Na drogach

Uczniowie z Jasła znów najlepsi z wiedzy o BRD

Za nami etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Zwyciężyli, podobnie jak przed rokiem, gospodarze konkursu – reprezentanci Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Nad sprawnym przebiegiem konkurencji teoretycznych i praktycznych czuwała powołana przez organizatora komisja, w której skład weszli m.in. policyjni eksperci ruchu drogowego. Dla wszystkich uczestników dzisiejszego turnieju czekały nagrody rzeczowe ufundowane przez społecznych partnerów przedsięwzięcia.

Już po raz czterdziesty pierwszy na terenie całego kraju odbywają się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym adresowane do najmłodszej części naszego społeczeństwa – uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz oddziałów po wygasających w związku z reformą oświatową gimnazjach. Jego organizację na szczeblu lokalnym podjął się Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, który do udziału w przedsięwzięciu zaprosił społecznych partnerów, w tym: Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Urząd Miasta w Jaśle oraz urzędy gmin powiatu jasielskiego.

Wzorem poprzednich edycji konkursu jego gospodarzem jest Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, który nie tylko dysponuje jedynym profesjonalnym w powiecie jasielskim Miasteczkiem Ruchu Drogowego, któremu patronuje Ryszard Libucha, ale także całą niezbędną infrastrukturą techniczną umożliwiającą przyjęcie znacznej liczby uczestników z całego regionu. Co roku w turnieju biorą udział drużyny – przedstawiciele poszczególnych dziesięciu gmin wchodzących w skład powiatu (jednej miejskiej, jednej miejsko-wiejskiej i osmiu wiejskich). Szkoły podstawowe są reprezentowane przez czterech uczniów (dwie dziewczynki i dwóch chłopców) natomiast oddziały gimnazjalne przez trzech, którym towarzyszą opiekunowie.

W etapie powiatowym rywalizacja startujących ekip rozpoczęła się od części teoretycznej. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru obejmujący dwadzieścia pięć pytań, w których musieli wykazać się podstawową znajomością przepisów o ruchu drogowym. Kolejnych dziesięć zadań polegało na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Następnie przystąpiono do realizacji konkurencji praktycznych, tj. jazdy sprawnościowej rowerem po miasteczku ruchu drogowego, jazdy sprawnościowej rowerem po wyznaczonym przez organizatora torze przeszkód oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zmagania uczniów nadzorowała powołana przez organizatora komisja w składzie:

  • sędzia główny – Józef Biernacki (Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego);
  • sekretarz – Damian Palar (przedstawiciel patrona medialnego);
  • sędzia konkurencji – Magdalena Adam (Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego);
  • sędzia konkurencji – młodszy aspirant Łukasz Brej (Wydział Ruchu Drogowego KPP w Jaśle);
  • sędzia konkurencji – starszy aspirant Tomasz Grzyb (Wydział Ruchu Drogowego KPP w Jaśle);
  • sędzia konkurencji – Piotr Chojecki (przedstawiciel patrona medialnego);
  • komisja obliczeń – Artur Domasławski (Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle).

Zwycięzcami eliminacji powiatu jasielskiego do 41. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, podobnie jak przed rokiem, zostali gospodarze przedsięwzięcia – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. „Podstawówkę” reprezentowali: Kinga Moskal, Jagoda Rak, Alan Bieszczad, Krzysztof Królikowski natomiast oddziały gimnazjalne: Artur Czech, Dawid Domasławski, Gabriela Hendzel. Opiekunem obydwu zespołów był Adam Smorul.

Laureaci wezmą udział w podkarpackim finale wojewódzkim turnieju, który dla szkół podstawowych odbędzie się 17 maja w Hucie Krzeszowskiej (powiat niżański), a dla gimnazjum 24 maja w Wielkich Oczach (powiat lubaczowski).

Na wszystkich uczniów oraz ich opiekunów czekał poczęstunek oraz symboliczne nagrody rzeczowe, których fundatorami były poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. Dla najlepszych przygotowano pamiątkowe medale oraz puchary. Wręczyli je m.in. pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle młodszy inspektor Robert Wróbel, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jaśle podkomisarz Bartłomiej Świerczek, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel-Kijowska oraz przedstawicielka WORD w Krośnie.

Szczególnie wzruszający moment miał miejsce, gdy wieloletni prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego oraz przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego turnieju BRD na ziemi jasielskiej Józef Biernacki powiedział, że ze względu na jego stan zdrowia jest to ostatnia edycja, w której bezpośrednią organizację angażuje swoją osobę. Młodzież oraz zaproszeni goście podziękowali mu za społeczną pracę na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym serdecznymi oklaskami.

Józef Biernacki (JKMiRD): 

  • Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację turnieju na szczeblu powiatu jasielskiego. W szczególności podziękowania kieruję pod adresem naszych najmłodszych członków lokalnej społeczności za chęć pogłębiania wiedzy o przepisach i zasadach ruchu drogowego, a także wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do udziału w poszczególnych etapach konkursu. Z policyjnych statystyk wynika, że już od wielu lat na drogach naszego powiatu nie doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym z udziałem małoletniego dziecka. To m.in. pokazuje, że prowadzony przez nas turniej ma wielki wymiar edukacyjny. Przedsięwzięcie, którego nadrzędnym celem jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie merytoryczne i finansowe poszczególnych partnerów społecznych. Angażują się m.in. policjanci ruchu drogowego, burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu jasielskiego, członkowie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, a także społeczność gościnnego dla uczestników od wielu lat Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Za choćby nawet najmniejszy wkład w pracę wyrażam dla wszystkich tych osób serdeczne podziękowanie. Mam nadzieję, że idea bezpieczeństwa ruchu drogowego właśnie w takim wymiarze będzie kontynuowana w kolejnych latach. Przypomnę tylko, że nasze przedsięwzięcie wpisuje się idealnie w jeden ze strategicznych aktów prawa miejscowego – Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2019. 

Wzorem poprzednich edycji wydarzenie wsparł medialnie m.in. portal regionalny terazJaslo.pl.

Szczegółowe wyniki turnieju w roku szkolnym 2017/2018

Szkoły podstawowe:

2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Wróblowej, gmina Brzyska (Katarzyna Gajda, Gabriela Mroczek, Mateusz Stawiarski, Dominik Rosół)
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Krempnej, gmina Krempna (Sara Krajciewicz, Wiktoria Miśkowicz, Bartłomiej Liszka, Przemysław Źrebiec)
4 miejsce – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie, gmina Skołyszyn (Jakub Antas, Mikołaj Filus, Martyna Furman-Kuraś, Anna Sokołowska)
5 miejsce – Szkoła Podstawowa w Tarnowcu, gmina Tarnowiec (Ilona Leszczyńska, Zuzanna Leszczyńska, Gabriel Buczyński, Jakub Buczyński)
6 miejsce – Szkoła Podstawowa w Warzycach, gmina wiejska Jasło (Izabela Biedroń, Wiktoria Ślusarz, Jakub Stopa, Jakub Oszajca)
7 miejsce – Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim, gmina Osiek Jasielski (Katarzyna Zięba, Zofia Rak, Damian Zagórski, Sebastian Haśko)
8 miejsce – Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, gmina Dębowiec (Emilia Sokołowska, Adrian Stój, Gabriela Zajdel, Dawid Jarecki)

Nie wzięli udziału reprezentanci gmin: Kołaczyce i Nowy Żmigród.

Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych:

2 miejsce – Gimnazjum w Wróblowej, gmina Brzyska (Weronika Źrebiec, Tomasz Tutro, Kamil Nocek)
3 miejsce – Gimnazjum w Krempnej, gmina Krempna (Weronika Miśkowicz, Konrad Ornalik, Eliza Potera)
4 miejsce – Szkoła Podstawowa w Warzycach, gmina wiejska Jasło (Jakub Betlej, Jakub Maziarz, Patryk Skocz)
5 miejsce – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie, gmina Skołyszyn (Wiktoria Barzyk, Dawid Furmanek, Arkadiusz Witalis)
6 miejsce – Zespół Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim, gmina Osiek Jasielski (Wioleta Szuma, Łukasz Kiełbasa, Bartosz Witusik)
7 miejsce – Gimnazjum Sportowe w ZS SASR w Trzcinicy (Karolina Lignar, Jakub Wszołek, Kacper Zaklikiewicz)
8 miejsce – Publiczne Gimnazjum w Cieklinie, gmina Dębowiec (Piotr Sroka-Lewosz, Sebastian Ślusarczyk, Mateusz Świątkowski)

Nie wzięli udziału reprezentanci gmin: Kołaczyce, Nowy Żmigród i Tarnowiec.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE