odpłatnie.

Nie jesteśmy jedynym samorządem gminnym, który ma w zamiarze przejęcie majątku Polskich Kolei Państwowych. Ostatnio prasa rozpisywała się na ten temat. Takie działania podejmowane są przez wiele samorządów. My również chcemy przejąć na rzecz miasta teren położony wzdłuż linii kolejowej, a w szczególności działki od dworca w kierunku ronda generała Hallera i sam budynek dworca, który byłby przejęty nieodpłatnie. – wyjaśnia Ryszard Pabian.

Zdaniem burmistrza Jasła samorząd ma kilka koncepcji zagospodarowania obiektu oraz okolicznych działek, niemniej jednak chce, aby w przyszłości nadal spełniały rolę komunikacyjną. Nie wyklucza, że nieruchomość nabyta od kolejarzy wraz z sąsiadującym w pobliżu dworcem autobusowym będzie jednym z elementów projektowanego centrum multimodalnego.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Cały ten teren jest objęty naszym projektem pod nazwą „Centrum komunikacyjne Jasło”. Niewykluczone, że również będzie on zagospodarowany pod te cele. Gdyby tak się nie stało również rozważamy zagospodarowanie tego terenu, na którym funkcjonować będzie komunikacja w ramach związku powiatowo-gminnego, na etapie tworzenia którego jesteśmy. Jeśli chodzi o sam obiekt dworca to rzeczywiście wymaga on nakładów. Natomiast mamy też pewne pomysły jeśli chodzi o jego zagospodarowanie. – tłumaczy.

Powierzchnia użytkowa byłego dworca kolejowego przekracza pół tysiąca metrów kwadratowych. Jest wyposażona we wszelkie niezbędne instalacje, w tym: elektryczną, odgromową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i gazową.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Po jego przejęciu miasto będzie mogło w dowolny sposób zagospodarować wszystkie znajdujące się w nim pomieszczenia (także komercyjne), pod jednym zastrzeżeniem.

Jako zobowiązanie, które wynika z porozumienia, a które zostanie później umieszczone w kontrakcie pomiędzy PKP, a miastem, mamy zabezpieczyć w nim funkcję obsługującą transport kolejowy. Mowa tylko o ewentualnej kasie i poczekalni. Pozostała część obiektu może być przez nas dowolnie zagospodarowana. – informuje Ryszard Pabian.

Burmistrz wyjaśnia, że prace związane z przygotowaniem stosownego porozumienia pomiędzy miastem Jasłem, a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w sprawie nabycia na rzecz miasta przedmiotowej nieruchomości są na etapie końcowym. Po jej zawarciu konieczne będzie podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Ta zabezpieczyła dzisiaj środki finansowe na wykup pozostałych działek graniczących z linią kolejową.

Dworzec jako obiekt z działką pod nim zostanie przez nas przejęty nieodpłatnie natomiast kwota, którą miasto będzie musiało wydatkować za przejęcie pozostałych działek to nieco ponad trzysta tysięcy złotych. Jeśli chodzi o pozostałą część tej nieruchomości, którą nabywamy odpłatnie to jest to – moim zdaniem – atrakcyjny teren jeśli chodzi o jego lokalizację. Mamy co do niego pewne pomysły. Może stanowić funkcję uzupełniającą jeśli chodzi o transport lokalny, a także parkingi. – dodaje Pabian.

Dawny internat na cele pomocy społecznej

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Miasto przymierza się do przejęcia od powiatu jasielskiego budynku dawnego internatu przy ulicy Szkolnej i zaadaptowania go dla potrzeb swojej jednostki organizacyjnej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po wyremontowaniu przy wykorzystaniu funduszy unijnych obiektu bursy międzyszkolnej przy ulicy Staszica 30a powiat nie widział sensu dalszego utrzymywania jednej jednostki w dwóch odrębnych budynkach i postanowił przekształcić bursę międzyszkolną poprzez włączenie jej do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Tym samym działalność statutowa w budynku internatu przy ulicy Szkolnej nie jest prowadzona od początku lutego 2013 roku.

Na podstawie rozmów prowadzonych pomiędzy obydwoma samorządami zrodził się pomysł, by zagospodarować obiekt pod cele pomocy społecznej. Z tym, że powiat przekazałby nieodpłatnie na rzecz miasta budynek natomiast miasto musiałoby mu zapłacić za blisko 30-arową działkę, na której jest posadowiony.

Pierwszy krok w tym kierunku został podjęty na dzisiejszej sesji. Radni miejscy wyrazili zgodę i upoważnili burmistrza do nabycia na rzecz miasta prawa własności nieruchomości.

Chodzi o obiekt położony pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych, a Zespołem Szkół „Chemicznych”. W tej chwili ten internat jest już nieczynny. My, jako miasto, wyraziliśmy wolę nabycia tej nieruchomości z przeznaczeniem na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania, które on wykonuje. A jeśli chodzi o zasadę nabycia to budynek byłby nabyty nieodpłatnie natomiast ziemia pod budynkiem byłaby nabyta odpłatnie w wysokości wynikającej z wyceny tej nieruchomości. Byłby to pierwszy etap natomiast w drugim miasto nabyłoby jeszcze nieruchomości gruntowe, które pozwalałyby poszerzyć działkę, a także umożliwiłoby poszerzenie drogi dojazdowej do tego budynku. – mówi Ryszard Pabian.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Powiat jasielski w tej chwili jest na etapie opracowania operatu szacunkowego wartości działki. – O pełnym koszcie trudno na tą chwilę mówić. Jeśli chodzi o wartość nabycia to powiat w tej chwili przygotowuje wycenę tej nieruchomości. Ceny będą takie, jakie są na rynku jasielskim, jeśli chodzi o nabycie gruntu, bo tylko to byłoby nabyte odpłatnie. Działka ma wielkość trzydziestu arów. – wyjaśnia.

Według koncepcji przedstawionej przez burmistrza Jasła w budynku, oprócz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który miałby zająć 850 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, znalazłoby się również miejsce na działania dodatkowe, w tym m.in.: klub integracji społecznej, sekcja do spraw wolontariatu, placówka wsparcia dziennego, dzienny dom pomocy, sekcja do spraw przemocy i interwencji kryzysowych wraz z pomieszczeniem interwencyjnym oraz centrum wspierania organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie większości z nich samorząd planuje poprzez udział w konkursach zewnętrznych.

Te działania są ukierunkowane do tych grup, które tego potrzebują. Tych działań jest kilka. W sumie grupa osób, która byłaby nimi objęta, wynosi sumarycznie czterysta. Będziemy się starali o uzyskanie dofinansowania na większość z tych działań. Nabór jest 23 marca. Potem są terminy rozpatrywania. Mamy nadzieję, że uda się przystąpić do tych robót w roku bieżącym, ale jeśli chodzi o zamknięcie tych działań to myślę, że byłoby to dopiero możliwe w roku przyszłym. – dodaje.

Według wyliczeń przedstawionych przez burmistrza na pytanie zadane przez radnego Jana Pierzchałę, miesięczne koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w aktualnej lokalizacji przy ulicy Kochanowskiego oscylują w granicach 60 tysięcy złotych.

Jaki los społecznego liceum?

W budynku dawnego internatu swoją siedzibę ma Społeczne Liceum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle. Swoje obawy o jego dalsze losy w tym obiekcie wyraził radny Lech Polak.

Jest to szkoła, która wpisała się już w historię Jasła przez dwadzieścia lat. Osiemnaście jesteśmy na parterze tego budynku, dzierżawimy tam kilka sal. Oczywiście, przy przejęciu nasuwa się pytanie jaki jest los tej szkoły. Zainwestowaliśmy tam trochę pieniążków w parkiet, sale, jest tu najładniej w całym budynku. Od kilku lat, od kiedy on stoi pusty, właściwie to my jesteśmy jego „stróżem”. Pilnujemy tego budynku, robimy dookoła porządki. Miło byłoby usłyszeć, że szkoła tam zostanie. – powiedział.

Burmistrz Ryszard Pabian wyjaśnił, że przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania obiektu zostaną uwzględnione pomieszczenia dla tej placówki oświatowej. – A jeśli nie to wspólnie będziemy szukać innych rozwiązań. – dodał.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Miasto chce przejąć dworzec kolejowy i dawną bursę międzyszkolną”

  1. No tak dla kolegów urzędników burmistrza trzeba kolejne biura tworzyć a bezrobocie w mieście rośnie i nadziei na rozwój miasta brak:((((()