Kultura | rozrywka | edukacja

Spotkanie z poezją Bernadety Samborskiej

W jasielskiej Filii PBW w Krośnie odbył się (16.03) wieczór autorski poetki regionalnej Bernadety Samborskiej. W swoich utworach autorka porusza przede wszystkim tematykę religijną oraz patriotyczną. Pisze również o przyrodzie i pięknie własnego regionu, z którym jest emocjonalnie związana. Jej pierwsze wiersze ukazały się w antologii „Potok słów”.

Fot. © archiwum Biblioteki
Fot. © archiwum Biblioteki

Publikowane były też w tomiku „Zatrzymać czas” autorstwa poetów i twórców ludowych powiatu jasielskiego oraz w wydanym z okazji 5-lecia działalności Klubu „Michalina” zbiorze „W krainie ludowej strofy” autorstwa poetów i twórców ludowych Ziemi jasielskiej. Jest także autorką tomików: „Z Jezusem i Maryją przez życie”, „To co w duszy gra”, „Klucz do nieba”, „Ogród Boży”. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym środowiska lokalnego. Od pięciu lat należy do Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”. W 2014 r. została uhonorowana tytułem – „Zasłużony dla Kultury Powiatu Jasielskiego”.

Podczas spotkania poetka prezentowała swoje wiersze. Były to utwory obrazujące jej duchowość i wewnętrzne przeżycia religijne. Ponadto w poezji autorki pobrzmiewa głęboki patriotyzm, umiłowanie ojczyzny oraz otwarcie na drugiego człowieka, dostrzeganie jego potrzeb i odpowiedź na nie. Jako wnikliwy obserwator świata przyrody ukazuje jego piękno oraz zachodzące w nim zmiany. Bohaterka spotkania z nostalgią wspominała czasy dzieciństwa.

Nawiązała również do źródła swoich poetyckich inspiracji – osoby Jana Pawła II oraz pielgrzymek do miejsc świętych. Podzieliła się także z publicznością ważnym osobistym przeżyciem religijnym, którego ślad można odnaleźć w tomiku „Ogród Boży”. Spotkaniu towarzyszyła ciepła i serdeczna atmosfera.

Po zakończeniu można było otrzymać tomik autorki wraz z jej autografem.

Fot. © archiwum Biblioteki
Fot. © archiwum Biblioteki

(PBW w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE