Kultura | rozrywka | edukacja

VII Biennale: Powrót do źródeł (zapowiedź)

Jasielski Dom Kultury zaprasza artystów nieprofesjonalnych do udziału w VII Jasielskim Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej pt. „Powrót do źródeł”. Prace w ilości 5 sztuk należy składać w Jasielskim Domu Kultury do 22 kwietnia br.

Biennale 2016

Celem Biennale jest pobudzenie aktywności twórczej artystów ludowych i nieprofesjonalnych, popularyzacja i konfrontacja ich dorobku artystycznego, poszukiwanie nowych indywidualności i osobowości twórczych oraz wymiana doświadczeń artystycznych uczestników konkursu.

Do VII Biennale mogą się zgłosić dorośli twórcy nieprofesjonalni z terenu powiatu jasielskiego i przedstawić prace malarskie bądź rzeźbiarskie, wykonane dowolną techniką w ciągu ostatnich dwóch lat. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, ich wyboru na wystawę pokonkursową oraz przyzna nagrody.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela kurator wystawy Anna Brożyna, tel. 13 44 351 54, e-mail: jdkplastyk@vp.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej www.jdkjaslo.pl w zakładce „Regulamin”.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE