Informacje

Turniej BRD: Jasło i Wróblowa obronili ubiegłoroczną wygraną

Propagowaniu idei bezpiecznego poruszania się dzieci i młodzieży po drogach, poszerzaniu ich wiedzy o przepisach regulujących prawidłowe uczestniczenie na co dzień w ruchu drogowym oraz kształtowaniu prawidłowych nawyków i zachowań w czasie nieprzewidzianych wypadków i nagłych zdarzeń losowych jakie czyhają na pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego – temu m.in. służy Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zakończyły się właśnie jego eliminacje na szczeblu powiatu jasielskiego. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli reprezentanci miasta Jasła i gminy Brzyska.

Dzisiaj na obiektach Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle spotkały się drużyny wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji wewnątrzszkolnych oraz zorganizowanych na poziomie poszczególnych gmin powiatu jasielskiego. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych i odbywa się już po raz trzydziesty dziewiąty (w powiecie jasielskim nieprzerwanie od 2002 roku). Wśród najmłodszych do rywalizacji przystąpiło osiem czteroosobowych zespołów (szkoły podstawowe z Bączalu Dolnego, Wróblowej, Jasła, Krempnej, Nowego Żmigrodu, Warzyc, Osieku Jasielskiego i Tarnowca), zaś w starszej kategorii wiekowej – dziewięć trzyosobowych zespołów (gimnazja z: Kołaczyc, Jasła, Wróblowej, Łubna Szlacheckiego, Krempnej, Bączalu Dolnego, Szebni, Nienaszowa oraz Trzcinicy).

Wzorem lat ubiegłych uczestnicy turnieju wystartowali w konkurencjach sprawdzających posiadaną przez nich wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Na początek kilkugodzinnych zmagań wszyscy reprezentanci poszczególnych zespołów musieli napisać test wiedzy.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Na rozwiązanie pisemnego testu, na który składało się dwadzieścia pięć pytań z ogólnych przepisów prawa o ruchu drogowym oraz dziesięć pytań poświęconych prawidłowym zachowaniom na skrzyżowaniach, uczniowie mieli czterdzieści minut. Każdy z uczestników otrzymał kopię testu na pamiątkę. Zadanie polegało na tym, aby na arkuszu czytelnie zaznaczyć wybraną przez siebie odpowiedź. W przypadku zakreślenia lub wymazania, a później poprawienia jej komisja sędziowska traktowała to jako odpowiedź nieprawidłową i nie przyznawała punktu. Niezależnie od szczebla turnieju jego uczestnicy zadają mi później pytanie: dlaczego nie można nanieść poprawki? Zawsze odpowiadam: jeżeli w ruchu drogowym popełni się błąd to już nie da się go poprawić. W związku z tym poprzez między innymi testy pisemne przygotowujemy młodych ludzi do udziału w ruchu drogowym. Naszą intencją jest wykształtowanie u nich nawyków bezpiecznego poruszania się po naszych drogach do czy ze szkoły. Tego typu turnieje dają też zalążek wiedzy, aby po ukończeniu przez uczestników pełnoletniości mogli przystąpić do pierwszego „dorosłego” egzaminu – na prawo jazdy. – mówi Józef Biernacki, przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego turnieju, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w latach 1997-2015.

Tuż po zmaganiach pisemnych uczestnicy przystąpili do zadań sprawnościowych. Polegały one na prawidłowym przejechaniu rowerem przez symulujące autentyczny ruch uliczny miasteczku ruchu drogowego (jedyny tego typu profesjonalny obiekt w powiecie jasielskim, któremu patronuje śp. Ryszard Libucha – ceniony pedagog, samorządowiec, jeden z pomysłodawców budowy obiektu przy tutejszej szkole), po wyznaczonym torze, na trasie którego znajdowało się specjalnie przygotowanych trzynaście „przeszkód” oraz udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej – poszkodowanemu rowerzyście biorącemu udział w symulowanym wypadku komunikacyjnym.

Jeśli chodzi o szkoły podstawowe to kilka lat wstecz w regulaminie turnieju został ustalony parytet: startują dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Stąd też naprzemiennie wykonywali oni dwie pierwsze konkurencje: jedna dziewczynka i jeden chłopiec – jazdę po miasteczku ruchu drogowego, zaś druga dziewczynka i drugi chłopiec – jazdę po rowerowym torze przeszkód. Oba zadania nadzorowali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle: Grzegorz Smagacki i Ryszard Przewoźnik. Jeżeli chodzi o gimnazja to jedna wybrana osoba wykonywała jazdę po miasteczku ruchu drogowego, druga zaś po rowerowym torze przeszkód. Natomiast w obu kategoriach wiekowych cały zespół przystępował do konkurencji z pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizacji poszczególnych zadań mogli przyglądać się – w roli obserwatorów – opiekunowie drużyn. Dzięki sprawnej pracy przewodniczącego komisji obliczeń Artura Domasławskiego po poszczególnych konkurencjach ogłaszane były wyniki cząstkowe. – opowiada Józef Biernacki.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

„Życie jest najcenniejszym darem danym od Boga i tylko raz”

Magdalena Adam z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, która obsługiwała konkurencję pierwszej pomocy, bardzo wysoko ocenia poziom umiejętności uczestników turnieju.

