Informacje

Kształtowali pozytywne zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenach wiejskich

Dwudziestu trzech uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu jasielskiego wzięło udział w lokalnym etapie konkursu pod hasłem „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”. To przedsięwzięcie odbyło się z inicjatywy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Państwowej Inspekcji Pracy oraz zaangażowanych przez nich społecznych partnerów.

Liczba wypadków w gospodarstwach rolnych systematycznie spada, ale żeby całkowicie wyeliminować to zjawisko potrzeba wiele starań. Dużą rolę w kształtowaniu pozytywnych zachowań w tym zakresie odgrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Instytucja ta od wielu lat prowadzi szereg działań z zakresu współpracy z rolnikami. Jednym z wiodących jest szeroko pojęta prewencja i zapobieganie wypadkom w pracy rolniczej.

Właśnie w tym celu corocznie przeprowadzany jest konkurs „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”, którego docelowym adresatem są dzieci pobierające naukę w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenach wiejskich. Motywem wiodącym jego tegorocznej edycji było hasło „Bezpieczeństwo znamy – wypadkom na wsi zapobiegamy”.

Kierownik Placówki Terenowej w Jaśle KRUS Krzysztof Pec powiedział, że „celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz zaznajomienie uczestników konkursu z wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom do lat szesnastu”.

Finał turnieju na szczeblu powiatu jasielskiego odbył się dzisiaj przed południem w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Wzięło w nim udział dwudziestu trzech szósto i siódmoklasistów reprezentujących szkoły podstawowe z terenu dziewięciu gmin (Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec).

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie pisemnego testu składającego się z trzydziestu pytań, które zostały opracowane przez pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

„Na dzisiejszy konkurs straż pożarna przygotowała zestaw pytań dla młodzieży. Są to pytania z bezpieczeństwa pożarowego i jak zachować się w czasie pożaru. W ten sposób dołączamy się do inicjatywy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”. – mówi bryg. Wacław Pasterczyk, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Jaśle.

W czasie kiedy młodzież szkolna uczestniczyła w rywalizacji o zwycięstwo w finale powiatowym konkursu, ich opiekunowie wzięli udział w prelekcji o zagrożeniach wynikających z zażywania narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających oraz konsekwencjach prawnych takiego zachowania, którą przygotowała starsza sierżant Barbara Pawłowska z zespołu do spraw profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Dodatkowo zaprezentowała ona nauczycielom walizkę edukacyjną, która zawiera substancje przypominające środki odurzające.

W ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pod hasłem „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle młodszy brygadier Piotr Śmietana przeprowadził z uczestnikami konkursu pogadankę na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Rozdał on również wszystkim ulotki informacyjne opracowane przez Komendę Główną PSP.

Natomiast aspirant Mateusz Rączka przedstawił podstawowe zagadnienia związane z pierwszą pomocą medyczną w przypadku zasłabnięcia, zadławienia oraz nagłego zatrzymania krążenia, do czego wykorzystał m.in. będący w dyspozycji strażaków fantom imitujący ludzką postać.

„Przeprowadziliśmy prelekcję na temat bezpieczeństwa związanego z tlenkiem węgla. W tej chwili to temat na czasie. Mamy sezon grzewczy. Straż pożarna często wyjeżdża do zdarzeń, w których mamy do czynienia z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. Chcieliśmy młodych ludzi uczulić na to jak zachowywać się w takich sytuacjach, na co zwracać uwagę, żeby także dzieci przypomniały w domu osobom dorosłym o takim zagadnieniu. Podczas dzisiejszego spotkania odbył się także pokaz ratownictwa medycznego, który przygotowali strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Młodzi ludzie mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy, co mam nadzieję zachęci ich później do pogłębiania nauki w tym kierunku, aby mogli się umiejętnie zachować w realnej sytuacji.” – komentuje brygadier Wacław Pasterczyk z jasielskiej straży pożarnej.

Pierwsze miejsce zajął Karol Sambora z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Matysika
w Bieździedzy (gmina Kołaczyce). Laureata drugiego i trzeciego miejsca musiała wyłonić dogrywka, ponieważ dwóch uczniów zdobyło w pisemnym teście taką samą liczbę punktów. Ostatecznie drugie miejsce zajął Mikołaj Kapitan z Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach, a trzecie Karol Kamiński ze Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Dębowcu.

W turnieju wystartowali również uczniowie reprezentujący: Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej, Szkołę Podstawową w Wróblowej, Szkołę Podstawową im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej, Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach (gmina Brzyska), Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu (gmina Tarnowiec), Szkołę Podstawową im. ks. Piotra Skargi w Warzycach, Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Jana Kantego w Osobnicy, Szkołę Podstawową nr 2 im. Wincentego Witosa w Osobnicy, Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Trzcinicy (gmina Jasło), Szkołę Podstawową w Osieku Jasielskim (gmina Osiek Jasielski), Szkołę Podstawową w Krempnej (gmina Krempna), Społeczną Szkołę Podstawową w Lublicy (gmina Kołaczyce), Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej, Szkołę Podstawową w Skołyszynie, Szkołę Podstawową im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym, Szkołę Podstawową w Kunowej (gmina Skołyszyn), Szkołę Podstawową w Łężynach, Szkołę Podstawową im. bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Nienaszowie, Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Kątach (gmina Nowy Żmigród).

Przez cały czas dzisiejszym zmaganiom konkursowym przyglądali się, a później wręczali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, zaproszeni goście w osobach: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle starszego brygadiera Marka Górniaka, Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle młodszego inspektora Roberta Wróbla, Dyrektor Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Jolanty Sawickiej, Kierownika Placówki Terenowej w Jaśle KRUS Krzysztofa Peca, Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce Ryszarda Brocławika, Nadleśniczego Obrębu Ochronnego Krempna Magurskiego Parku Narodowego Lesława Leśniaka, Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bogusława Bachary oraz Małgorzaty Jacek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

Nagrody oraz poczęstunek, oprócz wyżej wymienionych instytucji, ufundowali również dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Mariusz Świątek, firma Gran-Pik „Liwocz” w Jaśle oraz Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Jaśle.

FOTORELACJA:

Turniej Wiedzy KRUS

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE