Kultura | rozrywka | edukacja

W rocznicę Chrztu Polski: historia narodu na monetach, banknotach i znaczkach pocztowych

Jasielscy numizmatycy jako pierwsi w Polsce upamiętnili okolicznościową wystawą 1050-tą rocznicę Chrztu Polski. Na poświęconej dziejom naszego narodu ekspozycji oprócz okolicznościowych i obiegowych monet można również podziwiać banknoty, walory filatelistyczne czy pamiątkowe medale.

Uroczysty wernisaż wystawy. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Uroczysty wernisaż wystawy.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

FOTOGALERIA: Wystawa „1050 lat Chrztu Polski”

Wystawę poświęconą obchodzonemu w bieżącym roku historycznemu wydarzeniu przygotowało Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Jaśle im. doktora Stanisława Kadyiego we współpracy z Muzeum Regionalnym oraz Urzędem Miasta w Jaśle. Jak podkreślają jej pomysłodawcy, wyeksponowane zostały nie tylko walory numizmatyczne, które dominują w ich rozległych zbiorach, ale także pamiątkowe medale, banknoty kolekcjonerskie, czy wreszcie walory filatelistyczne.

Nasz pomysł był taki, by wszystkie najważniejsze etapy państwowości polskiej były pokazane na tej wystawie. – podkreśla Marek Czarnecki, prezes Zarządu PTN Oddział w Jaśle. – Przygotowując się do organizacji tej wystawy doszliśmy do wniosku, że jeżeli postawimy jedynie na same monety to dla oglądających stanie się to takie bardzo skromne. Dlatego dołożyliśmy do tego banknoty, medale i filatelistykę. – dodaje.

Prezentowane zbiory odnoszą się do ważniejszych wydarzeń historycznych z przełomu dziesięciu stuleci, prezentują wybitne postaci związane z naszym krajem (w szczególności Ojca Świętego Jana Pawła II i Marszałka Józefa Piłsudskiego), rycerstwo polskie, z którego zawsze byliśmy bardzo dumni jako naród, istotne budowle, które mimo wojennej pożogi przetrwały do dnia dzisiejszego, poczet królów polskich, wydarzenia sportowe z udziałem naszych obywateli w imprezach międzynarodowych czy wreszcie faunę i florę Polski. Są też różne wizerunki Orłów, które przyświecały państwowości polskiej od zarania jej dziejów.

Oprócz numizmatów powojennych, a więc monet obiegowych, pamiątkowych medali, kolekcjonerskich prezentujemy – jako muzeum – jedną gablotę, zawierającą 66 monet wybranych ze zbioru liczącego około dwa tysiące. Są to monety Polski królewskiej, czyli od Bolesława Śmiałego – to jest moneta z drugiej połowy wieku jedenastego, a kończymy na ostatnim naszym królu Stanisławie Auguście Poniatowskim. Reszta to są monety pokazujące dzieje naszego kraju, czyli ważne wydarzenia historyczne, wielkie bitwy, wielkich Polaków (wśród nich są generałowie, politycy, artyści i wiele innych postaci). – informuje Alfred Sepioł, dyrektor placówki.

Inicjatorzy wystawy podkreślają, że jej głównymi adresatami jest młodzież.

Tak, jak 1050 lat nie można streścić w dwóch słowach, tak samo trzeba urozmaicać tego typu wystawy, żeby zachęcać młodych do poznawania naszej historii, do śledzenia co się dawniej działo. Dziecko lubi się nieraz się zastanowić, przyjrzeć bliżej, chce uzyskać więcej informacji dlatego jeżeli będzie samo dążyć do poszerzenia własnej wiedzy to na pewno zostanie mu to na lata. – wyjaśnia Marek Czarnecki.

Uroczysty wernisaż wystawy miał miejsce dzisiejszego popołudnia. Wziął w nim udział prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie Przemysław Ziemba.

Gratuluję organizatorom ciekawej wystawy. Takich oddziałów, jak Jasło, nasze towarzystwo ma w całej Polsce około pięćdziesięciu. Oddział jasielski jest jednym z wyróżniających się. Zorganizował pierwszą tego typu tematyczną wystawę w Polsce. Wiem, że inne oddziały też planują, ale jasielscy numizmatycy zrobili to jako pierwsi. W naszej działalności jest bardzo ważne, żebyśmy się nie zamykali tylko we własnym gronie, a współpracowali z różnymi instytucjami i osobami prywatnymi. – powiedział.

W imieniu Zarządu Głównego PTN jego prezes wręczył dyplomy podziękowania „za współpracę z PTN przyczyniającą się do promocji i rozwoju numizmatyki oraz do popularyzacji idei ochrony zabytków numizmatycznych” dla burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana, dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle Alfreda Sepioła oraz Mariusza Syzdka, a na ręce jasielskiego oddziału przekazał Dyplom Honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Zaprosiliśmy go na tą wystawę. On się bardzo ucieszył, bo jest to pierwsza wystawa poświęcona tej rocznicy, a przy okazji chciał odwiedzić nasz region. Przywiózł ze sobą podziękowania dla burmistrza miasta, dyrektora muzeum oraz osób zaangażowanych w promocję Towarzystwa. Przy okazji został wyróżniony także nasz oddział. – mówi Marek Czarnecki.

Burmistrz Ryszard Pabian wyraził swoje zadowolenie ze współpracy z jasielskimi numizmatykami chwaląc ich jednocześnie za podejmowane liczne inicjatywy, dzięki którym o naszym mieście głośno słychać także poza jego granicami.

W jasielskim oddziale są bardzo zaangażowane osoby. Doświadczam tego może nie na co dzień, ale bardzo często. Panowie goszczą u mnie z przeróżnymi pomysłami. Znani są ze swej aktywności. I co ważne – każde ważniejsze wydarzenie uwieczniają na przygotowywanych przez siebie monetach, banknotach, kartkach pocztowych i różnego rodzaju innych wydawnictwach, za co serdecznie im dziękuję. Mam nadzieję, że tego zapału im nie braknie i dalej będziemy mogli liczyć na współpracę. Myślę, że te słowa uznania są jak najbardziej na miejscu. Cieszę się, że właśnie jasielski oddział jest tym wyróżniającym się w pracy towarzystwa krajowego. – powiedział.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Jaśle na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25 stycznia 2016 r. postanowił wynieść do godności Prezesa Honorowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Jaśle Janusza Burbelkę. Z rąk swoich kolegów odebrał dzisiaj pamiątkowy dyplom.

Pomysł wyszedł bezpośrednio od członków stowarzyszenia. Znając naszego kolegę i jego wieloletnie zaangażowanie jako prezesa koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w organizację wystaw, przeprowadzenie różnego rodzaju prelekcji dla młodzieży postanowiliśmy go w ten sposób uhonorować, zaznaczyć jego dobrą pracę dla oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Na zebraniu sprawozdawczym jednogłośnie uchwaliliśmy, że nadamy mu ten tytuł, co wydaje mi się dobrym uhonorowaniem człowieka z tak wieloletnim zaangażowaniem. – tłumaczy Marek Czarnecki.

Na wystawę „1050 lat Chrztu Polski” w jasielskim Muzeum Regionalnym zapraszamy do 23 marca.

Prezentowana w Muzeum Regionalnym w Jaśle wystawa została zorganizowana w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Zgromadzone na niej eksponaty to przekrój państwa polskiego na przestrzeni wieków. Staraliśmy się „sprzedać” w pigułce tą naszą historię, co jest ciężką sprawą, ponieważ każdy sobie inaczej to wyobraża. Chcielibyśmy pokazać wszystko, ale tak się nie da więc podeszliśmy tematycznie do tego zagadnienia.
– Marek Czarnecki, prezes PTN O/Jasło.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE