Informacje

„Jaślanie” chcą dynamicznego rozwoju miasta

Andrzej Czernecki przedstawił swoją wizję Jasła na najbliższą kadencję. Kandydat „Jaślan” na burmistrza chce obudzić drzemiący w mieście potencjał gospodarczy po to, aby przywrócić mu należną rangę dynamicznego samorządu na Podkarpaciu. Program zaprezentowany przez jego własny komitet wyborczy odnosi się do wszystkich najważniejszych aspektów życia lokalnej społeczności.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

W piątkowy wieczór odbyła się konwencja wyborcza komitetu „Jaślanie”, którego liderem jest 56-letni Andrzej Czernecki. To doświadczony samorządowiec, pełniący w przeszłości funkcję burmistrza Jasła. Zaprosił on do Jasielskiego Domu Kultury swoich sympatyków oraz mieszkańców Jasła zatroskanych przyszłością naszego miasta na prezentację programu oraz kandydatów, którzy mają mu pomóc w realizacji zamierzonych planów. Spotkanie, które było bezpośrednio transmitowane w Internecie za pośrednictwem profilu komitetu wyborczego w popularnym portalu społecznościowym, prowadził znany dziennikarz telewizyjny Witold Odrobina, związany z ogólnopolskimi mediami komercyjnymi, m.in. z radiem RMF FM oraz stacją telewizyjną TVN Turbo.

Andrzej Czernecki, wykorzystując multimedia, przez blisko pół godziny mówił o swoim pomyśle na dynamiczny rozwój Jasła.

Program komitetu wyborczego „Jaślanie” jest programem, który opiera się na wspólnocie z marzeniami Jaślan. Chcemy, żeby ten program był realizowany wspólnie z wszystkimi, którzy chcą, aby Jasło było miastem dynamicznym. Aby było miastem, które spełnia ambicje mieszczan jasielskich. Chodzi o to, żeby przywrócić miastu Jasłu jego należną pozycję dynamicznego miasta na Podkarpaciu. Żeby to zrobić musimy wykonać szereg działań, podjąć szereg wyzwań, które pozwolą nam wspólnie przeobrazić to miasto. Nasz program o tym mówi. To jest program, który odnosi się do wszystkich najważniejszych aspektów życia w mieście, czyli gospodarki, infrastruktury, sportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Są to niezmiernie ważne elementy życia miasta. Ale dla nas najistotniejsze jest to, że my będąc w samorządzie, nie zamierzamy opierać się tylko na art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, czyli administrować. Nasz program jest programem ambitnym. A zwykłe administrowanie to z całym szacunkiem może wykonywać każdy, bo to jest codzienna praca urzędnika. Natomiast nam zależy na tym, żeby w mieście realizować takie rzeczy, które będą czynnikami rozwojowymi. – powiedział.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Kandydat na burmistrza miasta z ramienia „Jaślan” zamierza realizować następujące przedsięwzięcia:

GOSPODARKA

 • programy wsparcia dla małej przedsiębiorczości
  Chcemy uzgodnić te formy wspólnie z przedsiębiorcami, handlowcami, rzemieślnikami. Nie chcemy się im narzucać jako administracja. Chcemy je przedyskutować, a następnie wcielić w życie.
 • utworzenie klastra energetycznego
  Gdy odpowiednio się zorganizujemy możemy mieć tańszą energię. Tańszą energię mogą mieć także przedsiębiorcy, w związku z tym łatwiej im będzie prowadzić produkcję. Wiemy, jak to zrobić. Taką formę przetestowaliśmy już.
 • wsparcie administracyjne dla inwestycji
  Rozmawiałem z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i posłem Bogdanem Rzońcą, którzy gościli w PKP Cargo w Jaśle. Będzie przygotowana inwestycja rozwojowa dla tej firmy. To samo będzie dotyczyło LOTOS-u. Rolą administracji jest to, żeby stworzyć odpowiednie warunki, żeby tym inwestycjom nie przeszkadzać, a je wspierać, by odbudowywać potencjał gospodarczy w naszym mieście.
 • kontynuacja rozbudowy infrastruktury stref ekonomicznych
  Musimy kontynuować budowę sieci dróg dojazdowych w strefie warzyckiej. Duży potencjał inwestycyjny tkwi w osiedlu Podzamcze. To jest mniej znany teren miasta, ale mamy tam spore tereny.
 • rozwiązanie problemu odpadów komunalnych
  Ten problem mógł być rozwiązany w 2006 roku. Po dwunastu latach znowu stajemy przed tym problemem, ale mamy na to pomysł.
 • wspieranie tworzenia miejsc pracy o wysokiej jakości
  Zależy nam na tym, aby te miejsca pracy, które w Jaśle powstaną, były miejscami dobrze opłacanymi i były przyjaznymi dla środowiska.

INFRASTRUKTURA

 • budowa Centrum im. Ignacego Łukasiewicza
  Cztery lata temu mówiłem o tym, że chcemy utworzyć Centrum im. Ignacego Łukasiewicza. Miała to być śmiała koncepcja, która mówiła o części edukacyjnej i zaawansowanej części laboratoryjnej. W tej chwili mamy propozycję, która miałaby być realizowana w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2. Nam zależy na tym, żeby tworzyć nowe, ambitne obiekty dla lokalizacji takich przedsięwzięć.
 • skomunikowanie miasta z autostradą A4 i drogą Via Carpatia
  Stoimy przed tymi samymi wyzwaniami, przed którymi staliśmy cztery lata temu. Brakuje nam nowych dróg, mostów, brakuje nowych mieszkań i miejsc parkingowych. Tutaj pojawiają się bardzo dobre sygnały. Jest w tej chwili przygotowywany projekt połączenia miasta Jasła z autostradą. Mam nadzieję, że za kilka lat to połączenie nastąpi. Ale też jest potrzeba połączenia miasta z Via Carpatia.
 • przedłużenie linii kolejowej nr 25 z Dębicy do Jasła
  Na kolejnictwo są bardzo duże środki inwestycyjne. Tutaj w ramach Centralnego Portu Lotniczego jest szansa i o tym rozmawialiśmy m.in. z posłem Rzońcą i starostą Pawlusiem, żeby wykonać połączenie kolejowe Jasła z Dębicą. Wstępne plany tych prac są już wykonane. To jest szansa, żeby z Jasła do Krakowa przejechać w ciągu półtorej godziny, może godzinę i piętnaście minut. Takie rozwiązanie mogłoby napędzić w Jaśle dobrą koniunkturę.
 • kontynuacja prac przy budowie nowych odcinków dróg wojewódzkich w mieście
  Te inwestycje wchodzą w fazę realizacji, ale jeszcze ich nie ma. Naszą rolą, jak będzie nam dane rządzić tym miastem, jest doprowadzenie do jak najszybszej realizacji tych niezwykle potrzebnych przedsięwzięć.
 • przebudowa skrzyżowań z wprowadzeniem ruchu okrężnego na ulicach: Baczyńskiego i 3 Maja oraz u zbiegu ulic: Bednarskiej, Jagiełły, PCK, Bohaterów Monte Cassino
  Na szczęście mieszkańcy, przez kulturę jazdy, nie doprowadzają tam do wypadków, ale musimy to rozwiązać.
 • budowa mostu na rzece Wisłoce w kierunku osiedla Gądki
  Wspólnie ze starostwem jesteśmy w stanie tą inwestycję zrealizować.
 • budowa parkingu wielopoziomowego w centrum miasta oraz parkingów typu Kiss&Ride
 • realizacja budownictwa wielorodzinnego w ramach rządowego programu „Mieszkanie +”
  Ciężko dostać w Jaśle mieszkanie w dobrych pieniądzach. Są programy typu „Mieszkanie +”, a więc mamy dużą szansę do wykorzystania.
 • utworzenie dworca multimodalnego
  Chcemy połączyć komunikację samochodową z kolejową. Rolą samorządu jest to, aby te inwestycje dopomóc.

KULTURA, EDUKACJA, SPORT

 • utworzenie Miejskiego Liceum Akademickiego
  Chcemy stworzyć ofertę dla wyjątkowo uzdolnionej młodzieży. Taka placówka, nie konkurująca z naszym I Liceum, byłaby na pewno dobrą propozycją.
 • kontynuacja programu „Jasło Miasto Wiedzy”
  Musimy się uczyć przez całe życie. Muszą uczyć się i młodsi, i starsi. Kiedyś w jasielskich szkołach podstawowych była prowadzona nauka języka chińskiego. Niestety, zostało to zaniechane. Ale świat się zrobił w tej chwili tak globalny, że nauka języka obcego jest niezwykle potrzebna.
 • kontynuacja programu „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM”
  Tu jest świetna współpraca z firmą LOTOS. To jest kilkaset tysięcy złotych przeznaczone na współpracę z młodzieżą. Tego programu nie można zaniechać, jego trzeba kontynuować.
 • kontynuacja programu „Jasielski Uniwersytet Dziecięcy”
 • budowa infrastruktury sportowej
  Z naszego programu, który przedstawiliśmy cztery lata temu, w zasadzie zostało zrealizowane tylko Podkarpackie Centrum Sportów Walki. Reszta zadań jest albo w fazie przygotowania, albo projektowania, ale fizycznie jeszcze nic się nie zadziałało. To jest dla nas wyzwanie, żeby to zrobić w dynamiczny sposób. Przed nami duże wyzwania. Byłem na otwarciu stadionu lekkoatletycznego w Trzcinicy. Powstał tam piękny obiekt za 5,2 miliona złotych. Można tam trenować na najwyższym poziomie. Jasło jest większe od Trzcinicy, a w ogóle nie ma porządnej bieżni. To jest wyzwanie, o którym mówiliśmy cztery lata temu. Teraz pozostało nam ono do zrealizowania. To samo dotyczy stadionu Czarnych. Tutaj były różne plany natomiast jest tak duży sentyment do tego miejsca, że poprawa obecnej infrastruktury jest dla nas priorytetowa. Jeżeli projekty są złożone to my zadbamy, aby z fazy chęci przeszły do fazy realizacji.
 • budowa ścieżek rowerowych i przebudowa terenów nadrzecznych
  Mamy zaprojektowaną sieć ścieżek rowerowych o długości około trzydziestu kilometrów. W tej chwili mamy bodajże kilkaset metrów. Nam chodzi o to, żeby rozszerzyć to pojęcie ścieżek rowerowych, by one nie tylko służyły jako ścieżki spacerowe, ale również jako dojazd do miejsc pracy. Aby jak największa część mieszkańców mogła się przesiąść z samochodów na rowery. My mamy trzy rzeki w Jaśle. Tak na dobrą sprawę nie za specjalnie możemy się w tych rzekach wykąpać. Chcemy, żeby rozszerzyć tą bazę korzystając z różnego rodzaju rozwiązań.
 • udostępnienie zbiornika wodnego na Kwiatowej
  To piękny ośrodek oddany do użytku w 2012 roku. W tej chwili bardzo często jest tam pusto. Jak jest gorąco to nie można się w tym miejscu wykąpać. Natomiast jest możliwość wykonania tam basenów pływających i plaży tak, aby korzystać z tego miejsca w szerszym zakresie niż do tej pory. Chcemy wykorzystać potencjał tego miejsca.

OCHRONA ZDROWIA

 • wsparcie w rozwoju jasielskiego szpitala
  Jeżeli mieszkańcy obdarzą nas swoim zaufaniem, chcemy dopomóc w rozwoju tego miejsca. W tej chwili pilną potrzebą jest budowa pawilonu dla oddziału psychiatrycznego i przeniesienie go z siedziby Za Bursą. Tam jest plan, żeby stworzyć Muzeum Historii Miasta. Mówimy o jego martyrologicznej części. To jest możliwe przy współdziałaniu z powiatem. Jeżeli będzie mi dana taka możliwość to chciałbym to zrealizować.
 • realizacja programów prozdrowotnych adresowanych do osób powyżej 60. roku życia
 • realizacja programu „Czyste powietrze”
  Dopiero teraz zaczęliśmy zwracać uwagę na to jak ważnym jest to, czym oddychamy. My tutaj mamy duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o Jasło. Ale to jest wyzwanie nadal bardzo aktualne. W ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zrealizowaliśmy ponad 12 tysięcy kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Blisko 50 tysięcy osób korzysta z tego. W Jaśle blisko osiemset domów jest wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Właśnie po to, żeby nie spalać niepotrzebnie węgla, żeby nie truć powietrza. Tak samo w jasielskim szpitalu zrobiliśmy solary.

PROGRAMY SPOŁECZNE

 • realizacja programu „Familijne Jasło”
  – utworzenie miejskiego żłobka
  – transport publiczny za symboliczną „złotówkę”
  – zero opłat dodatkowych za pobyt w przedszkolach miejskich
  – wsparcie rozbudowy jasielskiego hospicjum Caritas
  – kluby seniora we wszystkich domach osiedlowych
  – rozwój wolontariatu
  – walka z ubóstwem energetycznym
  – budowa mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych

BEZPIECZEŃSTWO

 • kontynuacja budowy infrastruktury przeciwpowodziowej
  Musimy adaptować się do obecnych zmian klimatycznych. W tym roku mamy ekstremalną suszę. Dzięki Bogu, od 2010 roku nie mieliśmy dużej powodzi, ale trudno powiedzieć czy przy tych ekstremalnych zmianach pogodowych będzie tak dalej. My chcemy kontynuować to, o czym mówiłem kilka lat temu, a nie zostało wykonane, czyli zabezpieczenia przeciwpowodziowe miasta Jasła. Chciałbym bardzo mocno wspierać budowę kanału ulgi pod mostem na ulicy Mickiewicza, gdzie zbiera się Jasiołka z Wisłoką. Jest taki projekt, który powinien rozładować to napięcie hydrauliczne. W tej chwili nic się nie robi w tym temacie. Ale w naszym programie jest to bardzo ważne.
 • doposażenie miejskich jednostek OSP w nowoczesny sprzęt
 • kontynuacja przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • rozwój energetyki odnawialnej
 • edukacja ekologiczna
 • wprowadzenie EKO-budżetu obywatelskiego
 • ekologiczny transport publiczny
  – System ekologicznych autobusów miejskich to jedna rzecz. Do tego jeszcze planujemy odpowiednie przystanki autobusowe. Już nie takie, na których się tylko siedzi, ale dostępne jest tam Wi-Fi, jest możliwość załadowania swojego telefonu. To się dzieje już w wielu miastach, szkoda, że u nas jeszcze nie. Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej osób przesiadło się ze swoich samochodów do autobusów, ewentualnie na rower.
 • monitoring jakości powietrza atmosferycznego z wykorzystaniem dronów
  Musimy sprawić, żeby ci, którzy trują powietrze, nie czuli się bezkarnie. To nawet nie jest kwestia samego karania, ale doprowadzenia do tego, żeby się to zmieniło. Patrząc na to z góry doskonale widać kto czym pali w mieście. Taki system chcemy też wprowadzić u nas.

Odnosząc się do przedstawionego programu, Andrzej Czernecki wskazał główne źródła jego finansowania. Wierzy, że zamierzone sobie cele uda mu się zrealizować dzięki współpracy, na którą liczy m.in. ze strony rządu i parlamentarzystów ziemi jasielskiej. Liczy również na wsparcie swoich inicjatyw ze strony przyszłych władz powiatowych.

Zachęcamy całe środowisko jasielskie do tego, żeby wspierało nasz program, co doprowadzi do dynamicznego rozwoju naszego miasta. Wierzę, że zwyciężymy i uda nam się zrealizować ten program. – podkreślił.

W kolejnej części piątkowej konwencji zostali przedstawieni kandydaci „Jaślan” na radnych. Komitet Andrzeja Czerneckiego zarejestrował po dziewięć osób w każdym z trzech miejskich okręgów wyborczych. Wśród nich są ubiegający o reelekcję: Krzysztof Czeluśniak, Jan Pierzchała, Leszek Znamirowski i Robert Hap. O mandat ubiega się również była przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła Elżbieta Bernal.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Mamy wspaniałych kandydatów. To są ludzie z różnych środowisk. Nie chcę wymieniać wszystkich zawodów, ale nasi kandydaci odzwierciedlają miasto Jasło. Są i młodzi, i bardziej zaawansowani wiekiem. – zaznaczył Andrzej Czernecki.

W okręgu wyborczym nr 1 (Osiedla: „Kopernika”, „Górka Klasztorna”, „Gądki”, „Niegłowice”, „Żółków, „Rafineria”) startują:

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

1. Andrzej Czernecki (lat 56)
2. Mariola Mazur (lat 49)
3. Joanna Banach-Gancarz (lat 36)
4. Jan Pierzchała (lat 63)
5. Grzegorz Janusz (lat 40)
6. Beata Szydło (lat 33)
7. Anetta Kowalska (lat 43)
8. Karolina Putyło-Buś (lat 28)
9. Wojciech Kopeć (lat 51)

W okręgu wyborczym nr 2 (Osiedla: „Śródmieście”, „Ulaszowice”, „Hankówka”, „Sobniów”, „Brzyszczki”):

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

1. Elżbieta Bernal (lat 65)
2. Leszek Znamirowski (lat 54)
3. Józef Twarduś (lat 65)
4. Sylwia Kilar (lat 32)
5. Artur Dudek (lat 50)
6. Jacek Burnatowski (lat 48)
7. Alina Zdunek (lat 76)
8. Małgorzata Wietchy-Bucholc (lat 36)
9. Krzysztof Nowosielski (lat 41)

W okręgu wyborczym nr 3 (Osiedla: „Mickiewicza”, „Kaczorowy”, „Bryły”, „Gamrat”, „Krajowice”):

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

1. Robert Hap (lat 45)
2. Aleksandra Marszałek (lat 31)
3. Krzysztof Czeluśniak (lat 46)
4. Aneta Dziubanik (lat 38)
5. Maria Kluz (lat 59)
6. Marcin Grabek (lat 38)
7. Anna Seweryn-Bąk (lat 41)
8. Mariusz Szufnara (lat 42)
9. Andrzej Bialik (lat 63)

Gościem honorowym wczorajszej konwencji był radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj (PSL).

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

WYWIAD Z ANDRZEJEM CZERNECKIM:

Andrzej Czernecki: „chcę ożywić Jasło gospodarczo i inwestycyjnie”

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “„Jaślanie” chcą dynamicznego rozwoju miasta”

 1. Przynajmniej jeden rzetelny portal, który zdał relację z konwencji Jaślan. Na „największych” portalach cisza do tej pory. Dlaczego o jednym kandydacie się pisze dużo, a o drugim niewiele?