Informacje

Eliminacje miejskie OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” 2016

W Jasielskim Domu Kultury odbył się (31.03) Międzyszkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Organizowany od kilku lat Turniej przyczynia się do popularyzowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych z pożarnictwem. Podczas turnieju zainteresowani uczniowie nie tylko zgłębiają wiedzę pożarniczą, ale także zapoznają się z zagadnieniami związanymi z ochroną ludności, ekologią czy ratownictwem.

Turniej przyczynia się do wzrostu zainteresowania dzieci i młodzieży społeczną działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, a także umożliwia rozwój osobom zainteresowanym sprawami pożarnictwa. Niejednokrotnie młodzi ludzie rozpoczynają swoje kariery w jednostkach straży pożarnej właśnie poprzez udział w konkursach i turniejach poświęconych zagadnieniom pożarnictwa. W ten sposób rozbudzają w sobie zainteresowania i często odkrywają swoje „życiowe powołanie”. Dlatego niezwykle ważnym jest podejmowanie oraz wspomaganie działań umożliwiających młodym ludziom rozwijanie swoich talentów i zainteresowań oraz uczestniczenie w kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży.

Turniej składał się z części pisemnej i ustnej, a wiedza uczestników była oceniana przez komisję, którą stanowili przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle -brygadier Wacław Pasterczyk i brygadier Ireneusz Zagórski.

Organizatorami turnieju byli Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaśle oraz Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle. Nagrody i statuetki zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Jasła, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle oraz jasielską firmę F.H.U. EKOMAX Jerzy Kotulak. Koordynatorami turnieju tak jak w poprzednich latach byli: Marek Myśliwiec – Komendant Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Jaśle oraz Marcin Gustek – Sekretarz Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Jaśle.

Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: Szkoły podstawowe
1. Zuzanna Zagórska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle
2. Weronika Biały – Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle
3. Aleksandra Bajorek – Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle
Kategoria: Szkoły gimnazjalne
1. Kamil Sajdak – Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
2. Gabriela Olbrot – Gimnazjum nr 1 w Jaśle
3. Kacper Płaziak – Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle
Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne
1. Konrad Filipak – II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
2. Łukasz Gajda – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle
3. Bartłomiej Doktór – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych będą reprezentować szkoły na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE