Kultura | rozrywka | edukacja

Skarby lasów Podkarpacia

Leśnik z zawodu i zamiłowania, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, genialny gawędziarz, laureat programu społecznego „Mistrz mowy polskiej 2014” dr Edward Marszałek był gościem Klubu Kulturalno – Turystycznego Jasielskiego Domu Kultury.

Fot. © Jasielski Dom Kultury
Fot. © Jasielski Dom Kultury

Podczas blisko dwugodzinnego spotkania, które minęło jak z bicza strzelił, odbyło się 26 lutego br. w JDK. Edward Marszałek przybliżył kilkudziesięciu uczestniczącym w nim słuchaczom skarby podkarpackich lasów. W sposób niezwykle interesujący, zwięzły i przystępny, eksponując ciekawostki i mało znane szczegóły prelegent zaprezentował rezerwaty przyrody oraz rys historyczny, podłoże kulturowe i wymiar patriotyczny wybranych, otaczanych szczególną troską przez leśników miejsc. Zwrócił też uwagę na rzadko spotykane gdzie indziej, a charakterystyczne dla lasów Podkarpacia okazy flory i fauny.

Gościa drugiego spotkania Klubu Kulturano – Turystycznego przedstawiła na wstępie Helena Gołębiowska, wicedyrektor JDK. – To człowiek wielu pasji. Właściwie łatwiej byłoby powiedzieć czym się nie interesuje, niż czym się interesuje. Jest przewodnikiem beskidzkim, ratownikiem GOPR, pisze, fotografuje, rzeźbi, muzykuje, jest gawędziarzem – Mistrzem Mowy Polskiej w 2014 roku – wyliczała H. Gołębiowska, dziękując, że przy tak rozległych zajęciach znalazł czas również na spotkanie z jaślanami zainteresowanymi turystyką i przyrodą.

***

Edward Marszałek ukończył Technikum Leśne w Lesku, następnie Wydział Prawa UMCS w Lublinie oraz Podyplomowe Studium Ochrony Parków Narodowych SGGW w Warszawie. Doktoryzował się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie. Jest rzecznikiem prasowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ratownikiem ochotnikiem Grupy Bieszczadzkiej GOPR, autorem i redaktorem kilkunastu książek oraz tekstów do albumów, kilkuset popularno-naukowych artykułów i notatek prasowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowch.

Jest również laureatem wielu nagród i wyróżnień. Otrzymał m.in.: nagrodę im. Dyrektora Adama Loreta przyznaną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za publikacje promujące leśnictwo (2005), główną nagrodę w Turnieju Jednego Wiersza na Ogólnopolskim Festiwalu „Bieszczadzkie Anioły” w 2003 r., nagrodę Podkarpacki Dziennikarz Roku 2004 za cykl artykułów w kwartalniku „Echo Połonin”, nagrody w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej Leśników w Gołuchowie, tytuł „Leśnik Roku 2006” nadany przez kapitułę „Przeglądu Leśniczego” w Poznaniu, kilka nagród fotograficznych oraz tytuł Mistrza Mowy Polskiej, przyznany przez kapitułę programu w 2014 roku.

Został także odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną i Złotą Odznaką Honorową GOPR.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE