Kultura | rozrywka | edukacja

Fotografia dokumentalisty. Wystawa prac Mieczysława Mikulskiego (zapowiedź)

Jasielski Dom Kultury i Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego zapraszają na wystawę fotografii „50 lat twórczości Mieczysława Mikulskiego”. Uroczysty wernisaż odbędzie się 12 kwietnia br. o godz. 17.00 w Sali Off’owej JDK.

Mieczysław Mikulski

Blisko 150 fotografii, które będą prezentowane na wystawie w JDK pochodzi ze zbiorów żony pana Mieczysława – Barbary Mikulskiej, przekazanych dla Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Felicji Jałosińskiej. Zdjęcia dokumentują stare Jasło: miejsca, wydarzenia i ludzi.

Mieczysław Mikulski, jaślanin z urodzenia, zasłużony dla Jasła społecznik zapisał się w pamięci mieszkańców miasta jako wspaniały instruktor harcerski, regionalista, fotograf i dokumentalista.

Przez kilka dziesięcioleci pełnił różne ważne funkcje w Komendzie jasielskiego Hufca ZHP, w tym w latach 1956-1963 funkcję komendanta. Był skarbnicą wiedzy o harcerstwie, nauczycielem wielu pokoleń instruktorów i harcerzy, organizatorem i animatorem mnóstwa przedsięwzięć programowych oraz wychowawczych, przyjacielem wszystkich zuchów i harcerzy.

Oprócz harcerstwa bardzo aktywnie działał w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego od samego początku jego istnienia. Przez kilka kadencji był członkiem zarządu i pełnił w nim ważne funkcje statutowe, m. in. zastępcy prezesa i sekretarza. W ramach społecznej pracy w SMJiRJ rozwijał swoją pasję fotograficzną, dzięki której zebrał – w dużej mierze na potrzeby Stowarzyszenia – ogromny zbiór zdjęć dokumentujących historię Jasła i wydarzenia z życia jego mieszkańców. Sporo spośród nich prezentowano na różnych wystawach i publikowano w wielu wydawnictwach nie tylko Stowarzyszenia.

Najbardziej znaną publikacją Mieczysława Mikulskiego jest album „Jasło – zburzone nienawiścią – wydźwignięte pracą…”, w którego wstępie „Od Autora” napisał: „Obraz rodzinnego miasta, jego największej tragedii oraz heroicznego wskrzeszenia, namalowany sercem i obiektywem, przekazuję jego Mieszkańcom” – wspomina go jasielski historyk Wiesław Hap.

Mieczysław Mikulski zmarł 30 maja 2013 r. w wieku 86 lat. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Zielonej w Jaśle.

Zawsze pogodny, uśmiechnięty i dowcipny, wspierał nas swoim doświadczeniem i mądrością życiową, służył pomocą w wielu działaniach. Był człowiekiem prawym i do końca życia wiernym przyrzeczeniu i prawu harcerskiemu. Do ostatnich chwil pełnił służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Był dumny, z tego że jest rodowitym jaślaninem i może służyć swoją wiedzą na temat historii miasta, zwłaszcza tej, której był bezpośrednim świadkiem – dodaje W. Hap.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE