Kultura | rozrywka | edukacja

VI Powiatowy Dzień Matki

Słowo matka nam wszystkim kojarzy się z beztroskim dzieciństwem, dorastaniem, jest symbolem miłości, bezpieczeństwa, rodzinnego domu. Bycie matką to wielka odpowiedzialność, którą łączy się z jednoczesnym przeżywaniem radości i doświadczaniem cierpień, troskami, wielkimi nadziejami związanymi z dziećmi, ale też niepokojami o ich los.

VI Powiatowy Konkurs z okazji Dnia Matki już za nami. Uczestniczyło w nim ponad 160 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z 9 gmin powiatu jasielskiego. Uroczysty koncert z podsumowaniem konkursu literacko – plastycznego odbył się 28 maja 2016 r. w Domu Ludowym w Niepli. Organizatorami tegorocznej uroczystości byli: Gmina Jasło, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Koło Gospodyń Wiejskich w Niepli, Renata Brągiel – Radna wsi Niepla, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle.

Konkurs objęty został Patronatem Stanisława Pankiewicza – Wójta Gminy Jasło oraz Mariusza Sepioła – Starosty Powiatu Jasielskiego.

Podczas uroczystości podsumowano VI Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny Dzień Matki w powiecie jasielskim. Wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich z okazji 1050 rocznicy Chrztu Państwa Polskiego oraz 150 – lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. W tym roku na konkurs wpłynęło 29 prac: 16 utworów literackich oraz 13 prac plastycznych i rękodzielniczych.

Statuetki Konkursowe przyznano:
W kategorii poezja: Aleksandra Chmiel – gmina Jasło
W kategorii proza: Stanisława Gierlasińska – gmina Tarnowiec
W kategorii rękodzieło artystyczne: Helena Jarecka – gmina Jasło

Wyróżnienia otrzymali:
Maria Buczyńska, Józefa Trznadel, Bernadeta Samborska, Zofia Gałuszka, Czesława Klocek, Danuta Trzeciak, Maria Ulaszek, Maria Paprocka, Halina Dybaś, Halina Byczek, Maria Gubała, Alicja Antonik, Rozalia Kolanko, Maria Tomasik, Teresa Macek, Maria Słowik, Maria Bielamowicz, Krystyna Pilch, Marianna Romanek, Jadwiga Chochołek, Barbara Rodak, Agnieszka Bal, s. Agata Noskowicz, s. Zofia Zymróz, Beata Rolek i Maria Homlak.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Jasło.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niepli, zespołu Allegretto ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Jaśle oraz zespołu ludowego Przybowianki.

Sprzyjającą okoliczność, jaką był bez wątpienia tegoroczny VI Powiatowy Dzień Matki, organizatorzy wykorzystali by wręczyć podziękowania za dotychczasową współpracę osobom, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym na terenie gminy Jasło. Dziesięciu mieszkankom gminy Jasło, listy gratulacyjne wręczył Henryk Motkowicz – z-ca wójta gminy Jasło oraz Małgorzata Dubiel – sekretarz. Podziękowania dla kobiet z terenu powiatu jasielskiego skierował również Mariusz Sepioł – Starosta Powiatu Jasielskiego, nagrody dla siedmiu działaczek społecznych wręczyła Bożena Macek – Lubaś – radna Powiatu Jasielskiego. Wśród gości zgromadzonych na uroczystości znaleźli się m.in. Alicja Zając – senator RP, ks. prałat Wacław Rybka, Anna Łepkowska, Krzysztof Brągiel, Marian Gawron – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasło oraz Piotr Wilk – radny.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Barbarze Owsiak przewodniczącej KGW w Niepli i paniom z koła, jak również wszystkim osobom które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji konkursu, zabezpieczenia statuetek, nagród, dyplomów, druku wydawnictwa, przygotowania wystawy i uroczystości.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Powiatowa Rada KGW w Jaśle
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy

SŁOWA KLUCZOWE