Generalnie były dwa dość mało skomplikowane urazy – jeden ręki i jeden nogi. Mimo tego, że w konkurencji uczestniczyły szkoły podstawowe i gimnazja to poziom był bardzo wysoki. Muszę przyznać, że wśród niektórych drużyn był wyższy niż na turnieju motoryzacyjnym, który odbywał się w zeszłym tygodniu na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Chciałabym powiedzieć tylko tyle, że część z uczestników na pewno była zdenerwowana i było to widać podczas konkurencji. Trudno się dziwić szczególnie tym, którzy uczestniczyli pierwszy raz. To był wypadek pozorowany, na którym mamy sztuczne rany natomiast w rzeczywistości udzielanie pomocy osobie poszkodowanej jest dużo bardziej skomplikowane i na pewno wprowadza dużo większy element zdenerwowania. – powiedziała.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Józef Biernacki, który od 2002 roku aktywnie włącza się w realizację przedsięwzięcia na poziomie powiatu jasielskiego podkreśla, że organizacja turnieju z pewnością wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu jasielskiego, co odzwierciedlają policyjne statystyki jeśli chodzi o wypadki z udziałem nieletnich uczestników ruchu drogowego.

Zaznacza też, że poprzez znajomość przez najmłodszych przepisów czy umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poruszanie po naszych drogach staje się dla nich, jak i dla pozostałych uczestników ruchu znacznie bezpieczniejsze.

W telewizji na co dzień można zobaczyć wiele przykładów jak młodzi ludzie – rówieśnicy uczestników dzisiejszych zmagań – potrafią niejednokrotnie uratować ludzkie życie czy zdrowie. Czy to najbliższym członkom rodziny, czy przypadkowo napotkanym na ulicy osobom będącym w stanie zagrożenia. To właśnie poprzez przygotowywanie się do tego typu turniejów umieją później prawidłowo zachować się na drodze, udzielić pomocy potrzebującym przed przyjazdem wykwalifikowanych ratowników, zaalarmować właściwe służby ratownicze czy udzielić wsparcia psychicznego ofiarom wypadków komunikacyjnych czy innych zdarzeń losowych. Wyrażam przekonanie, że poprzez udział w naszym przedsięwzięciu jeszcze bardziej pogłębią dotychczas posiadaną wiedzę w tym zakresie. – powiedział Józef Biernacki.

Z licznej grupy prawie sześćdziesięciorga uczestników siedmioro z nich (czterech w kategorii szkół podstawowych i trzech w kategorii szkół gimnazjalnych) pojedzie wraz z opiekunami reprezentować powiat jasielski w zmaganiach szczebla wojewódzkiego. Podkarpackie eliminacje odbędą się 20 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruchniku, powiat jarosławski (dla szkół podstawowych) oraz 25 maja w Zespole Szkół w Czarnej, powiat dębicki (dla szkół gimnazjalnych).

Prym w turnieju – drugi rok z rzędu – wiodą uczniowie: Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle (Gabriela Hendzel, Jagoda Rak, Mikołaj Rak, Artur Czech, opiekun Adam Smorul) oraz Gimnazjum w Zespole Szkół im. św. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej, gmina Brzyska (Paulina Źrebiec, Marta Papciak, Patryk Piątek, opiekun Wojciech Janiga).

Drużyna ISP nr 12 w Jaśle wraz z opiekunem i dyrektorem placówki. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Drużyna ISP nr 12 w Jaśle wraz z opiekunem i dyrektorem placówki.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Drużyna Gimnazjum w ZS w Wróblowej wraz z opiekunem. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Drużyna Gimnazjum w ZS w Wróblowej wraz z opiekunem.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

WYNIKI – szkoły podstawowe
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Wróblowej, gmina Brzyska (Karolina Maguda, Weronika Źrebiec, Tomasz Tutro, Kamil Filipak, opiekun Anna Nowak)
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej, gmina Krempna (Eliza Potera, Justyna Białoń, Bartłomiej Liszka, Konrad Ornalik, opiekun Agnieszka Rogowska)
IV miejsce: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Warzycach, gmina Jasło (Izabela Biedroń, Wiktoria Ślusarz, Jakub Oszajca, Jakub Stopa, opiekun Artur Antas)
V miejsce: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, gmina Nowy Żmigród (Oliwia Nawracaj, Justyna Głodziak, Szymon Sudyka, Mateusz Dorociak, opiekun Barbara Marszał)
VI miejsce: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim, gmina Osiek Jasielski (Aleksandra Bal, Daria Toropiła, Norbert Bors, Mateusz Janiszewski, opiekun Sylwia Toropiła)
VII miejsce: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, gmina Skołyszyn (Sandra Olbrot, Aleksandra Łyszczarz, Marcel Halko, Kacper Chentosz, opiekun Aneta Brzezicka)
VIII miejsce: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu, gmina Tarnowiec (Zuzanna Leszczyńska, Ilona Leszczyńska, Jakub Buczyński, Gabriel Buczyński, opiekun Stanisław Cichoń)
W turnieju nie wystąpili (mimo wcześniejszego przesłania organizatorowi kart zgłoszenia) reprezentanci gminy Dębowiec oraz miasta i gminy Kołaczyce.

WYNIKI – szkoły gimnazjalne:
II miejsce: Gimnazjum w Zespole Szkół w Szebniach, gmina Jasło (Paweł Szczyrba, Szymon Wójtowicz, Jakub Dubiel, opiekun Artur Antas)
III miejsce: Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, miasto Jasło (Aleksandra Leśniak, Martyna Stanula, Anna Szot, opiekun Adam Smorul)
IV miejsce: Gimnazjum w Zespole Szkół w Krempnej, gmina Krempna (Weronika Miśkowicz, Bogdan Rogowski, Szymon Bernacki, opiekun Agnieszka Rogowska)
V miejsce: Gimnazjum Sportowe przy Zespole Szkół SASR im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy (Julia Barzyk, Krystian Wszołek, Piotr Czajka, opiekun Michał Czarnecki)
VI miejsce: Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim, gmina Tarnowiec (Michał Majka, Patryk Augustyn, Maciej Śmiech, opiekun Renata Syrek)
VII miejsce: Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach, gmina Kołaczyce (Karolina Iwanicka, Kamil Kołeczek, Mikołaj Jelec, opiekun Jerzy Woźniak)
VIII miejsce: Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, gmina Skołyszyn (Gabriela Kosiaty, Ilona Szymańska, Arkadiusz Jagoda, opiekun Aneta Brzezicka)
IX miejsce: Gimnazjum w Zespole Szkół w Nienaszowie, gmina Nowy Żmigród (Elżbieta Suska, Filip Mastej, Maciej Dziadosz, opiekun Aneta Brągiel)
W turnieju nie wystąpili (mimo wcześniejszego przesłania organizatorowi kart zgłoszenia) reprezentanci gminy Dębowiec oraz gminy Osiek Jasielski.

Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe medale i puchary, zaś wszyscy uczestnicy dzisiejszych zawodów atrakcyjne nagrody rzeczowe. Do uatrakcyjnienia udziału w turnieju poprzez ich ufundowanie przyczyniły się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego ziemi jasielskiej oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.

W ceremonii uroczystego otwarcia, jak i zakończenia eliminacji powiatu jasielskiego do 39. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz Jasła Ryszard Pabian, zastępca burmistrza Jasła Elwira Musiałowicz-Czech, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła VII kadencji Henryk Rak, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle kom. Jacek Krzyżak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle podinsp. Andrzej Przebięda, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel-Kijowska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Bogusław Kolarczyk oraz Dorota Krygowska z Wydziału Szkoleń i BRD WORD w Krośnie.

Szef jasielskiej Policji złożył serdeczne podziękowania na ręce Józefa Biernackiego za zaangażowanie w organizację turnieju zaznaczając, że co roku wkłada on masę swoich sił i środków w to, aby na naszych drogach było bezpiecznie.

Kom. Jacek Krzyżak pogratulował również laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu podkreślając, że wszyscy są już zwycięzcami. – Zawsze powtarzam, że im więcej ćwiczeń na poligonie tym mniej krwi na wojnie. Tak też się to przekłada tutaj jeśli chodzi o niektóre nawyki, które nabywacie w związku z tym, że przygotowujecie się do tych konkursów. Za każdym razem kiedy deklarujecie swój udział, a Wasi opiekunowie angażują siły, żeby Was przygotować, nabywacie pewnych nawyków. Później przekłada się to na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. M.in. jedną z konkurencji, która obowiązuje na tym turnieju, jest ratownictwo drogowe. Zawsze powtarzam, że człowieka można uratować tylko na piątkę w skali od jeden do pięć. Nie można go uratować na dwa, trzy lub jeden. Człowieka ratujemy tylko na pięć. Dlatego te nawyki, które tutaj nabywacie, potem przekładają się na to bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Serdecznie dziękuję organizatorom za to, że krzewicie te nawyki i przepisy ruchu drogowego wśród najmłodszych oraz wkładacie dużo pracy w to, żeby było jak najbezpieczniej na drodze. – powiedział.

Do gratulacji i serdecznych życzeń dołączył również gospodarz naszego miasta Ryszard Pabian.

Jak zwykle wykazaliście się świetną znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad poruszania się po naszych drogach i umiejętnościami technicznymi, bo takie są też sprawdzane. Cieszę się, że zawsze tak licznie i z zapałem bierzecie udział w tym konkursie. To przede wszystkim sprawdzenie swoich umiejętności, ale także szansa, aby je doskonalić. Mam nadzieję, że nie zatrzymacie swojej wiedzy tylko dla siebie, a podzielicie się nią z koleżankami i kolegami, zaś przede wszystkim będziecie ją wykorzystywać później, stale ją doskonaląc. W tej chwili poruszacie się po drogach pieszo, rowerami, motorowerami, a kiedyś siądziecie za kierownicą większych pojazdów. Myślę, że to pozostanie Wam na zawsze. Życzę Wam, abyście zawsze mogli bezpiecznie się poruszać po naszych drogach. – zwrócił się do uczestników turnieju.

Dokonując krótkiego podsumowania dzisiejszych zmagań Józef Biernacki powiedział:

Cieszę się, że udało się tak sprawnie przeprowadzić całe przedsięwzięcie. Na szczęście ponownie dopisała nam pogoda dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić konkurencje sprawnościowe na „świeżym powietrzu”, czyli przyszkolnych obiektach dedykowanych temu turniejowi. Na nagrody dla laureatów złożyły się wszystkie samorządy powiatu jasielskiego: miasto Jasło, miasto i gmina Kołaczyce oraz pozostałe gminy. Każde dziecko otrzymało nagrodę. Dziękuję bardzo za wsparcie i pomoc przy realizacji całego przedsięwzięcia, szczególnie działaczom Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, funkcjonariuszom Policji z Jasła i poszczególnych posterunków, którzy włączyli się do obsługi turniejów na szczeblu poszczególnych gmin, lokalnym samorządom za wsparcie merytoryczne i finansowe, rodzicom i opiekunom młodzieży za ich przygotowanie do udziału w zawodach.

* * *

Głównym organizatorem tegorocznych eliminacji powiatu jasielskiego do 39. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych była Policja, która do realizacji przedsięwzięcia zaprosiła społecznych partnerów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach: Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego (organizację sfederowaną w Polskim Związku Motorowym), Starostwo Powiatowe w Jaśle, Urząd Miasta w Jaśle, urzędy gmin powiatu jasielskiego oraz Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Bogdan Rzońca, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle komisarz Jacek Krzyżak, starosta jasielski Mariusz Sepioł, burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel-Kijowska oraz prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Stanisław Radzik.

W powiecie jasielskim turnieje BRD odbywają się nieprzerwanie od 2002 roku (XXV edycja).

W szkołach jest wiele konkursów, ale tylko ten jest bezpośrednio poświęcony bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wszyscy jesteśmy jego uczestnikami. Od pieszych wymaga się takiej samej wiedzy jak od kierujących pojazdami. Muszę podkreślić, że ci młodzi ludzie biorący udział w naszym przedsięwzięciu niejednokrotnie posiadają większą wiedzę jak niektórzy kierowcy, którzy przed wieloma latami zdobyli prawo jazdy. U nas się uważa, że prawo jazdy dostaje się raz na zawsze. A ileż to razy przepisy się zmieniły. Dopiero kiedy taki kierowca zderzy się z rzeczywistością, a szczególnie jak będzie musiał zapłacić mandat, to wtedy się zastanawia dlaczego został ukarany. – podkreśla Józef Biernacki.

Eliminacje na szczeblu powiatowym poprzedziła rywalizacja wewnątrzszkolna oraz finały w poszczególnych gminach powiatu jasielskiego.

DO POBRANIA:
Szczegółowe wyniki – kategoria szkół podstawowych (.pdf)
Szczegółowe wyniki – kategoria szkół gimnazjalnych (.pdf)
Wykaz finalistów w latach 2002-2015 – szkoły podstawowe (.pdf)
Wykaz finalistów w latach 2002-2015 – szkoły gimnazjalne (.pdf)

DO OBEJRZENIA:
Eliminacje powiatu jasielskiego do 39. OTBwRD – fotogaleria, część 1
Eliminacje powiatu jasielskiego do 39. OTBwRD – fotogaleria, część 2

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Turniej BRD: Jasło i Wróblowa obronili ubiegłoroczną wygraną”

  1. Wielkie brawa dla p. Józefa za to, że mimo choroby potrafił tak wspaniale zorganizować i przeprowadzić turnieje dla dzieci i wcześniej dla młodzieży.