Informacje

Troje stypendystów burmistrza Jasła w zakresie upowszechniania kultury

Już po raz piąty miasto Jasło przyznało stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. W tym roku komisja pod przewodnictwem burmistrza Ryszarda Pabiana postanowiła uhonorować troje młodych Jaślan reprezentujących trzy gałęzie działań: fotografię, muzykę i malarstwo. Pula nagród pochodząca z lokalnego budżetu wyniosła łącznie 10 tysięcy złotych.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Komisja do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, w skład której weszli: burmistrz Jasła Ryszard Pabian (przewodniczący komisji), przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak (zastępca przewodniczącego komisji), inspektor Bożena Molska ze stanowiska do spraw kultury Urzędu Miasta w Jaśle (sekretarz komisji), radna Rady Miejskiej Jasła Alicja Nowosielska, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Małgorzata Piekarska oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Alfred Sepioł (członkowie komisji) spośród sześciu złożonych wniosków postanowiła uhonorować trzy projekty młodych Jaślan.

Tegorocznymi laureatami przyznawanej od 2012 roku nagrody zostali: Aleksandra Lam Giang Nguyen Van, Piotr Kolanko oraz Izabela Filip. Cała trójka, której wiek nie przekracza trzydziestu lat, otrzymała – zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Jasła – do podziału 10 tysięcy złotych.

Pierwsza ze stypendystek ma 22 lata, jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle. Obecnie studiuje fotografię na Łódzkiej Szkole Filmowej. W swoim dorobku artystycznym może pochwalić się już jedną indywidualną wystawą prac. „Małą księżniczkę” – bo taki tytuł nosiła – można było podziwiać w ubiegłoroczne wakacje w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Mimo młodego wieku, jasielska artystka może też się pochwalić sukcesami poza granicami naszego kraju.

Moje najważniejsze dotychczasowe osiągnięcie? To chyba zdobycie ostatnio trzeciego miejsca w międzynarodowym konkursie fotograficznym. Myślę, że to była dla mnie duża szansa, żeby pokazać swoje prace na arenie międzynarodowej. To poważny krok jak dla mnie. – powiedziała.

Stypendium w wysokości 5,5 tysiąca złotych pozwoli Aleksandrze na dalszy rozwój artystyczny, w szczególności na zorganizowanie kolejnej interesującej wystawy prac, którą zapowiada w ciągu najbliższych miesięcy w naszym mieście.

Przeznaczę je na realizację wystawy fotograficznej, która – mam nadzieję – odbędzie się w wakacje bądź we wrześniu tutaj w Jaśle. Tytuł wystawy to „Drzewo poznania dobra i zła”. Nie chcę zdradzić zbyt dużo, ale główną inspiracją był dla mnie cytat z opowiadania Witolda Gombrowicza pod tytułem „Dziewictwo” i fragment ten pojawi się w opisie wystawy. Chciałabym też zaczerpnąć trochę z własnych doświadczeń z mojego mierzenia się z dorosłością, z samodzielnością. – mówi młoda fotografka.

Dwa lata młodsza od niej Izabela Filip to absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Pierwsze szlify muzyczne zdobywała w działającym tam szkolnym Chórze Soli Deo. Obecnie swoją pasję kontynuuje w Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle. Jej pasją jest śpiew klasyczny. Brała i bierze udział w licznych konkursach i występach wokalnych, sama też organizuje koncerty.

Na najbliższy, który planuje zrealizować dzięki otrzymanemu dzisiaj stypendium, zaprasza Jaślan już w najbliższą niedzielę.

Stypendium otrzymałam za działalność artystyczną w dziedzinie muzyki. Organizuję koncerty, brałam udział w konkursach wokalnych. To stypendium chcę przeznaczyć na organizację jeszcze większej ilości koncertów. W najbliższym czasie wystąpię w tą niedzielę 13 marca w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Rafinerii. Odbędzie się tam koncert pasyjny, który organizuję. Wystąpią na nim moim dobrzy znajomi ze szkoły muzycznej. Będzie nas można usłyszeć myślę, że w ciekawych aranżacjach pieśni i utworów religijnych. – mówi.

Jej największym marzeniem jest doskonalenie warsztatu. W jaki sposób chciałaby to realizować młoda Jaślanka? – Chciałabym przede wszystkim dalej rozwijać się w śpiewie klasycznym, jeździć na warsztaty, żeby doskonalić swój głos, żeby jeszcze bardziej pogłębiać swoją pasję, spotykać się z wykładowcami, pobierać u nich lekcje, żeby później pójść dalej. Moim marzeniem jest dostać się na akademię muzyczną. – powiedziała.

Iza otrzymała stypendium w wysokości półtora tysiąca złotych.

Ostatnim z tegorocznych stypendystów jest 28-letni Piotr Kolanko, parający się malarstwem, grafiką czy technikami wideo. Na swoim artystycznym koncie ma udział kilkunastu wystawach zbiorowych, m.in. Katowicach, Nowym Sączu, Częstochowie, Krakowie, Rzeszowie, Rawiczu, Warszawie i oczywiście rodzinnym Jaśle, ale także poza granicami kraju (Austria, Macedonia, Wielka Brytania).

We wniosku o przyznanie nagrody burmistrza sam o sobie pisze: „W procesie twórczym istotna jest dla mnie rola intuicji. W każdym projekcie, nawet jeśli ma określone ramy technologiczne, jak w przypadku instalacji, musi być miejsce na swobodną kreację, wielotorowość. Ta sama zasada dotyczy malarstwa i grafiki. Pomimo istnienia w określonej formie aktywna jest we mnie chęć tworzenia wielu jej wariantów. Tematyka moich prac ma charakter symboliczny. Dzieło jest fantazmatem, w którym odbywa się alternatywne życie symboli i znaczeń”.

W ramach stypendium w wysokości trzech tysięcy złotych zamierza zrealizować warsztaty przeznaczone dla młodych ludzi „którzy chcą się uczyć, chcą przenosić swoje mniejsze projekty na duże przestrzenie miejskie”.

Myślę, że klucz osób, które będą brały udział w tych warsztatach, niedługo przyjmiemy. Pewnie przy współpracy z Jasielskim Domem Kultury, czy inną placówką kulturalną, tudzież szkołą. Myślę, że zapisywać się będzie można bez specjalnych ograniczeń. Po prostu ci, którzy będą chcieli i będą otwarci to ja bym nie selekcjonował tych ludzi pod względem umiejętności tylko otwierałbym ich na nowe doznania artystyczne. – mówi Piotr Kolanko.

Ich efektem będzie powstanie pierwszego jasielskiego muralu. Gdzie dokładnie? Tego sam artysta jeszcze nie wie. – Czekamy na to, aż pojawi się jakaś propozycja ze strony miasta. Ja bym to widział na budynku jako duży przestrzenny mural, który coś wnosi w strukturę miejską. Natomiast jak to zostanie rozegrane – nie mam zielonego pojęcia. – wyjaśnia.

Cała trójka odbierze jednorazowe stypendium po zawarciu umowy pomiędzy stypendystą, a miastem Jasłem. Ich symbolicznego wręczenia, w drodze zarządzenia burmistrza miasta, dokonali dzisiaj: Ryszard Pabian, jego zastępczyni Elwira Musiałowicz-Czech oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak.

Gospodarz naszego grodu podkreślił, że wręczane już po raz piąty nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury jest jedną z form, którą miasto Jasło wspiera działalność jego młodych mieszkańców.

Chcielibyśmy nią objąć jak najszersze grono, ale niestety mamy takie, a nie inne możliwości. Przyznam się, że zasiadając w szerokim gronie osób, przy pomocy których wybieramy stypendystów, zawsze mamy problem. – powiedział Ryszard Pabian.

Na tegoroczną edycję plebiscytu, do którego wnioski można było składać w jasielskim magistracie od 31 października ubiegłego roku do 31 stycznia, napłynęło sześć projektów.

Te propozycje, które dostajemy, dotyczą różnych działań. Chociażby fotografia, grafika, muzyka. Z każdej dziedziny były tego typu propozycje i trudno porównywać te działania pomiędzy tak różnymi kategoriami. Stąd też zawsze największy problem stwarza nam wyłonienie sposobu w jaki sposób wybierać tych pretendentów. I tak zaczyna się niejednokrotnie od propozycji zupełnie innych nazwisk, a w końcu dochodzimy razem do jakiegoś consensusu. W przypadku tych kilku złożonych wniosków też rozpoczynało się od różnych innych propozycji ze strony członków tej kapituły, ale na koniec byliśmy zgodni. Nie było problemu, że to właśnie Państwu należy te stypendia przyznać, czego serdecznie gratuluję. – mówi burmistrz.

Honorując trójkę młodych jasielskich artystów burmistrz Pabian dodał: – Miałem okazję zapoznać się z tymi działaniami, które przez te krótkie lata życia, bo wszyscy jesteście bardzo młodzi, mieliście szansę dokonać. To bardzo szerokie spectrum, bo tych przeróżnych wystaw czy konkursów było naprawdę wiele. Wierzę, że nadal będziecie w nich brać udział i nadal będziecie odnosić sukcesy, czego Wam życzymy.

Pierwszym stypendystą burmistrza miasta Jasła został w 2012 roku Michał Szpak. W kolejnych latach wyróżniono: Karola Godka i Marcina Polara (2013), Aleksandrę Tocką, Magorzatę Samborską i Edwarda Lechetę (2014) oraz Patrycję Ochałę i Joannę Preisner (2015).

Nagrody są przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 roku w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Może się o nią ubiegać osoba indywidualna lub grupa osób realizujących przedsięwzięcie. Zgodnie z przyjętym kryterium w każdym roku burmistrz przyznaje od jednego do trzech stypendiów w kwocie nieprzekraczającej 10 tysięcy złotych. Środki te są zabezpieczone w budżecie miasta w dziale „kultura”. Szczegółowe warunki realizacji stypendium określa umowa zawarta pomiędzy miastem Jasłem, a stypendystą, który jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania ze sposobu wykorzystania nagrody i osiągniętych wyników w tym zakresie.

20160310-01

20160310-02

20160310-03

20160310-04

20160310-05

20160310-06

20160310-07

20160310-08

20160310-09

20160310-10

20160310-13

20160310-12

20160310-11

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Troje stypendystów burmistrza Jasła w zakresie upowszechniania kultury”